Kế hoạch dạy học môn Đạo đức lớp 4 Kết nối tri thức với cuộc sống

Kế hoạch dạy học Đạo đức lớp 4 KNTT

Kế hoạch dạy học môn Đạo đức lớp 4 Kết nối tri thức với cuộc sống hay còn gọi là Mẫu phân phối chương trình Đạo đức lớp 4 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống là mẫu với đầy đủ các nội dung của từng tiết học, từng tuần học trong suốt một năm học, hỗ trợ giáo viên trong việc soạn và giảng dạy lớp 4 theo chương trình mới thuận tiện hơn. Mời các thầy cô tham khảo.

Phân phối chương trình môn Đạo đức 4 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

TS tiết: 35 tiết. HKI: 18 tiết, HKII: 17 tiết. Số tiết trên tuần: 1 tiết/ tuần

Tuần

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/ Mạch nội

dung

Bài

Tên bài học trong tiết học cụ thể

Tiết theo

PP

CT

Thời

lượng

(tiết)

HỌC KỲ I
(Gồm 18 tiết/18 tuần, mỗi tuần 1 tiết)

1

Chủ đề 1: Biết ơn người lao động

Bài 1: Biết ơn người lao động (4 tiết)

Biết ơn người lao động ( Tiết 1)

1

1 Tiết

2

//

//

Biết ơn người lao động ( Tiết 2)

2

1 Tiết

3

//

//

Biết ơn người lao động ( Tiết 3)

3

1 Tiết

4

//

Biết ơn người lao động ( Tiết 4)

4

1 Tiết

5

Chủ đề 2: Cảm thông, giúp đỡ người găp khó khăn

Bài 2: Cảm thông, giúp đỡ người găp khó khăn (4tiết)

Cảm thông, giúp đỡ người găp khó khăn

( Tiết 1)

5

1 Tiết

6

//

Cảm thông, giúp đỡ người găp khó khăn

( Tiết 2)

6

1 Tiết

7

//

//

Cảm thông, giúp đỡ người găp khó khăn

( Tiết 3)

7

1 Tiết

8

//

//

Cảm thông, giúp đỡ người găp khó khăn

( Tiết 4)

8

1 Tiết

9

Chủ đề 3: Yêu lao động

Bài 3: Yêu lao động

(4tiết)

Yêu lao động (Tiết 1)

9

1 Tiết

10

Ôn tập giữa HKI

Thực hành giữa học kì I

Thực hành giữa học kì I

10

1 Tiết

11

Bài 3: Yêu lao động

(TT)

Yêu lao động (Tiết 2)

11

1 Tiết

12

//

//

Yêu lao động (Tiết 3)

12

1 Tiết

13

//

//

Yêu lao động (Tiết 4)

13

1 Tiết

14

Chủ đề 4: Tôn trọng tài sản của người khác

Bài 4: Tôn trọng tài sản của người khác

(3tiết)

Tôn trọng tài sản của người khác (Tiết 1)

14

1 Tiết

15

//

//

Tôn trọng tài sản của người khác (Tiết 2)

15

1 Tiết

16

//

//

Tôn trọng tài sản của người khác (Tiết 3)

16

1 Tiết

17

Chủ đề 5: Bảo vệ của công

Bài 5: Bảo vệ của công (3tiết)

Bảo vệ của công (Tiết 1)

17

1 Tiết

18

ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1

Thực hành rèn kĩ năng cuối HKI

(1tiết)

Thực hành rèn kĩ năng cuuói kì 1

18

1 Tiết

HỌC KỲ II
(Gồm 17 tiết/17 tuần, mỗi tuần 1 tiết)

19

Chủ đề 5: Bảo vệ của công

Bài 5: Bảo vệ của công (TT)

Bảo vệ của công (Tiết 2)

19

1 Tiết

20

//

//

Bảo vệ của công (Tiết 3)

20

1 Tiết

21

Chủ đề 6: Thiết lập và duy trì quan hệ bạn bè

Bài 6: Thiết lập và duy trì quan hệ bạn bè (2tiết)

Thiết lập và duy trì quan hệ bạn bè (Tiết 1)

21

1 Tiết

22

//

//

Thiết lập và duy trì quan hệ bạn bè (Tiết 2)

22

1 Tiết

23

Chủ đề 7: Quý trọng đồng tiền

Bài 7: Duy trì quan hệ bạn bè

(3 tiết)

Duy trì quan hệ bạn bè (Tiết 1)

23

1 Tiết

24

//

//

Duy trì quan hệ bạn bè (Tiết 2)

24

1 Tiết

25

//

//

Duy trì quan hệ bạn bè (Tiết 3)

25

1 Tiết

26

ÔN TẬP GIỮA HKII

Thực hành rèn kĩ năng giữa kì II

26

1 Tiết

27

Bài 8: Quý trọng đồng tiền

(4 tiết)

Quý trọng đồng tiền (Tiết 1)

27

1 Tiết

28

//

//

Quý trọng đồng tiền (Tiết 2)

28

1 Tiết

29

//

//

Quý trọng đồng tiền (Tiết 3)

29

1 Tiết

30

//

//

Quý trọng đồng tiền (Tiết 4)

30

1 Tiết

31

Chủ đề 8: Quyền và bổn phận của trẻ em

Bài 9: Quyền và bổn phận của trẻ em

(4 tiết)

Quyền và bổn phận của trẻ em (Tiết 1)

31

1 Tiết

32

//

//

Quyền và bổn phận của trẻ em (Tiết 2)

32

1 Tiết

33

//

//

Quyền và bổn phận của trẻ em (Tiết 3)

33

1 Tiết

34

//

Quyền và bổn phận của trẻ em (Tiết 4)

34

1 Tiết

35

ÔN TẬP CUỐI HK II

Ôn tập cuối HK II

Thực hành rèn kĩ năng cuối kì II -Tổng kết cuối năm

35

1 tiết

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
3 11.370
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo