Mẫu phân phối chương trình lớp 1 bộ sách Cánh Diều - Tất cả các môn

Mẫu phân phối chương trình lớp 1 bộ sách Cánh Diều tất cả các môn bao gồm môn Toán 1 và Tiếng Việt, Âm nhạc, Đạo Đức, Mĩ thuật, Hoạt động trải nghiệm,... là tài liệu dành cho thầy cô tham khảo giúp các thầy cô giáo thuận tiện cho việc soạn và giảng dạy lớp 1 theo chương trình mới.

1. Phân phối chương trình môn Toán lớp 1 bộ sách Cánh Diều

Tuần

Tiết

Chủ đề/Bài

Ghi chú

1

1. Các số đến 10

15 tiết

1

Trên – Dưới. Phải ‒ Trái. Trước ‒ Sau. Ở giữa

2

Hình vuông ‒ Hình tròn ‒ Hình tam giác ‒ Hình CN

3

Các số 1, 2, 3

2

4

Các số 4, 5, 6

5

Các số 7, 8, 9

6

Số 0

3

7

Số 10

8

Luyện tập

9

Nhiều hơn ‒ Ít hơn ‒ Bằng nhau

4

10

Lớn hơn, dấu >. Bé hơn, dấu <. Bằng nhau, dấu =

11

Lớn hơn, dấu >. Bé hơn, dấu <. Bằng nhau, dấu =

12

Luyện tập

5

13

Em ôn lại những gì đã học

14

Em ôn lại những gì đã học

15

Em vui học toán

2. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

39 tiết

6

16

Làm quen với phép cộng ‒ Dấu cộng

17

Làm quen với phép cộng ‒ Dấu cộng (tiếp theo)

18

Làm quen với phép cộng ‒ Dấu cộng (tiếp theo)

19

Phép cộng trong phạm vi 6 (tiết 1)

7

20

Phép cộng trong phạm vi 6 (tiết 2)

21

Phép cộng trong phạm vi 6 (tiếp theo) (tiết 3)

22

Phép cộng trong phạm vi 6 (tiếp theo) (tiết 4)

8

23

Luyện tập

24

Phép cộng trong phạm vi 10 (tiết 1)

25

Phép cộng trong phạm vi 10 (tiết 2)

9

26

Luyện tập

27

Phép cộng trong phạm vi 10 (tiếp theo) (tiết 1)

28

Phép cộng trong phạm vi 10 (tiếp theo) (tiết 2)

10

29

Luyện tập

30

Khối hộp chữ nhật – Khối lập phương

31

Làm quen với phép trừ ‒ Dấu trừ

11

32

Phép trừ trong phạm vi 6 (tiết 1)

33

Phép trừ trong phạm vi 6 (tiết 2)

34

Luyện tập

12

35

Phép trừ trong phạm vi 6 (tiếp theo) (tiết 1)

36

Phép trừ trong phạm vi 6 (tiếp theo) (tiết 2)

37

Luyện tập

13

38

Phép trừ trong phạm vi 10 (tiết 1)

39

Phép trừ trong phạm vi 10 (tiết 2)

40

Luyện tập

14

41

Phép trừ trong phạm vi 10 (tiếp theo) (tiết 1)

42

Phép trừ trong phạm vi 10 (tiếp theo) (tiết 2)

43

Luyện tập (tiết 1)

15

44

Luyện tập (tiết 2)

45

Luyện tập (tiết 3)

46

Luyện tập (tiết 4)

16

47

Luyện tập (tiết 5)

48

Luyện tập (tiết 6)

49

Luyện tập chung (tiết 1)

17

50

Luyện tập chung (tiết 2)

51

Em ôn lại những gì đã học (tiết 1)

52

Em ôn lại những gì đã học (tiết 2)

18

53

Em vui học toán

54

Ôn tập (tiết 1)

55

Ôn tập (tiết 2)

3. Các số trong phạm vi 100

21 tiết

19

56

Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16 (tiết 1)

57

Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16 (tiết 2)

58

Các số 17, 18, 19, 20 (tiết 1)

20

59

Các số 17, 18, 19, 20 (tiết 2)

60

Luyện tập

61

Các số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90

21

62

Các số có hai chữ số (từ 21 đến 40)

63

Các số có hai chữ số (từ 41 đến 70)

64

Các số có hai chữ số (từ 71 đến 99)

22

65

Các số đến 100

66

Chục và đơn vị (tiết 1)

67

Chục và đơn vị (tiết 2)

23

68

Luyện tập

69

So sánh các số trong phạm vi 100

70

Luyện tập

24

71

Dài hơn ‒ Ngắn hơn

72

Đo độ dài

73

Xăng-ti-mét

25

74

Em ôn lại những gì đã học (tiết 1)

75

Em ôn lại những gì đã học (tiết 2)

76

Em vui học toán

26

4. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

30 tiết

77

Phép cộng dạng 14 + 3 (tiết 1)

2 tiết

78

Phép cộng dạng 14 + 3 (tiết 2)

79

Phép trừ dạng 17 – 2 (tiết 1)

27

80

Phép trừ dạng 17 – 2 (tiết 2)

81

Luyện tập

82

Cộng, trừ các số tròn chục

28

83

Phép cộng dạng 25 + 14 (tiết 1)

84

Phép cộng dạng 25 + 14 (tiết 2)

85

Phép cộng dạng 25 + 4, 25 + 40 (tiết 1)

29

86

Phép cộng dạng 25 + 4, 25 + 40 (tiết 2)

87

Luyện tập

88

Phép trừ dạng 39 – 15 (tiết 1)

30

89

Phép trừ dạng 39 – 15 (tiết 2)

90

Phép trừ dạng 27 ‒ 4; 63 – 40 (tiết 1)

91

Phép trừ dạng 27 ‒ 4; 63 – 40 (tiết 2)

31

92

Luyện tập

93

Luyện tập chung

94

Các ngày trong tuần lễ

32

95

Đồng hồ ‒ Thời gian (tiết 1)

96

Đồng hồ ‒ Thời gian (tiết 2)

97

Em ôn lại những gì đã học (tiết 1)

33

98

Em ôn lại những gì đã học (tiết 2)

99

Em vui học toán

100

Ôn tập các số trong phạm vi 10

34

101

Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

102

Ôn tập các số trong phạm vi 100

103

Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

35

104

Ôn tập tập về thời gian

105

Ôn tập

106

Ôn tập

2. Phân phối chương trình môn Tiếng Việt lớp 1 bộ sách Cánh Diều

Tuần

Tiết

Chủ đề/Bài

Ghi chú

1

1

Bài mở đầu. Em là học sinh (Tiết 1)

2

Bài mở đầu. Em là học sinh (Tiết 2)

3

Bài mở đầu. Em là học sinh (Tiết 3)

4

Bài mở đầu. Em là học sinh (Tiết 4)

5

Bài 1. a, c (Tiết 1)

Phần học chữ

6

Bài 1. a, c (Tiết 2)

7

Bài 1. a, c (Tiết 3)

8

Tập viết (sau bài 1)

9

Bài 2. cà, cá (Tiết 1)

10

Bài 2. cà, cá (Tiết 2)

11

Tập viết (sau bài 2)

12

Bài 3. Kể chuyện Hai con dê

2

1

Bài 4. o, ô (Tiết 1)

2

Bài 4. o, ô (Tiết 2)

3

Bài 5. cỏ, cọ (Tiết 1)

4

Bài 5. cỏ, cọ (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 4, 5)

6

Bài 6. ơ, d (Tiết 1)

7

Bài 6. ơ, d (Tiết 2)

8

Bài 7. đ, e (Tiết 1)

9

Bài 7. đ, e (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 6, 7)

11

Bài 8. Kể chuyện Chồn con đi học

12

Bài 9. Ôn tập

3

1

Bài 10. ê, l (Tiết 1)

2

Bài 10. ê, l (Tiết 2)

3

Bài 11. b, bễ (Tiết 1)

4

Bài 11. b, bễ (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 10, 11)

6

Bài 12. g, h (Tiết 1)

7

Bài 12. g, h (Tiết 2)

8

Bài 13. i, ia (Tiết 1)

9

Bài 13. i, ia (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 12, 13)

11

Bài 14. Kể chuyện Hai chú gà con

12

Bài 15. Ôn tập

4

1

Bài 16. gh (Tiết 1)

2

Bài 16. gh (Tiết 2)

3

Bài 17. gi, k (Tiết 1)

4

Bài 17. gi, k (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 17,18)

6

Bài 18. kh, m (Tiết 1)

7

Bài 18. kh, m ((Tiết 2)

8

Bài 19, n, nh (Tiết 1)

9

Bài 19, n, nh (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 17,18)

11

Bài 20. Kể chuyện: Đôi bạn

12

Bài 21. Ôn tập

5

1

Bài 22. ng, ngh (Tiết 1)

2

Bài 22, ng, ngh (Tiết 2)

3

Bài 23. p, ph (Tiết 1)

4

Bài 23. p, ph (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 22, 23)

6

Bài 24. qu, r (Tiết 1)

7

Bài 24. qu, r (Tiết 2)

8

Bài 25. s, x (Tiết 1)

9

Bài 25. s, x (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 24,25)

11

Bài 26. Kể chuyện Kiến và bồ câu

12

Bài 27. Ôn tập

6

1

Bài 28. t, th (Tiết 1)

2

Bài 28. t, th (Tiết 2)

3

Bài 29. tr, ch (Tiết 1)

4

Bài 29. tr, ch (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 28, 29)

6

Bài 30. u, ư (Tiết 1)

7

Bài 30. u, ư (Tiết 2)

8

Bài 31. ua, ưa (Tiết 1)

9

Bài 31. ua, ưa (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 30,31)

11

Bài 32. Kể chuyện Dê con nghe lời mẹ

12

Bài 33. Ôn tập

7

1

Bài 34. v, y (Tiết 1)

2

Bài 34. v, y (Tiết 2)

3

Bài 35. Chữ hoa (Tiết 1)

4

Bài 35. Chữ hoa (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 34, 35)

6

Bài 36. am, ap (Tiết 1)

Phần học vần

7

Bài 36. am, ap (Tiết 2)

8

Bài 37. ăm, ăp (Tiết 1)

9

Bài 37. ăm, ăp (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 36,37)

11

Bài 38. Kể chuyện Chú thỏ thông minh

12

Bài 39. Ôn tập

8

1

Bài 40. âm, âp (Tiết 1)

2

Bài 40. âm, âp (Tiết 2)

3

Bài 41. em, ep (Tiết 1)

4

Bài 41. em, ep (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 40,41)

6

Bài 42. êm, êp (Tiết 1)

7

Bài 42. êm, êp (Tiết 2)

8

Bài 43. im, ip (Tiết 1)

9

Bài 43. im, ip (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 42,43)

11

Bài 44. Kể chuyện Ba chú lợn con

12

Bài 45. Ôn tập

9

1

Bài 46. iêm, yêm, iêp (Tiết 1)

2

Bài 46. iêm, yêm, iêp (Tiết 2)

3

Bài 47. om, op (Tiết 1)

4

Bài 47. om, op (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 46, 47)

6

Bài 48. ôm, ôp (Tiết 1)

7

Bài 48. ôm, ôp (Tiết 2)

8

Bài 49. ơm, ơp (Tiết 1)

9

Bài 49. ơm, ơp (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 48, 49)

11

Bài 50. Kể chuyện Vịt con và sơn ca

12

Bài 51. Ôn tập

10

1

Ôn tập giữa học kì I

2

Ôn tập giữa học kì I

3

Ôn tập giữa học kì I

4

Ôn tập giữa học kì I

5

Ôn tập giữa học kì I

6

Ôn tập giữa học kì I

7

Ôn tập giữa học kì I

8

Ôn tập giữa học kì I

9

Ôn tập giữa học kì I

10

Ôn tập giữa học kì I

11

Ôn tập giữa học kì I

12

Ôn tập giữa học kì I

11

1

Bài 52. um, up (Tiết 1)

2

Bài 52. um, up (Tiết 2)

3

Bài 53. uôm (Tiết 1)

4

Bài 53. uôm (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 52, 53)

6

Bài 54. ươm, ươp (Tiết 1)

7

Bài 54. ươm, ươp (Tiết 2)

8

Bài 55. an, at (Tiết 1)

9

Bài 55. an, at (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 54, 55)

11

Bài 56. Kể chuyện Sói và Sóc

12

Bài 57. Ôn tập

12

1

Bài 58. ăn, ăt (Tiết 1)

2

Bài 58. ăn, ăt (Tiết 2)

3

Bài 59. ân, ât (Tiết 1)

4

Bài 59. ân, ât (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 58, 59)

6

Bài 60. en, et (Tiết 1)

7

Bài 60. en, et (Tiết 2)

8

Bài 61. ên, êt (Tiết 1)

9

Bài 61. ên, êt (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 60, 61)

11

Bài 62. Kể chuyện Sư Tử và Chuột Nhắt

12

Bài 63. Ôn tập

13

1

Bài 64. in, it (Tiết 1)

2

Bài 64. in, it (Tiết 2)

3

Bài 65. iên, iêt (Tiết 1)

4

Bài 65. iên, iêt (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 64, 65)

6

Bài 66. yên, yêt (Tiết 1)

7

Bài 66. yên, yêt (Tiết 2)

8

Bài 67. on, ot (Tiết 1)

9

Bài 67. on, ot (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 66, 67)

11

Bài 68. Kể chuyện Mây đen và mây trắng

12

Bài 69. Ôn tập

14

1

Bài 70. ôn, ôt (Tiết 1)

2

Bài 70. ôn, ôt (Tiết 2)

3

Bài 71. ơn, ơt (Tiết 1)

4

Bài 71. ơn, ơt (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 70, 71)

6

Bài 72. un, ut, ưt (Tiết 1)

7

Bài 72. un, ut, ưt (Tiết 2)

8

Bài 73. uôn, uôt (Tiết 1)

9

Bài 73. uôn, uôt (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 72, 73)

11

Bài 74. Kể chuyện Thần gió và Mặt trời

12

Bài 75. Ôn tập

15

1

Bài 76. uơn, uơt (Tiết 1)

2

Bài 76. uơn, uơt (Tiết 2)

3

Bài 77. ang, ac (Tiết 1)

4

Bài 77. ang, ac (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 77, 78)

6

Bài 78. ăng, ăc (Tiết 1)

7

Bài 78. ăng, ăc (Tiết 2)

8

Bài 79. âng, âc (Tiết 1)

9

Bài 79. âng, âc (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 78, 79)

11

Bài 80. Kể chuyện Hàng xóm

12

Bài 81. Ôn tập

16

1

Bài 82. eng, ec (Tiết 1)

2

Bài 82. eng, ec (Tiết 2)

3

Bài 83. iêng, yêng, iêc (Tiết 1)

4

Bài 83. iêng, yêng, iêc (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 82, 83)

6

Bài 84. ong, oc (Tiết 1)

7

Bài 84. ong, oc (Tiết 2)

8

Bài 85. ông, ôc (Tiết 1)

9

Bài 85. ông, ôc (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 84, 85)

11

Bài 86. Kể chuyện Cô bé và con gấu

12

Bài 87. Ôn tập

17

1

Bài 88. ung, uc (Tiết 1)

2

Bài 88. ung, uc (Tiết 2)

3

Bài 89. ưng, ưc (Tiết 1)

4

Bài 89. ưng, ưc (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 88, 89)

6

Bài 90. uông, uôc (Tiết 1)

7

Bài 90. uông, uôc (Tiết 2)

8

Bài 91. ương, ươc (Tiết 1)

9

Bài 91. ương, ươc (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 90,91)

11

Bài 92. Kể chuyện Ông lão và sếu nhỏ

12

Bài 93. Ôn tập

18

1

Ôn tập cuối học kì I

2

Ôn tập cuối học kì I

3

Ôn tập cuối học kì I

4

Ôn tập cuối học kì I

5

Ôn tập cuối học kì I

6

Ôn tập cuối học kì I

7

Ôn tập cuối học kì I

8

Ôn tập cuối học kì I

9

Ôn tập cuối học kì I

10

Ôn tập cuối học kì I

11

Ôn tập cuối học kì I

12

Ôn tập cuối học kì I

19

1

Bài 94. anh, ach (Tiết 1)

2

Bài 94. anh, ach (Tiết 2)

3

Bài 95. ênh, êch (Tiết 1)

4

Bài 95. ênh, êch (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 94, 95)

6

Bài 96. inh, ich (Tiết 1)

7

Bài 96. inh, ich (Tiết 2)

8

Bài 97. ai, ay (Tiết 1)

9

Bài 97. ai, ay (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 96, 97)

11

Bài 98. Kể chuyện Ong mật và ong bầu

12

Bài 99. Ôn tập

20

1

Bài 100. oi, ây (Tiết 1)

2

Bài 100. oi, ây (Tiết 2)

3

Bài 101. ôi, ơi (Tiết 1)

4

Bài 101. ôi, ơi (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 100, 101)

6

Bài 102. ui, ưi (Tiết 1)

7

Bài 102. ui, ưi (Tiết 2)

8

Bài 103. uôi, ươi (Tiết 1)

9

Bài 103. uôi, ươi (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 102, 103)

11

Bài 104. Kể chuyện Thổi bóng

12

Bài 105. Ôn tập

21

1

Bài 106. ao, eo (Tiết 1)

2

Bài 106. ao, eo (Tiết 2)

3

Bài 107. au, âu (Tiết 1)

4

Bài 107. au, âu (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 106, 107)

6

Bài 108. êu, iu (Tiết 1)

7

Bài 108. êu, iu (Tiết 2)

8

Bài 109. iêu, yêu (Tiết 1)

9

Bài 109. iêu, yêu (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 108, 109)

11

Bài 110. Kể chuyện Mèo con bị lạc

12

Bài 111. Ôn tập

22

1

Bài 112. ưu, ươu (Tiết 1)

2

Bài 112. ưu, ươu (Tiết 2)

3

Bài 113. oa, oe (Tiết 1)

4

Bài 113. oa, oe (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 112, 113)

6

Bài 114. uê, uơ (Tiết 1)

7

Bài 114. uê, uơ (Tiết 2)

8

Bài 115. uy, uya (Tiết 1)

9

Bài 115. uy, uya (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 114, 115)

11

Bài 116. Kể chuyện Cây khế

12

Bài 117. Ôn tập

23

1

Bài 118. oam, oăm (Tiết 1)

2

Bài 118. oam, oăm (Tiết 2)

3

Bài 119. oan, oat (Tiết 1)

4

Bài 119. oan, oat (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 118, 119)

6

Bài 120. oăn, oăt (Tiết 1)

7

Bài 120. oăn, oăt (Tiết 2)

8

Bài 121. uân, uât (Tiết 1)

9

Bài 121. uân, uât (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 120, 121)

11

Bài 122. Kể chuyện Hoa tặng bà

12

Bài 123. Ôn tập

24

1

Bài 124. oen, oet (Tiết 1)

2

Bài 124. oen, oet (Tiết 2)

3

Bài 125. uyên, uyêt (Tiết 1)

4

Bài 125. uyên, uyêt (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 124, 125)

6

Bài 126. uyn, uyt (Tiết 1)

7

Bài 126. uyn, uyt (Tiết 2)

8

Bài 127. oang, oac (Tiết 1)

9

Bài 127. oang, oac (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 126, 127)

11

Bài Kể chuyện Cá đuôi cờ

12

Bài 129. Ôn tập

25

1

Bài 130. oăng, oăc (Tiết 1)

2

Bài 130. oăng, oăc (Tiết 2)

3

Bài 131. oanh, oach (Tiết 1)

4

Bài 131. oanh, oach (Tiết 2)

5

Tập viết (sau bài 130, 131)

6

Bài 132. uênh, uêch (Tiết 1)

7

Bài 132. uênh, uêch (Tiết 2)

8

Bài 133. uynh, uych (Tiết 1)

9

Bài 133. uynh, uych (Tiết 2)

10

Tập viết (sau bài 132, 133)

11

Bài 134. Kể chuyện Chim hoạ mi

12

Bài 135. Ôn tập

26

1

Bài 136. oai, oay, uây (Tiết 1)

2

Bài 136. oai, oay, uây (Tiết 2)

3

Bài 137. Vần ít gặp (Tiết 1)

4

Bài 137. Vần ít gặp (Tiết 2)

5

Bài 137. Vần ít gặp (Tiết 3)

6

Tập viết (sau bài 136, 137)

7

Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 1)

8

Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 2)

9

Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 3)

10

Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 4)

11

Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 5)

12

Ôn tập giữa học kì 2 (tiết 6)

27

1

Bài Tập đọc Chuột con đáng yêu (Tiết 1)

Phần luyện tập tổng hợp

Chủ điểm gia đình

2

Bài Tập đọc Chuột con đáng yêu (Tiết 2)

3

Chính tả Tập chép: Con mèo mà trèo cây cau.

Chữ: ng, ngh. Vần: uôn, uôt /ương, ươc.

4

Tập đọc Món quà quý nhất

5

Tập đọc Món quà quý nhất

6

Tập viết Tô chữ hoa: A, Ă, Â

7

Tập đọc Nắng

8

Góc sáng tạo Bưu thiếp “Lời yêu thương”

9

Kể chuyện Cô bé quàng khăn đỏ

10

Tập viết Tô chữ hoa: B

11

Tự đọc sách báo Làm quen với việc đọc sách báo

12

Tự đọc sách báo Làm quen với việc đọc sách báo

28

1

Tập đọc Thầy giáo (tiết 1)

Chủ điểm trường học

2

Tập đọc Thầy giáo (tiết 1)

3

Chính tả Nghe viết: Cô giáo với mùa thu. Chữ: g, gh. Vần: ai, ay.

4

Tập đọc Kiến em đi học (Tiết 1)

5

Tập đọc Kiến em đi học (Tiết 2)

6

Tập viết Tô chữ hoa: C

7

Tập đọc Đi học

8

Góc sáng tạo Trưng bày: Bưu thiếp “Lời yêu thương”

9

Kể chuyện Ba món quà

10

Tập viết Tô chữ hoa: D, Đ

11

Tự đọc sách báo Đọc truyện (tiết 1)

12

Tự đọc sách báo Đọc truyện (tiết 2)

29

1

Tập đọc Sơn ca, nai và ếch (tiết 1)

2

Tập đọc Sơn ca, nai và ếch (tiết 2)

3

Chính tả Tập chép: Chim sâu. Chữ: c, k. Vần: uyt, uych.

4

Tập đọc Chuyện trong vườn (Tiết 1)

5

Tập đọc Chuyện trong vườn (Tiết 2)

6

Tập viết Tô chữ hoa: E, Ê

7

Tập đọc Kể cho bé nghe

8

Góc sáng tạo Em yêu thiên nhiên.

9

Kể chuyện Chuyện của hoa hồng

10

Tập viết Tô chữ hoa: G, H

11

Tự đọc sách báo Đọc truyện tranh (Tiết 1)

12

Tự đọc sách báo Đọc truyện tranh (Tiết 2)

30

1

Tập đọc Ông giẳng ông giăng (Tiết 1)

Chủ điểm gia đình

2

Tập đọc Ông giẳng ông giăng (Tiết 2)

3

Chính tả Nghe viết: Ông giẳng ông giăng. Điền tiếng vào chỗ trống. Chữ: r, d, gi.

4

Tập đọc Sẻ anh, Sẻ em (Tiết 1)

5

Tập đọc Sẻ anh, Sẻ em (Tiết 2)

6

Tập viết Tô chữ hoa: I, K

7

Tập đọc Ngoan

8

Góc sáng tạo Trưng bày tranh ảnh: “Em yêu thiên nhiên”

9

Kể chuyện Ba cô con gái

10

Tập viết Tô chữ hoa: L

11

Tự đọc sách báo Đọc thơ (Tiết 1)

12

Tự đọc sách báo Đọc thơ (Tiết 2)

31

1

Tập đọc Cái kẹo và con cánh cam (Tiết 1)

Chủ điểm trường học

2

Tập đọc Cái kẹo và con cánh cam (Tiết 2)

3

Chính tả Tập chép: Cô và mẹ. Viết tiếng bắt đầu bằng c, k.

4

Tập đọc Giờ học vẽ (Tiết 1)

5

Tập đọc Giờ học vẽ (Tiết 2)

6

Tập viết Tô chữ hoa: M, N

7

Tập đọc Quyển vở của em

8

Góc sáng tạo Quà tặng ý nghĩa

9

Kể chuyện Đi tìm vần “êm”

10

Tập viết Tô chữ hoa: O, Ô, Ơ

11

Tự đọc sách báo Đọc sách về kiến thức, kĩ năng sống (Tiết 1)

12

Tự đọc sách báo Đọc sách về kiến thức, kĩ năng sống (Tiết 2)

32

1

Tập đọc Cuộc thi không thành (Tiết 1)

Chủ điểm thiên nhiên

2

Tập đọc Cuộc thi không thành (Tiết 2)

3

Chính tả Tập chép: Rùa con đi chợ. Chữ: ng, ngh. Vần: uôi, uây.

4

Tập đọc Anh hùng biển cả (Tiết 1)

5

Tập đọc Anh hùng biển cả (Tiết 2)

6

Tập viết Tô chữ hoa: P, Q

7

Tập đọc Hoa kết trái

8

Góc sáng tạo Trưng bày: “Quà tặng ý nghĩa”

9

Kể chuyện Cuộc phiêu lưu của giọt nước tí hon

10

Tập viết Tô chữ hoa: R, S

11

Tự đọc sách báo Đọc báo (Tiết 1)

12

Tự đọc sách báo Đọc báo (Tiết 1)

33

1

Tập đọc Ngôi nhà ấm áp (Tiết 1)

Chủ điểm gia đình

2

Tập đọc Ngôi nhà ấm áp (Tiết 2)

3

Chính tả Nghe viết: Cả nhà thương nhau. Chữ: r, d, gi. Vần: an, ang / oan, anh.

4

Tập đọc Em nhà mình là nhất (Tiết 1)

5

Tập đọc Em nhà mình là nhất (Tiết 2)

6

Tập viết Tô chữ hoa: T

7

Tập đọc Làm anh

8

Góc sáng tạo Em là cây nến hồng

9

Kể chuyện Hai tiếng kì lạ

10

Tập viết Tô chữ hoa: U, Ư

11

Tự đọc sách báo Đọc sách báo ở thư viện (Tiết 1)

12

Tự đọc sách báo Đọc sách báo ở thư viện (Tiết 1)

34

1

Tập đọc Ve con đi học (Tiết 1)

Chủ điểm trường học

2

Tập đọc Ve con đi học (Tiết 2)

3

Chính tả Tập chép: Dàn đồng ca mùa hạ. Chữ: g, gh. Vần: eo, oe.

4

Tập đọc Sử dụng đồ dùng học tập an toàn (Tiết 1)

5

Tập đọc Sử dụng đồ dùng học tập an toàn (Tiết 1)

6

Tập viết Tô chữ hoa: V, X

7

Tập đọc Chuyện ở lớp

8

Góc sáng tạo Trưng bày tranh ảnh “Em là cây nến hồng”

9

Kể chuyện Chuyện của thước kẻ

10

Tập viết Tô chữ hoa: Y

11

Tự đọc sách báo Củng cố kĩ năng đọc sách báo (Tiết 1)

12

Tự đọc sách báo Củng cố kĩ năng đọc sách báo (Tiết 1)

35

1

Bài: Ôn tập cuối năm (Tiết 1)

2

Bài: Ôn tập cuối năm (Tiết 2)

3

Bài: Ôn tập cuối năm (Tiết 3)

4

Bài: Ôn tập cuối năm (Tiết 4)

5

Bài: Ôn tập cuối năm (Tiết 5)

6

Bài: Ôn tập cuối năm (Tiết 6)

7

Bài: Ôn tập cuối năm (Tiết 7)

8

Bài: Ôn tập cuối năm (Tiết 8)

9

Bài: Ôn tập cuối năm (Tiết 9)

10

Bài: Ôn tập cuối năm (Tiết 10)

11

Bài: Ôn tập cuối năm (Tiết 11)

12

Bài: Ôn tập cuối năm (Tiết 12)

3. Phân phối chương trình môn Tự nhiên xã hội lớp 1 bộ sách Cánh Diều

Tuần

Chủ đề / Bài

Số tiết

Chủ đề 1. Gia đình

10

1

Gia đình em

Tiết 1: Từ Mở đầu đến Hoạt động 2.

Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến Hoạt động 4. Tiết 3: Từ Hoạt động 5 đến hết bài.

3

2

Ngôi nhà của em

Tiết 1: Từ Mở đầu đến Hoạt động 2.

Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến Hoạt động 5. Tiết 3: Từ Hoạt động 6 đến hết bài.

3

3

An toàn khi ở nhà

Tiết 1: Từ Mở đầu đến Hoạt động 2. Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến hết bài.

2

Ôn tập và đánh giá chủ đề Gia đình

Tiết 1: Từ Hoạt động 1 đến Hoạt động 2. Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến hết bài.

2

Chủ đề 2. Trường học

8

4

Lớp học của em

Tiết 1: Từ Mở đầu đến Hoạt động 2. Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến Hoạt động 4.

Tiết 3: Từ Hoạt động 5 đến hết bài.

3

5

Trường học của em

Tiết 1: Từ Mở đầu đến Hoạt động 2. Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến Hoạt động 4.

Tiết 3: Từ Hoạt động 5 đến hết bài.

3

Ôn tập và đánh giá chủ đề Trường học

Tiết 1: Hoạt động 1.

Tiết 2: Hoạt động 2.

2

Chủ đề 3. Cộng đồng địa phương

13

6

Nơi em sống

Tiết 1: Từ Mở đầu đến Hoạt động 2.

Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến Hoạt động 4. Tiết 3: Từ Hoạt động 5 đến hết bài.

3

7

Thực hành: Quan sát cuộc sống xung quanh trường

Tiết 1 và 2: Từ Mở đầu đến Hoạt động 2.

Tiết 3: Từ Hoạt động 3 đến hết.

3

8

Tết Nguyên đán

Tiết 1: Từ Mở đầu đến Hoạt động 2. Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến hết.

2

9

An toàn trên đường

Tiết 1: Từ Mở đầu đến Hoạt động 2.

Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến Hoạt động 4.

Tiết 3: Từ Hoạt động 5 đến hết bài.

3

Ôn tập và đánh giá chủ đề Cộng đồng địa phương

Tiết 1: Từ Hoạt động 1 đến Hoạt động 3.

Tiết 2: Từ Hoạt động 4 đến hết bài.

2

Chủ đề 4. Thực vật và động vật

14

10

Cây xanh quanh em

Tiết 1: Từ đầu đến Hoạt động 2.

Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến Hoạt động 4. Tiết 3: Từ Hoạt động 5 đến hết bài.

3

11

Các con vật quanh em

Tiết 1: Từ đầu đến Hoạt động 2.

Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến Hoạt động 4. Tiết 3: Từ Hoạt động 5 đến hết bài.

3

12

Chăm sóc bảo vệ cây trồng và vật nuôi

Tiết 1: Từ đầu đến Hoạt động 2.

Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến Hoạt động 4. Tiết 3: Từ Hoạt động 5 đến hết bài.

3

13

Thực hành: Quan sát cây xanh và các con vật

Tiết 1: Từ đầu đến Hoạt động 1. Tiết 2: Từ Hoạt động 2.

Tiết 3: Từ Hoạt động 3 đến hết bài.

3

Ôn tập và đánh giá chủ đề Thực vật và

động vật

Tiết 1: Từ đầu đến Hoạt động 3. Tiết 2: Từ Hoạt động 4 đến hết bài.

2

Chủ đề 5. Con người và sức khoẻ

18

14

Cơ thể em

Tiết 1: Từ Mở đầu đến Hoạt động 2. Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến Hoạt động 4.

Tiết 3: Từ Hoạt động 5 đến hết bài.

3

15

Các giác quan

Tiết 1 và 2: Từ Mở đầu đến Hoạt động 4. Tiết 3 và 4: Từ Hoạt động 5 đến hết bài.

4

16

Ăn uống hằng ngày

Tiết 1: Từ Mở đầu đến Hoạt động 2. Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến hết bài.

2

17

Vận động và nghỉ ngơi

Tiết 1: Từ Mở đầu đến Hoạt động 2. Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến hết bài.

2

18

Thực hành: Rửa tay, chải răng, rửa mặt

Tiết 1: Rửa tay.

Tiết 2: Chải răng. Tiết 3. Rửa mặt.

3

19

Giữ an toàn cho cơ thể

Tiết 1: Từ Mở đầu đến Hoạt động 2. Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến hết bài.

2

Ôn tập và đánh giá chủ đề Con người và sức khoẻ

Tiết 1: Từ Hoạt động 1 đến Hoạt động 2.

Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến hết bài.

2

Chủ đề 6. Trái Đất và bầu trời

7

20

Bầu trời ban ngày, ban đêm

Tiết 1: Từ Hoạt động 1 đến Hoạt động 4. Tiết 2: Từ Hoạt động 5 đến hết bài.

2

21

Thời tiết

Tiết 1: Từ Khởi động đến Hoạt động 3 (hoặc 2).

Tiết 2: Từ Hoạt động 4 (hoặc 3) đến

Hoạt động 5.

Tiết 3: Từ Hoạt động 6 đến hết bài.

3

Ôn tập và đánh giá chủ đề Trái Đất và bầu trời

Tiết 1: Từ Hoạt động 1 đến Hoạt động 2.

Tiết 2: Từ Hoạt động 3 đến hết bài.

2

4. Phân phối chương trình môn Âm nhạc lớp 1 bộ sách Cánh Diều

Thời gian

Nội dung

Tuần 1

(Tiết 1)

Chủ đề 1: Tổ quốc Việt Nam

Hát: Lá cờ Việt Nam

Một số yêu cầu khi hát

Trải nghiệm và khám phá: Vận động theo tiếng đàn

Tuần 2

(Tiết 2)

Ôn tập bài hát: Lá cờ Việt Nam

Nghe nhạc: Quốc ca Việt Nam

Thường thức âm nhạc: Trống cơm

Tuần 3

(Tiết 3)

Ôn tập bài hát: Lá cờ Việt Nam

Nhạc cụ

Trải nghiệm và khám phá: Nói theo tiết tấu riêng của mình

Tuần 4

(Tiết 4)

Chủ đề 2: Thiên nhiên

Hát: Lí cây xanh

Trải nghiệm và khám phá: Vận động theo tiếng trống Hướng dẫn cách vỗ tay khi hát

Tuần 5

(Tiết 5)

Ôn tập bài hát: Lí cây xanh

Nghe nhạc: Chuyến bay của chú ong vàng

Đọc nhạc

Tuần 6

(Tiết 6)

Ôn tập bài hát: Lí cây xanh

Nhạc cụ

Trải nghiệm và khám phá: Hát theo cách riêng của mình

Tuần 7

(Tiết 7)

Chủ đề 3: Tình bạn

Hát: Mời bạn vui múa ca

Đọc nhạc

Trải nghiệm và khám phá: Vận động theo tiếng đàn

Tuần 8

(Tiết 8)

Ôn tập bài hát: Mời bạn vui múa ca

Thường thức âm nhạc: Tiếng hát Nai Ngọc Nghe nhạc: Tìm bạn thân

Tuần 9

(Tiết 9)

Ôn tập bài hát: Mời bạn vui múa ca

Nhạc cụ

Trải nghiệm và khám phá: Vỗ tay với âm thanh to nhỏ khác nhau

Tuần 10

(Tiết 10)

Chủ đề 4: Hoà bình

Hát: Lung linh ngôi sao nhỏ

Nghe nhạc: Quê hương tươi đẹp

Trải nghiệm và khám phá: Phân biệt âm thanh cao - thấp, dài - ngắn, to - nhỏ

Tuần 11

(Tiết 11)

Ôn tập bài hát: Lung linh ngôi sao nhỏ

Nhạc cụ

Trải nghiệm và khám phá: Nói theo tiết tấu riêng của mình

Tuần 12

Ôn tập bài hát: Lung linh ngôi sao nhỏ

(Tiết 12)

Đọc nhạc

Trải nghiệm và khám phá: Tạo ra âm thanh theo sơ đồ; Thể hiện nhịp điệu bằng

ngôn ngữ

Tuần 13

Chủ đề 5: Gia đình

(Tiết 13)

Hát: Mẹ đi vắng

Đọc nhạc

Trải nghiệm và khám phá: Vận động theo tiếng trống

Tuần 14

(Tiết 14)

Ôn tập bài hát: Mẹ đi vắng

Những kiểu gõ đệm khi hát Nghe nhạc: Sắp đến Tết rồi

Tuần 15

(Tiết 15)

Ôn tập bài hát: Mẹ đi vắng

Nhạc cụ

Trải nghiệm và khám phá: Hát theo cách riêng của mình; Vỗ tay theo cặp

Tuần 16

(Tiết 16)

Nội dung tự chọn

Tuần 17

Ôn tập và kiểm tra học kì I

Tuần 18

(Tiết 18)

Ôn tập và kiểm tra học kì I

Tuần 19

Chủ đề 6: Tuổi thơ

(Tiết 19)

Hát: Xoè hoa

Thường thức âm nhạc: Ma-ra-cát, xy-lô-phôn

Trải nghiệm và khám phá: Tạo ra âm thanh giống tiếng gió

Tuần 20

(Tiết 20)

Ôn tập bài hát: Xoè hoa

Đọc nhạc

Nghe nhạc: Tập tầm vông

Tuần 21

Ôn tập bài hát: Xoè hoa

(Tiết 21)

Nhạc cụ

Trải nghiệm và khám phá: Vận động theo tiếng đàn; Thể hiện nhịp điệu bằng ngôn

ngữ

Tuần 22

Chủ đề 7: Giữ gìn vệ sinh

(Tiết 22)

Hát: Thật đáng yêu

Đọc nhạc

Trải nghiệm và khám phá: Nói theo tiết tấu riêng của mình

Tuần 23

(Tiết 23)

Ôn tập bài hát: Thật đáng yêu

Nghe nhạc: Chiếc đồng hồ

Trải nghiệm và khám phá: Tạo ra âm thanh theo sơ đồ

Tuần 24

(Tiết 24)

Ôn tập bài hát: Thật đáng yêu

Nhạc cụ

Trải nghiệm và khám phá: Vỗ tay theo cặp

Tuần 25

Chủ đề 8: Em yêu âm nhạc

(Tiết 25)

Hát: Đội kèn tí hon

Đọc nhạc

Trải nghiệm và khám phá: Vận động theo tiếng trống

Tuần 26

(Tiết 26)

Ôn tập bài hát: Đội kèn tí hon

Thường thức âm nhạc: Tiếng đàn Thạch Sanh

Nghe nhạc: Cộc cách tùng cheng

Tuần 27

Ôn tập bài hát: Đội kèn tí hon

(Tiết 27)

Nhạc cụ

Trải nghiệm và khám phá: Tìm những từ ẩn nấp trong ô chữ; Thể hiện nhịp điệu bằng ngôn ngữ

Tuần 28

(Tiết 28)

Chủ đề 9: Mừng sinh nhật Nghe nhạc: Mừng sinh nhật Hát: Chúc mừng sinh nhật

Trải nghiệm và khám phá: Vận động theo tiếng đàn

Tuần 29

(Tiết 29)

Ôn tập bài hát: Chúc mừng sinh nhật

Nhạc cụ

Trải nghiệm và khám phá: Hát theo cách riêng của mình

Tuần 30

(Tiết 30)

Ôn tập bài hát: Chúc mừng sinh nhật

Đọc nhạc

Trải nghiệm và khám phá: Thể hiện nhịp điệu bằng ngôn ngữ

Tuần 31

(Tiết 31)

Chủ đề 10: Loài vật em yêu

Hát: Thật là hay

Nghe nhạc: Chú voi con đi bộ

Trải nghiệm và khám phá: Tạo ra âm thanh theo sơ đồ

Tuần 32

(Tiết 32)

Ôn tập bài hát: Thật là hay

Nhạc cụ

Trải nghiệm và khám phá: Vỗ tay theo cặp

5. Phân phối chương trình môn Mĩ thuật lớp 1 bộ sách Cánh Diều

Tuần

Chủ đề

Bài học

Thời lượng

1, 2

Chủ đề 1

Môn mĩ thuật của em

Bài 1: Môn mĩ thuật của em

2 tiết

3, 4

Chủ đề 2

Màu sắc và chấm

Bài 2: Màu sắc quanh em

2 tiết

5, 6

Bài 3: Chơi với chấm

2 tiết

7, 8

Chủ đề 3

Sự thú vị của nét

Bài 4: Nét thẳng, nét cong

2 tiết

9, 10

Bài 5: Nét gấp khúc, nét xoắn ốc

2 tiết

11, 12

Chủ đề 4

Sáng tạo với chấm, nét, màu sắc

Bài 6: Bàn tay kì diệu

2 tiết

13, 14

Bài 7: Trang trí bằng chấm và nét

2 tiết

15, 16

Bài 8: Thiên nhiên quanh em

2 tiết

17

Bài 9: Cùng nhau ôn tập học kì 1

1 tiết

18

Kiểm tra học kì 1

19, 20

Chủ đề 5

Sáng tạo với các hình cơ bản, lá cây

Bài 10: Ngôi nhà thân quen

2 tiết

21, 22

Bài 11: Tạo hình với lá cây

2 tiết

23, 24

Chủ đề 6

Những hình khối khác nhau

Bài 12: Tạo khối cùng đất nặn

2 tiết

25, 26

Bài 13: Sáng tạo cùng vật liệu tái

chế

2 tiết

27, 28

Chủ đề 7

Trường học yêu thương

Bài 14: Đồ dùng học tập thân quen

2 tiết

29, 30

Bài 15: Em vẽ chân dung bạn

2 tiết

31, 32, 33

Bài 16: Ngôi trường em yêu

3 tiết

34

Bài 17: Cùng nhau ôn tập học kì 2

1 tiết

35

Kiểm tra học kì 2, tổng kết năm học

1 tiết

6. Phân phối chương trình môn Hoạt động trải nghiệm lớp 1 bộ sách Cánh Diều

Hoạt động trải nghiệm được tổ chức với thời lượng 3 tiết/ tuần. Tuỳ theo điều kiện của nhà trường mà có thể linh hoạt xây dựng phân phối chương trình phù hợp. Nếu nhà trường tổ chức phân phối 3 tiết/1 tuần thì có thể theo bảng phân phối thứ tự thực hiện các chủ đề theo các tháng như sau:

Tên chủ

đề (tháng)

Tuần

Sinh hoạt dưới cờ

Hoạt động giáo

dục theo chủ đề CĐ

Sinh hoạt lớp

Trường tiểu học (tháng 9)

1

Làm quen với hoạt động Sinh hoạt

dưới cờ

Trường tiểu học của em

Các bạn của em

2

Xây dựng Đôi bạn

cùng tiến

Làm quen với bạn

mới

Hát về tình bạn

3

Tìm hiểu An toàn trường học

Một ngày ở trường

Chia sẻ việc thực hiện An toàn giao thông ở cổng

trường

4

Tham gia vui tết Trung thu

An toàn khi vui chơi

Chia sẻ điều em học được từ chủ đề

Trường tiểu học

Em là ai? (tháng 10)

5

Phát động phong trào Tìm kiếm tài

năng nhí

Ai cũng có điểm đáng yêu

Trình diễn tài năng của em

6

Nói lời hay ý đẹp

Em là người lịch sự

Thực hiện nói lời

hay ý đẹp

7

Rèn nền nếp sinh hoạt

Tự chăm sóc bản thân

Chia sẻ việc thực

hiện nền nếp sinh hoạt

8

Đánh giá việc thực

hiện rèn nền nếp sinh hoạt

Em yêu thương người thân

Chia sẻ điều em học được từ chủ đề

Em là ai?

Thầy cô của em

9

Phát động hội diễn chào mừng ngày

Thầy cô của em

Lựa chọn tiết mục

văn nghệ cho ngày hội diễn

(tháng 11)

Nhà giáo Việt Nam

20- 11

10

Thi đua giữ gìn trường, lớp sạch,

đẹp

Lớp học sạch, đẹp

Chia sẻ về việc giữ gìn trường, lớp

sạch, đẹp

11

Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

20 - 11

Giờ học, giờ chơi

Sáng tạo theo chủ đề Thầy cô của em

12

Trang trí cây tri ân

Biết ơn thầy cô

Em và các bạn đã làm gì để tỏ lòng

biết ơn thầy cô?

Biết ơn (tháng 12)

13

Giao lưu với chú bộ

đội

Em yêu chú bộ đội

Vẽ tranh về chú bộ

đội

14

Tập làm chú bộ đội

Bày tỏ lòng biết ơn

Hát về chú bộ đội

15

Tìm hiểu về Những

người có công với quê hương

Biết ơn những

người có công với quê hương

Hát về những người anh hung

16

Tham gia Ngày hội làm việc tốt

Em làm việc tốt

Cảm xúc của em

trong Ngày hội làm việc tốt

Mùa

xuân của em (tháng 1)

17

Mùa xuân trên quê hương em

Ngày Tết quê em

Giới thiệu tranh,

ảnh về lễ hội mùa xuân quê em

18

Tìm hiểu trò chơi

dân gian trong lễ hội

Em yêu thiên nhiên

Tập chơi các trò chơi dân gian

19

Chơi trò chơi dân

gian

Vườn hoa trường

em

Em thích trò chơi

dân gian nào nhất?

20

Múa hát về chủ đề mùa xuân

Em ươm cây xanh

Chia sẻ với bạn về hoạt động em yêu

thích

Quê

Hương

em (tháng 2)

21

Thông báo kế

hoạch tham quan

cảnh đẹp quê

hương

Cảnh đẹp quê

hương em

Chuẩn bị tham

quan

22

Phát động phong trào bảo vệ môi

trường quê hương

Giữ gìn cảnh đẹp quê hương

Giới thiệu cảnh đẹp em yêu thích

23

Phát động hội diễn theo chủ đề Quê

hương em

Môi trường quanh em

Chuẩn bị hội diễn

24

Hội diễn văn nghệ

Công trình công cộng quê em

Điều em học được từ chủ đề Quê

hương em

Gia đình em (tháng 3)

25

Phát động hội diễn chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8 -

3

Mẹ của em

Hát về bà và mẹ

26

Hội diễn văn nghệ

Vệ sinh nhà cửa

Chia sẻ việc làm tốt

giúp gia đình

27

Phát động vẽ tranh

gia đình của em

Sắp xếp đồ dùng

của em

Cùng vẽ tranh

28

Giới thiệu bức tranh của em

An toàn khi ở nhà

Chia sẻ những việc

em đã làm để giúp đỡ gia đình

Chia sẻ

và hợp tác (tháng 4)

29

Phát động phong trào Nhân ái, sẻ

chia

Những người bạn của em

Tìm hiểu khó khăn của bạn

30

Món quà sẻ chia

Giúp bạn khi gặp

khó khăn

Viết lời yêu thương

31

Tổng kết phong

trào Nhân ái, sẻ chia

Hàng xóm của em

Khúc hát yêu thương

32

Hát mừng ngày

Giải phóng miền Nam 30- 4

Cùng hợp tác

Em học được gì từ

chủ đề Chia sẻ và hợp tác?

Cháu

ngoan

Bác Hồ

(tháng 5)

33

Mừng ngày

sinh

nhật Bác Hồ

Bác Hồ kính yêu

Đọc thơ về Bác Hồ

34

Nghe kể chuyện về

Bác Hồ

Sao nhi đồng của

em

Triển lãm tranh

Bác Hồ với thiếu

nhi

35

Hội diễn Đài sen

dâng Bác

Khi mùa hè về

Cháu ngoan Bác Hồ

7. Phân phối chương trình môn Đạo Đức lớp 1 bộ sách Cánh Diều

  • Thời lượng môn Đạo đức: 1 tiết/tuần x 35 tuần = 35 tiết
  • Giáo dục đạo đức: 60%; giáo dục kĩ năng sống: 30%
  • 10% thời lượng còn lại dành cho các hoạt động đánh giá định kì.

Thời lượng dành cho mỗi bài:

Bài

Số

tiết

Bài

Số

tiết

Bài 1. Em với nội quy trường, lớp

2

Bài 9. Em với anh chị em trong gia đình

2

Bài 2. Gọn gàng, ngăn nắp

2

Bài 10. Lời nói thật

3

Bài 3. Học tập, sinh hoạt đúng giờ

3

Bài 11. Trả lại của rơi

2

Bài 4. Sạch sẽ, gọn gàng

1

Bài 12. Phòng tránh bị ngã

1

Bài 5.

Chăm sóc bản thân khi bị ốm

2

Bài 13. Phòng tránh bị thương do các vật sắc nhọn

2

Bài 6. Em tự giác làm việc của mình

3

Bài 14. Phòng tránh bị bỏng

2

Bài 7.

Yêu thương gia đình

2

Bài 15.

Phòng tránh bị điện giật

2

Bài 8.

Em với ông bà, cha mẹ

2

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
1 26.013
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo