Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Mĩ Thuật 4 Kết nối tri thức

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Mĩ Thuật 4 Kết nối tri thức được Hoatieu chia sẻ dưới đây đây bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa mới lớp 4 môn Mỹ Thuật và gợi ý đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa lớp 4 môn Mĩ Thuật KNTT. Qua đó giúp thầy cô có thêm tài liệu tham khảo trong công tác tập huấn thay sách giáo khoa lớp 4 mới, năm học 2023-2024. Mời thầy cô tham khảo chi tiết.

 Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Mĩ Thuật 4 Kết nối tri thức
Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Mĩ Thuật 4 Kết nối tri thức với cuộc sống

Đáp án tập huấn SGK lớp 4 môn Mĩ Thuật KNTT

Câu 1. Định hướng chủ đề trong mĩ thuật tạo hình ở Mĩ thuật 4 gồm mấy nội dung?

A. Thiên nhiên, con người, gia đình, nhà trường, xã hội

B. Thiên nhiên, con người, gia đình, nhà trường, xã hội, quê hương

C. Thiên nhiên, con người, gia đình, nhà trường, xã hội, quê hương, đất nướcĐáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Mĩ Thuật 4 Kết nối tri thức

D. Thiên nhiên, con người, gia đình, nhà trường, xã hội, thế giới

Câu 2. Chủ đề nào trong SGK Mĩ thuật 4 có định hướng chủ đề về đất nước?

A. 5.

B. 6.

C. 7.

D. 8.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Mĩ Thuật 4 Kết nối tri thức

Câu 3. Chủ đề nào trong sách giáo khoa Mĩ thuật 4 có nội dung về điêu khắc đình làng?

A. 1.

B. 5.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Mĩ Thuật 4 Kết nối tri thức

C. 4.

D. 10.

Câu 4. Định hướng chủ đề trong mĩ thuật ứng dụng ở Mĩ thuật 4 gồm mấy nội dung?

A. Đồ chơi, đồ dùng học tập, đồ dùng cá nhân

B. Đồ chơi, đồ dùng học tập, đồ dùng cá nhân, đồ lưu niệm, đồ gia dụng

C. Đồ chơi, đồ dùng học tập, đồ dùng cá nhân, đồ lưu niệm

D. Đồ chơi, đồ dùng học tập, đồ dùng cá nhân, đồ lưu niệm, đồ trang trí nội thấtĐáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Mĩ Thuật 4 Kết nối tri thức

Câu 5. Chủ đề nào trong SGK Mĩ thuật 4 có nội dung về bảo vệ môi trường?

A. 4.

B. 5.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Mĩ Thuật 4 Kết nối tri thức

C. 6.

D. 7.

Câu 6. SGK Mĩ thuật 4 - bộ sách Kết nối tri thức gồm mấy chủ đề?

A. 7.

B. 8.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Mĩ Thuật 4 Kết nối tri thức

C. 9.

D. 10.

Câu 7. Trong năm học 2023 - 2024, đánh giá trong môn Mĩ thuật thực hiện theo thông tư số bao nhiêu?

A. 22.

B. 30.

C. 27.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Mĩ Thuật 4 Kết nối tri thức

C. 58.

Câu 8. Đánh giá định kì trong môn Mĩ thuật theo những mức độ nào?

A. Đạt yêu cầu và chưa đạt yêu cầu.

B. Tốt – Khá – Trung bình – Yếu.

C. Giỏi – Khá – Trung bình – Yếu – Kém.

D. Hoàn thành tốt – Hoàn thành – Chưa hoàn thành.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Mĩ Thuật 4 Kết nối tri thức

Câu 9. Trong năm học 2023 - 2024, xây dựng kế hoạch giáo dục theo công văn số bao nhiêu

A. 2345.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Mĩ Thuật 4 Kết nối tri thức

B. 3036.

C. 3969.

D. 5512.

Câu 10. Phương pháp dạy học sách Mĩ thuật 4 – bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống như thế nào?

A. Phương pháp dạy học theo phân môn.

B. Phương pháp dạy học theo chủ đề.

C. Phương pháp dạy học tích hợp.

D. Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Mĩ Thuật 4 Kết nối tri thức

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
3 4.255
0 Bình luận
Sắp xếp theo