Kế hoạch dạy học môn Hoạt động trải nghiệm lớp 4 Kết nối tri thức với cuộc sống

Kế hoạch dạy học môn Hoạt động trải nghiệm lớp 4 Kết nối tri thức với cuộc sống hay còn gọi là Mẫu phân phối chương trình Hoạt động trải nghiệm lớp 4 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Mẫu bao gồm các nội dung: Tuần/tháng, Chủ đề, Tên bài học, Tiết học, Nội dung điều chỉnh, bổ sung để giáo viên nắm được phục vụ tốt cho việc soạn và giảng dạy lớp 4 theo chương trình sách giáo khoa mới. Mời các thầy cô tham khảo.

Phân phối chương trình môn Hoạt động trải nghiệm 4 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

TS tiết: 105 tiết. HKI: 54 tiết, HKII: 51 tiết. Số tiết trên tuần: 3 tiết/ tuần

Tuần

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/ Mạch nội

dung

Bài

Tên bài học trong tiết học cụ thể

Tiết theo

PP

CT

Thời

lượng

(tiết)

HỌC KỲ I (Gồm 54 tiết/18 tuần, mỗi tuần 3 tiết)

1

Chủ đề 1: Nhận diện bản thân

(Thực hiện trong các Tuần 1- 4)

Bài 1: Chào năm học mới

(3 tiết)

SHDC: Chào năm học mới

1

1 tiết

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Em tự hào về bản thân

2

1 tiết

Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Tự hào thể hiện khả năng của bản thân

3

1 tiết

2

//

.

Bài 2: Câu lạc bộ của em

(3 tiết)

Sinh hoạt dưới cờ: Câu lạc bộ của em

4

1 tiết

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Những việc làm đáng tự hào của bản thân

5

1 tiết

Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Niềm tự hào trong tim

6

1 tiết

3

//

Bài 3: Giao lưu tài năng học trò với chủ đề “Nụ cười lan toả niềm vui”

(3 tiết)

Sinh hoạt dưới cờ: Giao lưu tài năng học trò với chủ đề: Nụ cười lan toả niềm vui

7

1 tiết

- Tích hợp GD kỹ năng sống: Hãy luôn nở nụ cười thân thiện để gắn kết tình cảm của chúng ta với mọi người xung quanh và luôn được mọi người yêu quý.

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Khả năng điều chỉnh cảm xúc

8

1 tiết

Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Điều chỉnh cảm xúc

9

1 tiết

4

//

Bài 4: Ngày hội “ Cùng làm cùng vui”

(3 tiết)

Sinh hoạt dưới cờ: Ngày hội “ Cùng làm cùng vui”

10

1 tiết

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Suy nghĩ tích cực

11

1 tiết

Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Nghĩ tích cực sống vui tươi.

12

1 tiết

5

Chủ đế 2: Nếp sống và tư duy khoa học

(Thực hiện trong các Tuần 5-8)

Bài 5: Trung thu của em (3 tiết)

Sinh hoạt dưới cờ: Trung thu của em.

13

1 tiết

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Nền nếp sinh hoạt

14

1 tiết

Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề:Giúp nhau thực hiện nền nếp.

15

1 tiết

6

//

Bài 6: Cuộc phiêu lưu của sách, bút

(3 tiết)

Sinh hoạt dưới cờ: Cuộc phiêu lưu của sách, bút

16

1 tiết

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Kĩ năng đặc câu hỏi để tìm hiểu thông tin

17

1 tiết

Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Rèn luyện tư duy khoa học.

18

1 tiết

7

//

Bài 7: Hội chợ đồ tái chế

(3 tiết)

Sinh hoạt dưới cờ: Hội chợ đồ tái chế

19

1 tiết

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Phân loại và sắp xếp hoạt động cá nhân

20

1 tiết

Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Triển lãm sơ đồ tư duy.

21

1 tiết

8

//

Bài 8: Ngày hội STEM

(3 tiết)

Sinh hoạt dưới cờ: Ngày hội STEM

22

1 tiết

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Nếp sống khoa học

23

1 tiết

Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Tự đánh giá việc rèn luyện tư duy khoa học

24

1 tiết

9

Chủ đế 3: Yêu trường- mến lớp

(Thực hiện trong các Tuần 9- 12)

Bài 9: Góc đọc xanh

(3 tiết)

Sinh hoạt dưới cờ: Góc đọc xanh

25

1 tiết

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Thực trạng vệ sinh trường - lớp

26

1 tiết

Sinh hoạt lớp:Sinh hoạt theo chủ đề : Khảo sát thực trạng vệ sinh trường - lớp .

27

1 tiết

10

//

Bài 10: Mái trường thân yêu

(3 tiết)

Sinh hoạt dưới cờ: Mái trường thân yêu.

28

1 tiết

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Giữ gìn trường học xanh, sạch đẹp.

29

1 tiết

Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Hành động giữ gìn trường học xanh, sạch đẹp.

30

1 tiết

11

//

Bài 11: Đội viên cùng tiến

(3 tiết)

Sinh hoạt dưới cờ: Đội viên cùng tiến.

31

1 tiết

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Tình bạn

32

1 tiết

Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Cam kết tình bạn.

33

1 tiết

12

//

Bài 12: Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

(3 tiết)

Sinh hoạt dưới cờ: Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11.

34

1 tiết

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Thông điệp yêu thương.

35

1 tiết

Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Món quà tặng thầy cô

36

1 tiết

13

Chủ đề 4: Tự lực thực hiện hiệm vụ

(Thực hiện trong các Tuần 13 - 16)

Bài 13: Tự học – Tự làm

(3 tiết)

Sinh hoạt dưới cờ: Tự học – Tự làm.

37

1 tiết

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Chủ động lập kế hoạch.

38

1 tiết

- Tích hợp GD kỹ năng sống: Rèn kỹ năng tự giác phục vụ bản thân với những công việc phù hợp cả ở lớp và ở nhà.

Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Chủ động thực hện nhiệm vụ đọc sách

39

1 tiết

14

//

Bài 14: Kế hoạch hoạt động tại thư viện

(3 tiết)

Sinh hoạt dưới cờ: Kế hoạch hoạt động tại thư viện.

40

1 tiết

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Luyện tập giới thiệu sách.

41

1 tiết

Sinh hoạt lớp:Sinh hoạt theo chủ đề: Hợp tác thực hiện nhiệm vụ.

42

1 tiết

15

//

Bài 15: Chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22-12

(3 tiết)

Sinh hoạt dưới cờ: Chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22-12

43

1 tiết

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Tự lực thực hiện nhiệm vụ ở trường

44

1 tiết

Sinh hoạt lớp:Sinh hoạt theo chủ đề: Vượt khó và sáng tạo.

45

1 tiết

16

//

Bài 16: Gìn giữ nét đẹp , tâm hồn học trò.

(3 tiết)

Sinh hoạt dưới cờ: Gìn giữ nét đẹp , tâm hồn học trò.

46

1 tiết

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Tự lực thực hiện nhiệm vụ ở nhà

47

1 tiết

Sinh hoạt lớp : Sinh hoạt theo chủ đề: Đánh giá về khả năng tự lực thực hiện nhiệm vụ .

48

1 tiết

17

Chủ đề 5: Mái ấm gia đình

(Thực hiện trong các Tuần 17 - 18)

Bài 17: Kỉ niệm gia đình

(3 tiết)

Sinh hoạt dưới cờ: Kỉ niệm gia đình.

49

1 tiết

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Gắn kết yêu thương.

50

1 tiết

Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Ngày cuối tuần yêu thương.

51

1 tiết

18

//

Bài 18: Biết ơn người thân.

(3 tiết)

Sinh hoạt dưới cờ: Biết ơn người thân.

52

1 tiết

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Đồng hành bên nhau.

53

1 tiết

Sinh hoạt lớp:Sinh hoạt theo chủ đề: Những khoảnh khắc hạnh phúc.

54

1 tiết

HỌC KỲ II (Gồm 51 tiết/17 tuần, mỗi tuần 3 tiết)

19

Chủ đề 5: Mái ấm gia đình

(Thực hiện trong các Tuần 19 - 20)

Bài 19: Đón tết bên người thân.

(3 tiết)

Sinh hoạt dưới cờ: Đón tết bên người thân.

55

1 tiết

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Sử dụng tiền tiết kiệm cá nhân.

56

1 tiết

Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Lựa chọn chi tiêu “ Cần, muốn và có thể”

57

1 tiết

20

//

Bài 20: Chào xuân mới

(3 tiết)

Sinh hoạt dưới cờ: Chào xuân mới.

58

1 tiết

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Chi tiêu tiết kiệm trong gia đình.

59

1 tiết

Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Mua sắm thông minh.

60

1 tiết

21

Chủ đề 6: Phòng tránh bị xâm hại

(Thực hiện trong các Tuần 21- 24)

Bài 21: Khoẻ thể chất, mạnh tinh thần.

(3 tiết)

Sinh hoạt dưới cờ: Khoẻ thể chất, mạnh tinh thần

61

1 tiết

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Hành vi xâm hại trẻ em.

62

1 tiết

Sinh hoạt lớp:Sinh hoạt theo chủ đề: Nhận diện nguy cơ xâm hại trẻ em.

63

1 tiết

22

//

Bài 22: Sống an toàn - lành mạnh

(3 tiết)

Sinh hoạt dưới cờ: Sống an toàn - lành mạnh

64

1 tiết

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Hành vi xâm hại thân thể.

65

1 tiết

Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Phòng tránh bị xâm hại.

66

1 tiết

23

//

Bài 23: Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8 – 3.

(3 tiết)

Sinh hoạt dưới cờ: Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8 – 3.

67

1 tiết

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Hành vi xâm hại tinh thần.

68

1 tiết

Sinh hoạt lớp:Sinh hoạt theo chủ đề: Chia sẻ những điều khó nói.

69

1 tiết

24

//

Bài 24: Tự bảo vệ bản thân

(3 tiết)

Sinh hoạt dưới cờ: Tự bảo vệ bản thân

70

1 tiết

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Hành vi xâm hại tình dục.

71

1 tiết

Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Phòng tránh bị xâm hại tình dục.

72

1 tiết

25

Chủ đề 7 : Kết nối cộng đồng

(Thực hiện trong các Tuần 25- 27)

Bài 25: Ngày hội truyền thống quê em.

(3 tiết)

Sinh hoạt dưới cờ: Ngày hội truyền thống quê em.

73

1 tiết

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:Kết nối những người sống quanh em.

74

1 tiết

Sinh hoạt lớp:Sinh hoạt theo chủ đề:Cộng đồng cùng hành động.

75

1 tiết

26

//

Bài 26: Hoạt động về chủ đề “ Đền ơn đáp nghĩa”

(3 tiết)

Sinh hoạt dưới cờ: Hoạt động về chủ đề “ Đền ơn đáp nghĩa”

76

1 tiết

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Đền ơn đáp nghĩa”

77

1 tiết

Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Uống nước nhớ nguồn.

78

1 tiết

27

//

Bài 27: Lòng nhân ái kết nối cộng đồng.

(3 tiết)

Sinh hoạt dưới cờ: Lòng nhân ái kết nối cộng đồng

79

1 tiết

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Ứng xử có văn hoá.

80

1 tiết

Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Cộng đồng văn minh.

81

1 tiết

28

Chủ đề 8 : Quê hương em tươi đẹp

(Thực hiện trong các Tuần 28- 31)

Bài 28: Quê hương em tươi đẹp

(3 tiết)

Sinh hoạt dưới cờ: : Quê hương em tươi đẹp

82

1 tiết

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Xây dựng hành trình trải nghiệm.

83

1 tiết

Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Hành trình trải nghiệm.

84

1 tiết

29

//

Bài 29: Bảo vệ cảnh quan thiên nhiên (3 tiết)

Sinh hoạt dưới cờ: Bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.

85

1 tiết

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Cảnh quan thiên nhiên quê hương em.

86

1 tiết

Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Giới thiệu cảnh quan thiên nhiên ở địa phương

87

1 tiết

30

//

Bài 30: Chung tay bảo vệ cảnh quan địa phương

(3 tiết)

Sinh hoạt dưới cờ: Chung tay bảo vệ cảnh quan địa phương

88

1 tiết

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Khảo sát thực trạng cảnh quan địa phương.

89

1 tiết

Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Kết quả khảo sát thực trạng cảnh quan địa phương.

90

1 tiết

31

//

Bài 31: Ngày hội sống xanh- Bảo vệ môi trường.

(3 tiết)

Sinh hoạt dưới cờ: Ngày hội sống xanh - Bảo vệ môi trường

91

1 tiết

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Chăm sóc, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.

92

1 tiết

Sinh hoạt lớp:Sinh hoạt theo chủ đề: Thực hiện kế hoạch chăm sóc, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên

93

1 tiết

32

Chủ đề 9: Trải nghiệm nghề truyền thống.

(Thực hiện trong các Tuần 32- 35)

Bài 32: Thế giới nghề nghiệp quanh em

(3 tiết)

Sinh hoạt dưới cờ: Thế giới nghề nghiệp quanh em

94

1 tiết

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Nghề truyền thống.

95

1 tiết

Tích hợp GD kỹ năng sống: Nghề nào cũng đáng quý, đáng trân trọng và đem lại lợi ích cho xã hội

Sinh hoạt lớp:Sinh hoạt theo chủ đề: Theo dấu nghệ nhân.

96

1 tiết

33

//

Bài 33: Ngày hội “ Nghệ nhân tương lai”

(3 tiết)

Sinh hoạt dưới cờ: Ngày hội “ Nghệ nhân tương

97

1 tiết

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Khéo tay – thạo việc.

98

1 tiết

Sinh hoạt lớp:Sinh hoạt theo chủ đề: Sản phẩm của nghề truyền thống ở địa phương.

99

1 tiết

34

//

Bài 34: Kĩ niệm sinh nhật Bác Hồ

(3 tiết)

Sinh hoạt dưới cờ: Kĩ niệm sinh nhật Bác Hồ.

100

1 tiết

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Triển lãm “Theo dấu nghệ nhân”

101

1 tiết

Sinh hoạt lớp:Sinh hoạt theo chủ đề: Tổng kết hoạt động “Theo dấu nghệ nhân”

102

1 tiết

35

//

Bài 35: Tổng kết năm học

(3 tiết)

Sinh hoạt dưới cờ: Tổng kết năm học

103

1 tiết

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Hồ sơ trải nghiệm.

104

1 tiết

Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Chia sẻ yêu thương.

105

1 tiết

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
2 11.951
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo