Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Khoa học 4 Kết nối tri thức

Đáp án tập huấn SGK lớp 4 môn Khoa học KNTT

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Khoa học 4 Kết nối tri thức được Hoatieu chia sẻ dưới đây bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa mới lớp 4 môn Khoa học và gợi ý đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa lớp 4 môn Khoa học KNTT. Qua đó giúp các thầy cô nắm chắc nội dung sách giáo khoa, chương trình và phương pháp giảng dạy để triển khai chương trình Giáo dục phổ thông 2018 trong năm học 2023 – 2024.

 Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Khoa học 4 Kết nối tri thức
Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Khoa học 4 Kết nối tri thức

Đáp án tập huấn sách mới lớp 4 môn Khoa học

Câu 1. Theo các thầy/cô, sách giáo khoa Khoa học 4 truyền tải thông điệp “Kết nối tri thức với cuộc sống” dựa trên điều gì? 1 điểm

A. Nội dung dạy học phản ánh những thành tựu của khoa học kĩ thuật hiện đại.

B. Coi trọng sự kết nối kiến thức khoa học giữa các lớp.

C. Coi trọng tính lôgic, hàn lâm của hệ thống tri thức khoa học.

D. Coi giáo dục không chỉ là chuẩn bị cho cuộc sống, giáo dục chính là cuộc sống.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Khoa học 4 Kết nối tri thức

Câu 2. Năng lực đặc thù trong môn Khoa học 4 bao gồm các thành phần nào? 1 điểm

A. Nhận thức khoa học tự nhiên, tìm hiểu tự nhiên và xã hội, vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.

B. Nhận thức khoa học, tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội, vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.

C. Nhận thức khoa học tự nhiên, tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh, vận dụng kiến thức đã học.

D. Nhận thức khoa học tự nhiên; tìm hiểu khoa học tự nhiên; vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Khoa học 4 Kết nối tri thức

Câu 3. Quan điểm nào KHÔNG đúng trong biên soạn sách giáo khoa Khoa học 4 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống? 1 điểm

A. Hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

B. Hỗ trợ đổi mới PPDH theo hướng học sinh được chủ động, tích cực.

C. Chú trọng mục tiêu ghi nhớ, tái hiện những kiến thức khoa học.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Khoa học 4 Kết nối tri thức

D. Dạy học giải quyết vấn đề và dạy học dựa trên giao nhiệm vụ.

Câu 4. Cấu trúc bài học trong sách giáo khoa Khoa học 4 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống gồm những hoạt động chính nào? 1 điểm

A. Hoạt động đọc hiểu kiến thức khoa học, khám phá, thực hành, luyện tập, vận dụng

B. Hoạt động mở đầu, khám phá kiến thức, câu hỏi thực hành, em đã học, em có thể.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Khoa học 4 Kết nối tri thức

C. Hoạt động mở đầu, tìm tòi, thực hành vận dụng, em đã học, em có thể.

D. Hoạt động mở đầu, đọc hiểu và trả lời câu hỏi, khám phá kiến thức, bài tập tình huống gắn với thực tế.

Câu 5. Dạng hoạt động nào KHÔNG được chú trọng khi thiết kế sách giáo khoa Khoa học 4 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống? 1 điểm

A. Hoạt động đọc hiểu kiến thức khoa học và thực hiện nhiệm vụ.

B. Hoạt động thực tế tìm tòi, khám phá kiến thức.

C. Hoạt động đọc thuộc và ghi nhớ kiến thức khoa học.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Khoa học 4 Kết nối tri thức

D. Hoạt động trả lời câu hỏi, giải bài tập tình huống gắn với thực tế.

Câu 6. Cấu trúc bài Ôn tập cuối chủ đề gồm những nhóm hoạt động học tập chính nào? 1 điểm

A. Hoạt động mở đầu kết nối các tri thức, kinh nghiệm có được qua chủ đề, thực hành vận dụng thực tiễn.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Khoa học 4 Kết nối tri thức

B. Hoạt động mở đầu kết nối tri thức, kinh nghiệm đã có với bài học, mở rộng kiến thức tìm tòi khám phá.

C. Hoạt động vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã khám phá và thực hành luyện tập vào các tình huống tương tự, vận dụng vào cuộc sống.

D. Hoạt động củng cố, đào sâu hoặc mở rộng kiến thức đã có trong thực tiễn đời sống.

Câu 7. Hoạt động Mở đầu trong mỗi bài học có mục đích gì? 1 điểm

A. Giúp HS được trải nghiệm, tương tác để khám phá ra kiến thức của bài học.

B. Giúp học sinh củng cố, đào sâu hoặc mở rộng kiến thức đã được khám phá.

C. Học sinh được áp dụng các kiến thức, kĩ năng đã khám phá và thực hành luyện tập vào các tình huống tương tự, vận dụng vào cuộc sống.

D. Tạo tâm thế cho học sinh vào bài học mới, mở ra vấn đề của bài học dựa trên kết nối các tri thức, kinh nghiệm đã có.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Khoa học 4 Kết nối tri thức

Câu 8. Hoạt động vận dụng kiến thức, kĩ năng trong mỗi bài học của sách Khoa học 4 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống có thiết kế khác biệt gì? 1 điểm

A. Hoạt động giúp học sinh củng cố, đào sâu hoặc mở rộng kiến thức đã được khám phá thông qua hoạt động “Em có biết”.

B. Tạo tâm thế cho học sinh vào bài học mới, kết nối các tri thức, kinh nghiệm đã có của học sinh với bài mới.

C. Học sinh được áp dụng kiến thức, kĩ năng bài học vào giải quyết vấn đề trong thực tiễn thông qua hoạt động “Em có thể”.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Khoa học 4 Kết nối tri thức

D. HS được tạo cơ hội, trải nghiệm thực tế, tương tác cùng nhau để khám phá kiến thức của bài học.

Câu 9. Những phần nào trong bài hướng dẫn của sách giáo viên Khoa học 4 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống hỗ trợ giáo viên đánh giá hoạt động học tập của học sinh? 1 điểm

A. Phần hướng dẫn chung và phần hướng dẫn chi tiết các bài cụ thể.

B. Phần hướng dẫn chung, phần hướng dẫn tổ chức dạy một một số dạng bài.

C. Phần hướng dẫn các bài cụ thể và phần gợi ý đánh giá.

D. Phần phần gợi ý các hoạt động dạy học và phần gợi ý đánh giá.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Khoa học 4 Kết nối tri thức 

Câu 10. Phương án nào KHÔNG phải là nội dung của Vở bài tập Khoa học 4 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống? 1 điểm

A. Bài tập trắc nghiệm.

B. Bài tập điền đúng/sai.

C. Bài tập giải ô chữ.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Khoa học 4 Kết nối tri thức

D. Bài tập tổng hợp kết nối các thông tin.

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
15 19.674
0 Bình luận
Sắp xếp theo