Kế hoạch dạy học môn Khoa học lớp 4 Kết nối tri thức với cuộc sống

Kế hoạch dạy học lớp 4 môn Khoa học KNTT

Kế hoạch dạy học môn Khoa học lớp 4 Kết nối tri thức với cuộc sống - Mẫu phân phối chương trình Khoa học lớp 4 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống được HoaTieu.vn chia sẻ dưới đây là mẫu với đầy đủ nội dung của từng tiết học theo 35 tuần học trong cả năm học, giúp giáo viên thuận tiện trong việc soạn và giảng dạy lớp 4 theo chương trình sách giáo khoa mới. Mời các thầy cô tham khảo.

Phân phối chương trình môn Khoa học 4 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

TS tiết: 70 tiết. HKI: 36 tiết, HKII: 34 tiết. Số tiết trên tuần: 2 tiết/ tuần

Tuần

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/ Mạch nội

dung

Bài

Tên bài học trong tiết học cụ thể

Tiết theo

PP

CT

Thời

lượng

(tiết)

HỌC KỲ I (Gồm 36 tiết/18 tuần, mỗi tuần 2 tiết)

1

Chủ đề 1:

Chất

(Gồm 13 tiết : Dạy trong các tuần : Tuần 1 – tiết 1 của tuần 7)

Bài 1: Tính chất của nước và nước với cuộc sống

(2 tiết)

Tính chất của nước và nước với cuộc sống

(Tiết 1)

1

1 tiết

Tính chất của nước và nước với cuộc sống

(Tiết 2)

2

1 tiết

2

//

Bài 2: Sự chuyển thể của nước và vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên

(2 tiết)

Sự chuyển thể của nước và vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên (Tiết 1)

3

1 tiết

Sự chuyển thể của nước và vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên (Tiết 2)

4

1 tiết

3

//

Bài 3: Sự ô nhiểm và bảo vệ nguồn nước, một số cách làm sạch nước

(2 tiết)

Sự ô nhiểm và bảo vệ nguồn nước, một số cách làm sạch nước (Tiết 1)

5

1 tiết

Sự ô nhiểm và bảo vệ nguồn nước, một số cách làm sạch nước (Tiết 1)

6

1 tiết

4

//

Bài 4: Không khí có ở đâu?, Thành phần và tính chất của không khí (2 tiết)

Không khí có ở đâu?, Thành phần và tính chất của không khí (Tiết 1)

7

1 tiết

Không khí có ở đâu?, Thành phần và tính chất của không khí (Tiết 2)

8

1 tiết

5

//

Bài 5: Vai trò của không khí và bảo vệ bầu không khí trong lành

(2 tiết)

Vai trò của không khí và bảo vệ bầu không khí trong lành (Tiết 1)

9

1 tiết

Vai trò của không khí và bảo vệ bầu không khí trong lành (Tiết 2)

10

1 tiết

6

//

Bài 6: Gió, bão và phòng chống bão

(2 tiết)

Gió, bão và phòng chống bão (Tiết 1)

11

1 tiết

.

Gió, bão và phòng chống bão (Tiết 2)

12

1 tiết

7

//

Bài 7: Ôn tập chủ đề: Chất (1 tiết)

Ôn tập chủ đề: Chất

13

1 tiết

Chủ đề 2:

Năng lượng

(Gồm 13 tiết : Dạy trong các tuần: Tiết 2 của Tuần 7 – Tiết 1 của Tuần 14)

Bài 8: Ánh sáng và sự truyền ánh sáng

(2 tiết)

Ánh sáng và sự truyền ánh sáng (Tiết 1)

14

1 tiết

8

//

//

Ánh sáng và sự truyền ánh sáng (Tiết 2)

15

1 tiết

Bài 9: Vai trò của ánh sáng

(2 tiết)

Vai trò của ánh sáng (Tiết 1)

16

1 tiết

9

//

//

Vai trò của ánh sáng (Tiết 2)

17

1 tiết

Bài 10: Âm thanh và sự truyền âm thanh

(2 tiết)

Âm thanh và sự truyền âm thanh (Tiết 1)

18

1 tiết

10

//

//

Âm thanh và sự truyền âm thanh (Tiết 2)

19

1 tiết

Ôn tập đánh giá giữa HKI

Ôn tập đánh giá giữa HKI

20

1 tiết

11

//

Bài 11:

Âm thanh trong cuộc sống

(2 tiết)

Âm thanh trong cuộc sống (Tiết 1)

21

1 tiết

Âm thanh trong cuộc sống (Tiết 2)

22

1 tiết

12

//

Bài 12:

Nhiệt độ và sự truyền nhiệt

(2 tiết)

Nhiệt độ và sự truyền nhiệt (Tiết 1)

23

1 tiết

Nhiệt độ và sự truyền nhiệt (Tiết 2)

24

1 tiết

13

//

Bài 13:

Vật dẫn nhiệt tốt, vật dẫn nhiệt kém

(2 tiết)

Vật dẫn nhiệt tốt, vật dẫn nhiệt kém (Tiết 1)

25

1 tiết

Vật dẫn nhiệt tốt, vật dẫn nhiệt kém (Tiết 2)

26

1 tiết

14

//

Bài 14: Ôn tập chủ đề Năng lượng (1 tiết)

Ôn tập chủ đề Năng lượng

27

1 tiết

Chủ đề 3:

Thực vật và động vật

(Gồm 9 tiết : Dạy trong các tuần: Tiết 2 của Tuần 14 – Tiết 1 của Tuần 19 )

Bài 15: Thực vật cần gì để sống?

(3 tiết)

Thực vật cần gì để sống? (Tiết 1)

28

1 tiết

15

//

//

Thực vật cần gì để sống? (Tiết 2)

29

1 tiết

Thực vật cần gì để sống? (Tiết 3)

30

1 tiết

16

//

Bài 16: Động vật cần gì để sống?

(3 tiết)

Động vật cần gì để sống? (Tiết 1)

31

1 tiết

Động vật cần gì để sống? (Tiết 2)

32

1 tiết

17

//

Động vật cần gì để sống? (Tiết 3)

33

1 tiết

Bài 17: Chăm sóc cây trồng, vật nuôi

(2 tiết)

Chăm sóc cây trồng, vật nuôi (Tiết 1)

34

1 tiết

18

//

//

Chăm sóc cây trồng, vật nuôi (Tiết 2)

35

1 tiết

Ôn tập đánh giá HKI

Ôn tập đánh giá HKI

36

1 tiết

HỌC KỲ II (Gồm 34 tiết/17 tuần, mỗi tuần 2 tiết)

19

//

Bài 18: Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật

(1 tiết)

Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật

37

1 tiết

Chủ đề 4: Nấm

(Gồm 7 tiết : Dạy trong các tuần: Tiết 2 của Tuần 19- Tuần 22 )

Bài 19:

Đặc điểm chung của nấm

(2 tiết)

Đặc điểm chung của nấm (Tiết 1)

38

1 tiết

20

//

//

Đặc điểm chung của nấm (Tiết 2)

39

1 tiết

Bài 20:

Nấm ăn và nấm trong chế biến thực phẩm

(2 tiết)

Nấm ăn và nấm trong chế biến thực phẩm (Tiết 1)

40

1 tiết

21

//

//

Nấm ăn và nấm trong chế biến thực phẩm (Tiết 2)

41

1 tiết

Bài 21:

Nấm gây hỏng thức ăn và nấm độc

(2 tiết)

Nấm gây hỏng thức ăn và nấm độc (Tiết 1)

42

1 tiết

22

//

//

Nấm gây hỏng thức ăn và nấm độc (Tiết 2)

43

1 tiết

Bài 22:

Ôn tập chủ đề Nấm

(1 tiết)

Ôn tập chủ đề Nấm

44

1 tiết

23

Chủ đề 5: Con người và sức khoẻ

(Gồm 14 tiết : Dạy trong các tuần: Tuần 23 – Tiết 1 củaTuần 30 )

Bài 23:

Vai trò của chất dinh dưỡng đối với cơ thể

(2 tiết)

Vai trò của chất dinh dưỡng đối với cơ thể (Tiết 1)

45

1 tiết

Vai trò của chất dinh dưỡng đối với cơ thể (Tiết 2)

46

1 tiết

24

//

Bài 24: Chế độ ăn uống cân bằng

(3 tiết)

Chế độ ăn uống cân bằng (Tiết 1)

47

1 tiết

Chế độ ăn uống cân bằng (Tiết 2)

48

1 tiết

25

//

//

Chế độ ăn uống cân bằng (Tiết 3)

49

1 tiết

Bài 25: Một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng

(3 tiết)

Một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng (Tiết 1)

50

1 tiết

26

//

//

Một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng (Tiết 2)

51

1 tiết

Một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng (Tiết 3)

52

1 tiết

27

//

Bài 26: Thực phẩm an toàn

(2 tiết)

Thực phẩm an toàn (Tiết 1)

53

1 tiết

Thực phẩm an toàn (Tiết 2)

54

1 tiết

28

//

Ôn tập đánh giá giữa HKII

Ôn tập đánh giá giữa HKII

55

1 tiết

Bài 27: Phòng tránh đuối nước

(2 tiết)

Phòng tránh đuối nước (Tiết 1)

56

1 tiết

29

//

//

Phòng tránh đuối nước (Tiết 2)

57

1 tiết

Bài 28: Ôn tập chủ đề

Con người và sức khoẻ

(2 tiết)

Ôn tập chủ đề Con người và sức khoẻ (Tiết 1)

58

1 tiết

30

//

//

Ôn tập chủ đề Con người và sức khoẻ (Tiết 2)

59

1 tiết

Chủ đề 6: Sinh vật và môi trường

(Gồm 7 tiết : Dạy trong các tuần: Tiết 2 của Tuần 30 – Tuần 33 )

Bài 29: Chuổi thức ăn trong tự nhiên.

(3 tiết)

Chuổi thức ăn trong tự nhiên. (Tiết 1)

60

1 tiết

31

//

//

Chuổi thức ăn trong tự nhiên. (Tiết 2)

61

1 tiết

Chuổi thức ăn trong tự nhiên. (Tiết 3)

62

1 tiết

32

//

Bài 30: Vai trò của thực vật trong chuổi thức ăn

(3 tiết)

Vai trò của thực vật trong chuổi thức ăn (Tiết 1)

63

1 tiết

Vai trò của thực vật trong chuổi thức ăn (Tiết 2)

64

1 tiết

33

//

//

Vai trò của thực vật trong chuổi thức ăn (Tiết 3)

65

1 tiết

Bài 31: Ôn tập chủ đề Sinh vật và môi trường (1 tiết)

Ôn tập chủ đề Sinh vật và môi trường

66

1 tiết

34

Ôn tập và đánh giá, tổng kết cuối năm

Ôn tập và đánh giá cuối năm

Ôn tập và đánh giá cuối năm (Tiết 1)

67

1 tiết

Ôn tập và đánh giá cuối năm (Tiết 2)

68

1 tiết

35

//

Tổng kết môn học

Tổng kết môn học (Tiết 1)

69

1 tiết

Tổng kết môn học (Tiết 2)

70

1 tiết

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
11 10.863
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo