Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Lịch sử và Địa lí 4 Kết nối tri thức

Đáp án tập huấn SGK lớp 4 môn Lịch sử - Địa lí KNTT

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Lịch sử - Địa lí lớp 4 Kết nối tri thức được HoaTieu.vn sẻ sau đây bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa mới lớp 4 môn Lịch sử và Địa lí và gợi ý đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa lớp 4 môn Lịch sử và Địa lý KNTT. Mời quý thầy cô tham khảo để hoàn thiện chương trình đào tạo tập huấn thay sách giáo khoa lớp 4 mới, năm học 2023-2024 nhanh chóng, dễ dàng hơn.

Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Lịch sử và Địa lý 4 Kết nối tri thức
Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Lịch sử và Địa lý 4 Kết nối tri thức

Đáp án tập huấn sách mới lớp 4 môn Lịch sử và Địa lý

Câu 1. Ý nào sau đây không phản ánh đúng quan điểm biên soạn SGK môn Lịch sử và Địa lí 4 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống?

A. SGK Lịch sử và Địa lí 4 tuân thủ định hướng GDPT và tiêu chuẩn SGK mới; biên soạn theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực; chú trọng “Kết nối tri thức với cuộc sống”.

B. SGK Lịch sử và Địa lí 4 đáp ứng được yêu cầu truyền tải nội dung kiến thức khoa học cho HS.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Lịch sử và Địa lí lớp 4 Kết nối tri thức

C. SGK Lịch sử và Địa lí 4 được biên soạn theo hướng hỗ trợ giáo viên đổi mới hiệu quả phương pháp tổ chức các hoạt động dạy – học.

D. SGK Lịch sử và Địa lí 4 kế thừa SGK hiện hành và tiếp thu điểm mới từ SGK của các nước tiên tiến trên thế giới.

Câu 2. Điểm mới nổi bật của SGK Lịch sử và Địa lí 4 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống là:

A. cách tiếp cận, phương pháp biên soạn, cấu trúc, nội dung, trình bày, thiết kế,…Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Lịch sử và Địa lí lớp 4 Kết nối tri thức

B. cách tiếp cận và thiết kế in ấn.

C. cấu trúc SGK và phương pháp biên soạn.

D. hiện đại, theo mô hình SGK của nhiều nước tiên tiến trên thế giới.

Câu 3. Cấu trúc SGK Lịch sử và Địa lí 4 gồm

A. hai phần: phần Lịch sử và phần Địa lí.

B. phần mở đầu và 6 chủ đề với 29 bài học.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Lịch sử và Địa lí lớp 4 Kết nối tri thức

C. ba phần: phần Lịch sử, phần Địa lí, chủ đề chung.

D. phần Địa lí địa phương và 6 chủ đề.

Câu 4. Phương pháp tổ chức dạy học được chú ý triển khai khi dạy học SGK Lịch sử và Địa lí 4 là

A. phương pháp thảo luận nhóm và hình thức học trên lớp.

B. phương pháp nghiên cứu tình huống và hình thức trải nghiệm thực tế.

C. các phương pháp dạy học tích cực, nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS trong học tập.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Lịch sử và Địa lí lớp 4 Kết nối tri thức

D. các phương pháp dạy học ngoài lớp học, tham quan, trải nghiệm thực tế.

Câu 5. Ý nào sau đây không đúng khi nói về hoạt động Khởi động trong SGK Lịch sử và Địa lí 4?

A. Hoạt động Khởi động giúp kết nối với điều học sinh đã biết, nêu tình huống có vấn đề nhằm kích thích tư duy của học sinh.

B. Hoạt động Khởi động thường được thiết kế dưới dạng các câu hỏi, các vấn đề có liên quan đến nội dung bài học.

C. Hoạt động Khởi động tạo điều kiện để học sinh chia sẻ những hiểu biết đã có về những vấn đề được nêu ra trong bài học.

D. Hoạt động Khởi động được thể hiện đồng bộ trên cả hai kênh: chữ và hình.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Lịch sử và Địa lí lớp 4 Kết nối tri thức

Câu 6. Nội dung tuyến phụ trong các bài học Lịch sử và Địa lí 4 có vai trò

A. định hướng hoạt động nhận thức, khơi gợi hứng thú của học sinh.

B. minh hoạ cho tuyến chính, nội dung chính.

C. cung cấp thông tin mở rộng, bổ sung, hoặc có tính liên môn, kết nối nhằm làm rõ hơn nội dung chính.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Lịch sử và Địa lí lớp 4 Kết nối tri thức

D. phát triển phẩm chất cho HS.

Câu 7. Kênh hình và tư liệu trong SGK Lịch sử và Địa lí 4 có vai trò

A. minh hoạ cho nội dung chính hoặc là một phần của nội dung chính.

B. minh hoạ, bổ sung cho nội dung chính của bài học, giáo viên hướng dẫn học sinh tham khảo.

C. minh hoạ (đối với kênh hình) và đọc thêm, mở rộng (đối với tư liệu).

D. là nội dung chính của bài học, giáo viên căn cứ vào đó tổ chức hoạt động phù hợp cho học sinh chủ động rút ra những kiến thức cơ bản, rèn luyện các kĩ năng làm việc với hình ảnh và tư liệu, góp phần phát triển năng lực môn học.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Lịch sử và Địa lí lớp 4 Kết nối tri thức

Câu 8. Hoạt động Luyện tập trong SGK Lịch Sử và Địa lí 4 nhằm mục đích

A. củng cố kiến thức và rèn luyện kĩ năng.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Lịch sử và Địa lí lớp 4 Kết nối tri thức

B. tìm hiểu nội dung bài học.

C. ôn luyện tri thức.

D. liên hệ thực tiễn.

Câu 9. Hoạt động Vận dụng trong SGK Lịch Sử và Địa lí 4 nhằm mục đích

A. rèn luyện kĩ năng.

B. tìm hiểu nội dung bài học.

C. vận dụng kiến thức kĩ năng vào giải quyết vấn đề thực tế.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Lịch sử và Địa lí lớp 4 Kết nối tri thức

D. ghi nhớ những điều đã học.

Câu 10. Qua video bài dạy minh hoạ Thiên nhiên vùng Tây Nguyên, tính mở và dễ dàng trong khai thác, sử dụng SGK Lịch sử và Địa lí 4 được thể hiện qua

A. các câu hỏi và bài tập đa dạng, gồm hình thức trắc nghiệm và tự luận.

B. các đơn vị kiến thức rõ ràng, nội dung kênh chữ và kênh hình hợp lí, các câu hỏi ở các mục định hướng tổ chức các hoạt động dạy học.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Lịch sử và Địa lí lớp 4 Kết nối tri thức

C. nội dung kênh phụ phong phú, tạo điều kiện để giáo viên mở rộng kiến thức cho HS.

D. nội dung kênh hình phong phú, kênh chữ đơn giản, tạo hứng thú cho HS.

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
8 13.112
0 Bình luận
Sắp xếp theo