Kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức với cuộc sống

Kế hoạch dạy học Tiếng Việt 4 Kết nối tri thức với cuộc sống - Mẫu phân phối chương trình Tiếng Việt 4 năm học 2023-2024 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, bao gồm Kế hoạch dạy học Tiếng Việt 4 học kì 1 và Kế hoạch dạy học Tiếng Việt 4 học kì 2. Qua đó giúp giáo viên xây dựng Kế hoạch dạy học phù hợp với cơ sở giáo dục mình giảng dạy. Mời thầy cô tham khảo.

Phân phối chương trình môn Tiếng Việt 4 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

TS tiết: 217 tiết. HKI: 110 tiết, HKII: 107 tiết.

Tuần

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/ Mạch nội dung

Bài học

Tên bài học

Tiết theo PPCT

Thời lượng (tiết)

HỌC KỲ I (Gồm 110 tiết/18 tuần : 32 bài/96 tiết + Ôn tập và ĐG giữa HKI: 7 tiết + Ôn tập và ĐG cuối HKI: 7 tiết)

Mỗi tuần 6 tiết chia làm 2 bài, mỗi bài 3 tiết.

Những bài số lẻ gồm 3 tiết (Đọc: 1 tiết; Luyện từ và câu: 1 tiết; Viết (TLV): 1 tiết).

Những bài số chẵn/ tuần lẻ gồm 3 tiết (Đọc: 1tiết; Viết (TLV): 1 tiết, Nói và nghe: 1 tiết)

bài số chẵn/ tuần chẵn gồm 3 tiết (Đọc: 1tiết; Viết (TLV): 1 tiết, Đọc mở rộng: 1 tiết)

1

Chủ điểm 1:

Mỗi người một vẻ

Bài 1

(3 tiết)

Đọc: Điều kì diệu

1

1 tiết

Luyện từ và câu: Danh từ

2

1 tiết

Viết (TLV) Tìm hiểu đoạn văn và câu chủ đề

3

1 tiết

Bài 2

(3 tiết)

Đọc: Thi nhạc

4

1 tiết

Viết (TLV) Tìm hiểu cách viết đoạn văn nêu ý kiến

5

1 tiết

Nói và nghe: Tôi và bạn

6

1 tiết

2

//

Bài 3

(3 tiết)

Đọc: Anh em sinh đôi

7

1 tiết

Luyện từ và câu: Danh từ chung, danh từ riêng

8

1 tiết

Viết (TLV) Tìm ý cho đoạn văn nêu ý kiến

9

1 tiết

Bài 4

(3 tiết)

Đọc: Công chúa và người dẫn chuyển

10

1 tiết

Viết (TLV) Viết đoạn văn nêu ý kiến

11

1 tiết

Đọc mở rộng

12

1 tiết

3

//

Bài 5

(3 tiết)

Đọc: Thằn lằn xanh và tắc kè

13

1 tiết

Luyện từ và câu: Luyện tập về danh từ

14

1 tiết

Viết (TLV) : Trả bài viết đoạn văn nêu ý kiến

15

1 tiết

Bài 6

(3 tiết)

Đọc: Nghệ sĩ trống

16

1 tiết

Viết (TLV): Tìm hiểu cách viết bá cáo thảo luận nhóm

17

1 tiết

Nói và nghe: Kể chuyện: Bốn anh tài

18

1 tiết

4

//

Bài 7

(3 tiết)

Đọc: Những bức chân dung

19

1 tiết

Luyện từ và câu: Quy tắc viết tên cơ quan, tổ chức

20

1 tiết

Viết (TLV): Lập dàn ý cho báo cáo thảo luận nhóm

21

1 tiết

Bài 8

(3 tiết)

Đọc: Đò ngang

22

1 tiết

Viết (TLV): Viết báo cáo thảo luận nhóm

23

1 tiết

Đọc mở rộng

24

1 tiết

5

Chủ điểm 2:

Trải nghiệm và khám phá

Bài 9

(3 tiết)

Đọc: Bầu trời trong quả trứng

25

1 tiết

Luyện từ và câu: Động từ

26

1 tiết

Viết (TLV): Tìm hiểu cách viết bài văn thuật lại một sự việc

27

1 tiết

Bài 10

(3 tiết)

Đọc: Tiếng nói của cỏ cây

28

1 tiết

Viết (TLV): Lập dàn ý cho bài văn thuật lại một sự việc

29

1 tiết

Nói và nghe: Trải nghiệm đáng nhớ

30

1 tiết

6

//

Bài 11

(3 tiết)

Đọc: Tập làm văn

31

1 tiết

Luyện từ và câu: Luyện tập về động từ.

32

1 tiết

Viết (TLV): Viết bài văn thuật lại một sự việc

33

1 tiết

Bài 12

(3 tiết)

Đọc: Nhà phát minh 6 tuổi

34

1 tiết

Viết (TLV): Tìm hiểu cách viết bài văn kể lại một câu chuyện

35

1 tiết

Đọc mở rộng

36

1 tiết

7

//

Bài 13

(3 tiết)

Đọc: Con vẹt xanh

37

1 tiết

Luyện từ và câu: Luyện tập về động từ.

38

1 tiết

Viết (TLV): Luyện viết mở bài, kết bài cho BV kể lại một câu chuyện

39

1 tiết

Bài 14

(3 tiết)

Đọc: Chân trời cuối phố

40

1 tiết

Viết (TLV): Lập dàn ý cho bài văn kể lại một câu chuyện

41

1 tiết

Nói và nghe: Việc làm có ích.

42

1 tiết

8

//

Bài 15

(3 tiết)

Đọc: Gặt chữ trên non

43

1 tiết

Luyện từ và câu: Cách dùng và công dụng của từ điển

44

1 tiết

Viết (TLV): Viết bài văn kể lại một câu chuyện

45

1 tiết

Bài 16

(3 tiết)

Đọc: Trước ngày xa quê

46

1 tiết

Viết (TLV): Trả bài văn kể lại một câu chuyện

47

1 tiết

Đọc mở rộng

48

1 tiết

9

Ôn tập và đánh giá giữa HKI

Phần 1

Ôn tập

(5 tiết)

Ôn tập tiết 1

49

1 tiết

Ôn tập tiết 2

59

1 tiết

Ôn tập tiết 3

51

1 tiết

Ôn tập tiết 4

52

1 tiết

Ôn tập tiết 5

53

1 tiết

Phần 2

K.tra

(2 tiết)

Kiểm tra Đọc ( tiết 6 )

54

1 tiết

Kiểm tra Đọc hiểu – viết ( tiết 7 )

55

1 tiết

10

Chủ điểm 3:

Niềm vui sáng tạo

Bài 17

(3 tiết)

Đọc: Vẽ màu

56

1 tiết

Luyện từ và câu: Biện pháp nhân hoá

57

1 tiết

Viết (TLV): Tìm hiểu cách viết đoạn văn tưởng tượng

58

1 tiết

Bài 18

(3 tiết)

Đọc: Đồng cỏ nở hoa

59

1 tiết

Viết (TLV): Tìm ý cho đoạn văn tưởng tượng

60

1 tiết

Nói và nghe: Chúng em sáng tạo

61

1 tiết

11

//

Bài 19

(3 tiết)

Đọc: Thanh âm của núi

62

1 tiết

Luyện từ và câu: Luyện tập vê biện pháp nhân hoá

63

1 tiết

Viết (TLV): Viết đoạn văn tưởng tượng

64

1 tiết

Bài 20

(3 tiết)

Đọc: Bầu trời mùa thu

65

1 tiết

Viết (TLV): Trả bài viết đoạn văn tưởng tượng

66

1 tiết

Đọc mở rộng

67

1 tiết

12

//

Bài 21

(3 tiết)

Đọc: Làm thỏ con bằng giấy

68

1 tiết

Luyện từ và câu: Tính từ

69

1 tiết

Viết (TLV): Tìm hiểu cách viết hướng dẫn thực hiện một công việc

70

1 tiết

Bài 22

(3 tiết)

Đọc: Bức tường có nhiều phép lạ

71

1 tiết

Viết (TLV): Viết hướng dẫn thực hiện một công việc

72

1 tiết

Nói và nghe: Nhà phát minh và bà cụ

73

1 tiết

13

//

Bài 23

(3 tiết)

Đọc: Bét -tô - ven và Bản xô – nát ánh trăng

74

1 tiết

Luyện từ và câu: Luyện tập về tính từ

75

1 tiết

Viết (TLV): Tìm hiểu cách viết đơn

76

1 tiết

Bài 24

(3 tiết)

Đọc: Người tìm đường lên các vì sao

77

1 tiết

Viết (TLV): Viết đơn.

78

1 tiết

Đọc mở rộng

79

1 tiết

14

Chủ điểm 4:

Chắp cánh ước mơ

Bài 25

(3 tiết)

Đọc: Bay cùng ước mơ

80

1 tiết

Luyện từ và câu: Luyện tập về tính từ

81

1 tiết

Viết (TLV): Tìm hiểu cách viết bài văn miêu tả con vật.

82

1 tiết

Bài 26

(3 tiết)

Đọc: Con trai người làm vườn

83

1 tiết

Viết (TLV): Quan sát con vật

84

1 tiết

Nói và nghe: Ước mơ của em.

85

1 tiết

15

//

Bài 27

(3 tiết)

Đọc:

Nếu em có một khu vườn.

86

1 tiết

Luyện từ và câu: Dấu gạch ngang

87

1 tiết

Viết (TLV): Luyện viết đoạn văn miêu tả con vật.

88

1 tiết

Bài 28

(3 tiết)

Đọc: Bốn mùa mơ ước

89

1 tiết

Viết (TLV): Lập dàn ý cho bài văn miêu tả con vật.

90

1 tiết

Đọc mở rộng

91

1 tiết

16

//

Bài 29

(3 tiết)

Đọc: Ở vương quốc tương lai

92

1 tiết

Luyện từ và câu: Luyện tập về dấu gạch ngang

93

1 tiết

Viết (TLV): Viết bài văn miêu tả con vật.

94

1 tiết

Bài 30

(3 tiết)

Đọc: Cánh chim nhỏ

95

1 tiết

Viết (TLV): Trả bài văn miêu tả con vật.

96

1 tiết

Nói và nghe: Đôi cánh của ngựa trắng

97

1 tiết

17

//

Bài 31

(3 tiết)

Đọc: Nếu chúng mình có phép lạ

98

1 tiết

Luyện từ và câu: Luyện tập về danh từ, động từ, tính từ

99

1 tiết

Viết (TLV): Tìm hiểu cách viết thư

100

1 tiết

Bài 32

(3 tiết)

Đọc: Anh Ba

101

1 tiết

Viết (TLV): Viết thư

102

1 tiết

Đọc mở rộng

103

1 tiết

18

Ôn tập và đánh giá cuối HKI

Phần 1

Ôn tập

(5 tiết)

Ôn tập tiết 1

104

1 tiết

Ôn tập tiết 2

105

1 tiết

Ôn tập tiết 3

106

1 tiết

Ôn tập tiết 4

107

1 tiết

Ôn tập tiết 5

108

Phần 2

K.tra

(2 tiết)

Kiểm tra Đọc ( tiết 6 )

109

1 tiết

Kiểm tra Đọc hiểu – viết ( tiết 7 )

110

1 tiết

HỌC KỲ II (Gồm 107 tiết/17 tuần: 30 bài/93 tiết + Ôn tập và ĐG giữa HKII: 7 tiết + Ôn tập và ĐG cuối HKII: 7 tiết)

Mỗi tuần 6 tiết chia làm 2 bài, mỗi bài 3 tiết.

Những bài số lẻ gồm 3 tiết (Đọc: 1 tiết ; Luyện từ và câu: 1 tiết; Viết (TLV): 1 tiết).

Những bài số chẵn/ tuần lẻ gồm 3 tiết (Đọc: 1 tiết ; Viết (TLV): 1 tiết, Nói và nghe: 1 tiết)

bài số chẵn/ tuần chẵn gồm 3 tiết (Đọc: 1tiết; Viết (TLV): 1 tiết, Đọc mở rộng: 1 tiết)

19

Chủ điểm 5: Sống để yêu thương

Bài 1

(3 tiết)

Đọc: Hải thượng Lãn Ông

111

1 tiết

Luyện từ và câu: Câu

112

1 tiết

Viết (TLV): Tìm hiểu cách viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc.

113

1 tiết

Bài 2

(3 tiết)

Đọc: Vệt phấn trên mặt bàn

114

1 tiết

Viết (TLV): Tìm ý cho đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một người gần gũi, thân thiết

115

1 tiết

Nói và nghe: Giúp bạn

116

1 tiết

20

//

Bài 3

(3 tiết)

Đọc: Ông bụt đã đến

117

1 tiết

Luyện từ và câu: Hai thành phần chính của câu.

118

1 tiết

Viết (TLV): Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một người gần gũi, thân thiết .

119

1 tiết

Bài 4

(3 tiết)

Đọc: Quả ngọt cuối mùa.

120

1 tiết

Viết (TLV): Tìm ý cho đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một nhân vật trong văn học.

121

1 tiết

Đọc mở rộng

122

1 tiết

21

//

Bài 5

(3 tiết)

Đọc: Tờ báo tường của tôi

123

1 tiết

Luyện từ và câu: Luyện tập về chủ ngữ của câu

124

1 tiết

Viết (TLV): Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một nhân vật trong văn học.

125

1 tiết

Bài 6

(3 tiết)

Đọc: Tiếng ru

126

1 tiết

Viết (TLV): Trả bài viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một nhân vật trong văn học.

127

1 tiết

Nói và nghe: Kể chuyện Bài học quý

128

1 tiết

22

//

Bài 7

(3 tiết)

Đọc: Con muốn làm một cái cây

129

1 tiết

Luyện từ và câu: Luyện tập về vị ngữ của câu.

130

1 tiết

Viết (TLV): Tìm hiểu cách viết hướng dẫn sử dụng một sản phẩm.

131

1 tiết

Bài 8

(3 tiết)

Đọc: Trên khám tre đầu ngõ

132

1 tiết

Viết (TLV): Viết hướng dẫn sử dụng một sản phẩm.

133

1 tiết

Đọc mở rộng

134

1 tiết

23

Chủ điểm 6:

Uông nước nhớ nguồn

Bài 9

(3 tiết)

Đọc: Sự tích con Rồng, cháu Tiên.

135

1 tiết

Luyện từ và câu: Luyện tập về hai thành phần chính của câu.

136

1 tiết

Viết (TLV): Lập dàn ý cho bài văn kể lại một câu chuyện.

137

1 tiết

Bài 10

(3 tiết)

Đọc: Cảm xúc Trường Sa.

138

1 tiết

Viết (TLV): Viết bài văn kể lại một câu chuyện.

139

1 tiết

Nói và nghe: Những tấm gương sáng.

140

1 tiết

24

//

Bài 11

(3 tiết)

Đọc: Sáng tháng Năm

141

1 tiết

Luyện từ và câu: Trạng ngữ.

142

1 tiết

Viết (TLV): Trả bài văn kể lại một câu chuyện.

143

1 tiết

Bài 12

(3 tiết)

Đọc: Chàng trai Làng Phù Ủng

144

1 tiết

Viết (TLV): Viết đoạn văn nêu ý kiến

145

1 tiết

Đọc mở rộng

146

1 tiết

25

//

Bài 13

(3 tiết)

Đọc: Vườn của ông tôi.

147

1 tiết

Luyện từ và câu: Trạng ngữ chỉ thời gian, nơi chốn .

148

1 tiết

Viết (TLV): Trả bài viết đoạn văn nêu ý kiến

149

1 tiết

Bài 14

(3 tiết)

Đọc: Trong lời mẹ hát.

150

1 tiết

Viết (TLV):Lập dàn ý cho một bài văn thuật lại một sự việc

151

1 tiết

Nói và nghe: Truyền thống uóng nước nớ nguồn

152

1 tiết

26

//

Bài 15

(3 tiết)

Đọc: Người thầy đầu tiên của bố tôi

153

1 tiết

Luyện từ và câu: Trạng ngữ chỉ nguyên nhân, mục đích

154

1 tiết

Viết (TLV): Viết bài văn thuật lại một sự việc

155

1 tiết

Bài 16

(3 tiết)

Đọc: Ngựa biên phòng

156

1 tiết

Viết (TLV): Trả bài văn thuật lại một sự việc

157

1 tiết

Đọc mở rộng

158

1 tiết

27

Ôn tập và đánh giá giữa HKII

Phần 1

Ôn tập

(5 tiết)

Ôn tập tiết 1

159

1 tiết

Ôn tập tiết 2

160

1 tiết

Ôn tập tiết 3

161

1 tiết

Ôn tập tiết 4

162

1 tiết

Ôn tập tiết 5

163

1 tiết

Phần 2

K.tra

(2 tiết)

Kiểm tra Đọc ( tiết 6 )

164

1 tiết

Kiểm tra Đọc hiểu – viết ( tiết 7 )

167

1 tiết

28

Chủ điểm 7: Quê hương trong tôi

Bài 17

(3 tiết)

Đọc: Cây đa quê hương

168

1 tiết

Luyện từ và câu: Trạng ngữ chỉ phương tiện

169

1 tiết

Viết (TLV): Tìm hiểu cách viết bài văn miêu tả cây cối.

170

1 tiết

Bài 18

(3 tiết)

Đọc: Bước mùa xuân

172

1 tiết

Viết (TLV): Tìm hiểu cách viết bài văn miêu tả cây cối (Tiếp theo)

173

1 tiết

Nói và nghe: Ngững miền quê yêu dấu

174

1 tiết

29

//

Bài 19

(3 tiết)

Đọc: Đi hội Chùa Hương

175

1 tiết

Luyện từ và câu: Dấu ngoặc kép

176

1 tiết

Viết (TLV): Quan sát cây cối

177

1 tiết

Bài 20

(3 tiết)

Đọc: Chiều ngoại ô

178

1 tiết

Viết (TLV): Luyện viết văn miêu tả cây cối.

179

1 tiết

Đọc mở rộng

180

1 tiết

30

//

Bài 21

(3 tiết)

Đọc: Những cánh buồm

181

1 tiết

Luyện từ và câu: Dấu ngoặc đơn

182

1 tiết

Viết (TLV): Luyện viết mở bài, kết bài cho bài văn miêu tả cây cối

183

1 tiết

Bài 22

(3 tiết)

Đọc: Cái cầu

184

1 tiết

Viết (TLV): Lập dàn ý cho bài văn miêu tả cây cối.

185

1 tiết

Nói và nghe: Kể chuyện Về qyê ngoại.

186

1 tiết

31

//

Bài 23

(3 tiết)

Đọc: Đường đi Sa Pa

187

1 tiết

Luyện từ và câu: Luyện tập viết tên cơ quan, tổ chức.

188

1 tiết

Viết (TLV):Viết bài văn miêu tả cây cối.

189

1 tiết

Bài 24

(3 tiết)

Đọc: Quê ngoại

190

1 tiết

Viết (TLV): Trả bài văn miêu tả cây cối.

191

1 tiết

Đọc mở rộng

192

1 tiết

32

Chủ điểm 8: Vì một thế giới bình yên

Bài 25

(3 tiết)

Đọc: Khu bảo tồn động vật hoang dã Ngô- rông- gô - rô

193

1 tiết

Luyện từ và câu: Lự chọn từ ngữ.

196

1 tiết

Viết (TLV): Viết đoạn văn tưởng tượng.

195

1 tiết

Bài 26

(3 tiết)

Đọc: Ngôi nhà của yêu thương

196

1 tiết

Viết (TLV) : Trả bài viêt đoạn văn tưởng tượng.

197

1 tiết

Nói và nghe: Chung tay bảo vệ động vật.

198

1 tiết

33

//

Bài 27

(3 tiết)

Đọc: Băng tan

199

1 tiết

Luyện từ và câu: Luyện tập lựa chọn từ ngữ.

200

1 tiết

Viết (TLV): Viết đoạn văn tưởng tượng.

201

1 tiết

Bài 28

(3 tiết)

Đọc: Chuyến du lịch thú vị

202

1 tiết

Viết (TLV): Hướng dẫn cách viết thư điện tử

203

1 tiết

Đọc mở rộng

204

1 tiết

34

//

Bài 29

(3 tiết)

Đọc: Lễ hội ở Nhật Bản

205

1 tiết

Luyện từ và câu: Luyện tập về dâu câu

206

1 tiết

Viết (TLV): Viết thư điện tử

207

1 tiết

Bài 30

(3 tiết)

Đọc: Ngày hội

208

1 tiết

Viết (TLV): Viết giấy mời

209

1 tiết

Đọc mở rộng

210

1 tiết

35

Ôn tập và đánh giá cuối HKII

Phần 1 Ôn tập (5 tiết)

Ôn tập tiết 1

211

1 tiết

Ôn tập tiết 2

212

1 tiết

Ôn tập tiết 3

213

1 tiết

Ôn tập tiết 4

214

1 tiết

Ôn tập tiết 5

215

1 tiết

Phần 2 K.tra (2 tiết)

Kiểm tra Đọc ( tiết 6 )

216

1 tiết

Kiểm tra viết ( tiết 7 )

217

1 tiết

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
9 6.725
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo