Mẫu kế hoạch dạy học tiểu học 2017-2018

Mẫu kế hoạch dạy học tiểu học của giáo viên

Mẫu kế hoạch dạy học tiểu học của giáo viên năm học 2017-2018 thường được lập ra vào đầu năm học để lập ra kế hoạch về tên bài dạy, nội dung điều chỉnh, thời lượng bài dạy, môn dạy... theo từng tuần, từng tháng. Nội dung chi tiết mời tham khảo và tải về.

Mẫu Kế hoạch dạy học tiểu học 2017-2018:

Mẫu kế hoạch dạy học tiểu học của giáo viên

Nội dung cơ bản của mẫu Kế hoạch dạy học tiểu học 2017-2018 như sau:

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NĂM HỌC: 2017 -2018

Buổi sáng. TUẦN :…………..Từ ngày……./……/20….. Đến ngày……/…../20...

Thứ/ngày

Tiết

Môn

Lớp

Tên bài dạy

Nội dung điều chỉnh

Thời lượng

ĐDDH&công tác khác

2
………/…….

1

2

3

4

5

3
………/…….

1

2

3

4

5

4
………/…….

1

2

3

4

5

5
………/…….

1

2

3

4

5

6
………/…….

1

2

3

4

5

GV giảng dạy:

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NĂM HỌC: 2017 -2018

Buổi chiều. TUẦN :…………..Từ ngày……./……/20….. Đến ngày……/…../20...

Thứ/ngày

Tiết

Môn

Lớp

Tên bài dạy

Nội dung điều chỉnh

Thời lượng

ĐDDH&công tác khác

2
………/…….

1

2

3

3
………/…….

1

2

3

4
………/…….

1

2

3

5
………/…….

1

2

3

6
………/…….

1

2

3

GV giảng dạy:

Đánh giá bài viết
1 3.815
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo