Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Đáp án tập huấn SGK lớp 4 môn Toán KNTT

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Toán 4 Kết nối tri thức được Hoatieu chia sẻ dưới đây bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa mới lớp 4 môn Toán và gợi ý đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa lớp 4 môn Toán KNTT. Qua đó giúp thầy cô có thêm tài liệu tham khảo trong công tác tập huấn thay sách giáo khoa lớp 4 mới, năm học 2023-2024. Mời thầy cô tham khảo chi tiết.

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Toán 4 Kết nối tri thức với cuộc sống
Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Toán 4 Kết nối tri thức với cuộc sống

Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa Toán 4 Kết nối tri thức

Câu 1. Đặc điểm đổi mới căn bản về cấu trúc SGK Toán 4 là gì?

A. Thiết kế nội dung theo các chương, mục.

B. Thiết kế nội dung theo các chủ đề, mỗi chủ đề biên soạn theo các bài học, mỗi bài học có thể có nhiều tiết học. Cấu trúc bài học rõ ràng, thuận lợi cho cả GV và HS khi sử dụng.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Toán 4 Kết nối tri thức

C. Thiết kế nội dung các mạch kiến thức thành từng tiết đan xen vào nhau trong cả năm học.

D. Thiết kế nội dung mỗi bài học là 1 tiết học.

Câu 2. Ngoài đặc điểm đổi mới về cấu trúc nêu trên, SGK Toán 4 có những điểm mới chủ yếu nào dưới đây?

(1) Nội dung luôn được gắn với thực tiễn; hỗ trợ đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá; lồng ghép, tích hợp nội dung nội môn và liên môn,...

(2) Xây dựng tuyến nhân vật xuyên suốt.

(3) Minh hoạ sách được đặc biệt chú trọng.

(4) Xây dựng hệ thống bài tập mẫu để HS thực hành, luyện tập.

Phương án trả lời đúng là: 1 điểm

A. (1), (2), (4).

B. (2), (3), (4).

C. (1), (3), (4).

D. (1), (2), (3).Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Câu 3. Dạy học phần KHÁM PHÁ trong SGK Toán 4 nhằm mục tiêu cơ bản nào? 1 điểm

A. Giúp HS chiếm lĩnh kiến thức mới.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Toán 4 Kết nối tri thức

B. Ôn tập, hệ thống hoá kiến thức đã học.

C. Luyện tập, củng cố kiến thức.

D. Kiểm tra bài đã học.

Câu 4. Dạy học phần HOẠT ĐỘNG trong SGK Toán 4 nhằm mục tiêu cơ bản nào? 1 điểm

A. Thực hành vận dụng kiến thức bổ sung (ngoài kiến thức ở phần KHÁM PHÁ).

B. Giúp HS thực hành vận dụng kiến thức ở mức độ cơ bản (vận dụng trực tiếp kiến thức ở phần KHÁM PHÁ).Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Toán 4 Kết nối tri thức

C. Thực hành vận dụng kiến thức tổng hợp của cả chủ đề.

D. Thực hành vận dụng nâng cao kiến thức.

Câu 5. Dạy học phần TRÒ CHƠI trong tiết học ở SGK Toán 4 nhằm những mục tiêu cơ bản nào sau đây?

(1) Củng cố kiến thức đã học; gây hứng thú học tập cho HS.

(2) Tăng sự tương tác giữa HS và HS, giữa GV và HS.

(3) Giúp đỡ HS yếu kém.

(4) Hỗ trợ GV đổi mới hình thức tổ chức dạy học.

Phương án trả lời đúng là: 1 điểm

A. (1), (2), (3).

B. (1), (3), (4).

C. (2), (3), (4).

D. (1), (2), (4).Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Câu 6. Dạy học phần LUYỆN TẬP trong SGK Toán 4 nhằm những mục tiêu cơ bản nào sau đây?

(1) Phần LUYỆN TẬP (sau phần HOẠT ĐỘNG của cùng một bài học) giúp HS củng cố, hoàn thiện, mở rộng kiến thức trong bài học thông qua hệ thống các bài tập từ cơ bản đến nâng cao và vận dụng giải quyết bài toán thực tiễn cuộc sống.

(2) Phần LUYỆN TẬP (trong bài LUYỆN TẬP CHUNG, sau một chùm bài, sau mỗi chủ đề hoặc trong Ôn tập cuối học kì) giúp HS ôn tập, củng cố, hoàn thiện, mở rộng kiến thức của một phần chủ đề đã học, hoặc của cả chủ đề thông qua hệ thống các bài tập từ cơ bản đến nâng cao và vận dụng giải quyết bài toán thực tiễn cuộc sống.

(3) Chủ yếu là giúp HS khám phá chiếm lĩnh kiến thức mới.

Phương án trả lời đúng là: 1 điểm

A. (1), (2).Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Toán 4 Kết nối tri thức

B. (2), (3).

C. (1), (3).

D. (1), (2), (3).

Câu 7. Những điều cơ bản đạt được và chưa đạt được trong bài dạy minh hoạ (qua xem video tiết dạy minh hoạ) là gì?

(1) Đã cơ bản đạt được mục tiêu bài học (phù hợp với yêu cầu cần đạt của nội dung bài học quy định trong Chương trình môn Toán 4 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

(2) GV đã cố gắng thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các bước lên lớp. Là tiết dạy minh hoạ đạt yêu cầu, giúp cho các GV dự tập huấn có thể lựa chọn, tham khảo vận dụng vào dạy học sau này.

(3) Tiết dạy không đạt yêu cầu.

(4) GV có cố gắng tổ chức các hình thức tổ chức dạy học (như lồng ghép vào câu chuyện, liên hệ thực tế, dùng công nghệ thông tin, phương tiện dạy học hiện đại,...) nhằm tạo sự hấp dẫn của bài học và gây hứng thú học tập, phát huy được tích cực, chủ động của HS.

Phương án trả lời đúng là: 1 điểm

A. (1), (2), (3).

B. (2), (3), (4).

C. (1), (3), (4).

D. (1), (2), (4).Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Câu 8. Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học, từ năm học 2022-2023 đối với lớp 4. Theo đó, các loại hình kiểm tra, đánh giá và mục tiêu của mỗi loại hình đó trong việc đánh giá kết quả học tập của HS đối với Toán 4 là gì?

(1) Có hai loại hình kiểm tra, đánh giá về học tập là Đánh giá thường xuyên và Đánh giá định kì.

(2) Đánh giá thường xuyên cung cấp thông tin phản hồi cho GV và HS nhằm hỗ trợ, điều chỉnh kịp thời, thúc đẩy sự tiến bộ của HS theo mục tiêu đánh giá vì sự tiến bộ trong học tập của HS.

(3) Đánh giá định kì nhằm xác định mức độ kết quả đạt được của HS so với Chuẩn kiến thức, kĩ năng, phát triển năng lực và công nhận thành tích học tập của HS sau một giai đoạn học tập, rèn luyện.

(4) Đánh giá định kì ở lớp 4 có 4 bài kiểm tra môn Toán vào: giữa học kì 1, cuối học kì 1, giữa học kì 2, cuối năm học.

Phương án trả lời đúng là: 1 điểm

A. (1), (2), (3).

B. (2), (3),4).

C. (1), (3), (4).

D. (1), (2), (3), (4).Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Câu 9. Xây dựng kế hoạch bài học để dạy tốt SGK Toán 4 cần đạt những yêu cầu cơ bản nào?

(1) Làm rõ vị trí của tiết dạy trong chủ đề, bài học (trước đã học gì, sau sẽ học gì); xác định rõ mục tiêu, yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng, phát triển năng lực.

(2) Lựa chọn hình thức tổ chức dạy học phù hợp với điều kiện thực tế của lớp, nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự tin, hứng thú học tập của HS, đạt hiệu quả, tránh áp đặt, hình thức.

(3) Lựa chọn thiết bị, đồ dùng dạy học,... phù hợp và dự kiến phương án sử dụng.

(4) Tất cả các tiết dạy học đều phải tổ chức học nhóm, sử dụng công nghệ thông tin và phương tiện dạy học hiện đại.

Phương án trả lời đúng là: 1 điểm

A. (1), (2), (3).Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Toán 4 Kết nối tri thức

B. (2), (3), (4).

C. (1), (3), (4).

D. (1), (2), (4).

Câu 10. Cần lưu ý gì khi khai thác thiết bị, học liệu trong quá trình tổ chức dạy học?

(1) Sử dụng thiết bị, học liệu cần linh hoạt, đúng lúc, đúng chỗ, hiệu quả.

(2) Khuyến khích GV, HS sáng tạo, bổ sung đồ dùng học tập phù hợp với đối tượng HS và thực tế địa phương.

(3) Sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học,... trong tất cả các tiết dạy học.

(4) Tạo điều kiện cho HS được thực hành, trải nghiệm, tự tin, thích thú.

Phương án trả lời đúng là: 1 điểm

A. (1), (2), (3).

B. (2), (3), (4).

C. (1), (3), (4).

D. (1), (2), (4).Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Toán 4 Kết nối tri thức

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
10 14.507
0 Bình luận
Sắp xếp theo