Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 Chân trời sáng tạo

Đáp án tập huấn SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 Chân trời sáng tạo (Bản 2). HoaTieu.vn xin gửi đến thầy cô tài liệu ôn tập cho phần thi trắc nghiệm sau tập huấn cho chương trình sách giáo khoa mới môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 7 Bộ Chân trời sáng tạo bản 2.

Thầy cô chọn 1 đáp án đúng cho câu trả lời.

Lưu ý: Đáp án dưới đây chỉ là gợi ý cá nhân, không phải đáp án chính thức do NXB công bố.

Đáp án kiểm tra sau tập huấn SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 Chân trời sáng tạo (Bản 2)

Câu 1. Mục tiêu về phẩm chất và năng lực chung của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 của sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 – bộ sách Chân trời sáng tạo (Bản 2) là những mục tiêu nào?

a. Yêu nước; Nhân ái; Chăm chỉ; Trung thực; Trách nhiệm; Tự chủ; Giải quyết vấn đề; Định hướng nghề nghiệp.

b. Yêu nước; Nhân ái; Yêu lao động; Trung thực; Trách nhiệm; Tự chủ và tự học; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Giao tiếp và hợp tác.

c. Yêu nước; Nhân ái; Chăm chỉ; Trung thực; Trách nhiệm; Tự chủ và tự học; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Giao tiếp và hợp tác.

d. Yêu nước; Yêu thương con người; Chăm chỉ; Trung thực; Trách nhiệm; Tự chủ và tự học; Năng lực giải quyết vấn đề; Giao tiếp và hợp tác.

Câu 2. Các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực nào của chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp được thể hiện trong sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 – bộ sách Chân trời sáng tạo (Bản 2)?

a. Tự chủ và tự học; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Giao tiếp và hợp tác.

b. Yêu nước; Nhân ái; Chăm chỉ; Trung thực; Trách nhiệm.

c. Giải quyết vấn đề; Giao tiếp và hợp tác; Tự chủ và tự học.

d. Thích ứng với cuộc sống; Thiết kế và tổ chức hoạt động; Định hướng nghề nghiệp.

Câu 3. Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 – bộ sách Chân trời sáng tạo (Bản 2) được biên soạn dựa trên những mạch hoạt động nào?

a. Hoạt động định hướng nghề nghiệp, hoạt động hướng đến tự nhiên và xã hội.

b. Hoạt động hướng vào bản thân, hướng đến tự nhiên và xã hội.

c. Hoạt động hướng vào bản thân, hướng đến xã hội, hướng đến tự nhiên và hướng nghiệp.

d. Hoạt động hướng đến gia đình, nhà trường, xã hội và hướng đến tự nhiên.

Câu 4. Các chủ đề trong Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 bộ sách Chân trời sáng tạo (Bản 2) được thực hiện trong những loại hình cơ bản nào?

a. Hoạt động giáo dục theo chủ đề, Sinh hoạt dưới cờ, Câu lạc bộ.

b. Sinh hoạt lớp và Sinh hoạt dưới cờ, Câu lạc bộ.

c. Hoạt động giáo dục theo chủ đề, Sinh hoạt lớp và Sinh hoạt dưới cờ.

d. Hoạt động giáo dục theo chủ đề, Sinh hoạt lớp và Câu lạc bộ.

Câu 5. Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 – bộ sách Chân trời sáng tạo (Bản 2) có thể được thực hiện với các phương thức tổ chức nào?

a. Phương thức có tính cống hiến, khám phá và thể nghiệm.

b. Phương thức có tính khám phá, thể nghiệm, cống hiến và nghiên cứu.

c. Phương thức có tính nghiên cứu, khám phá và thể nghiệm.

d. Phương thức có tính thể nghiệm, cống hiến và nghiên cứu. 

Câu 6. Mỗi hoạt động được biên soạn trong các chủ đề của Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 – bộ sách Chân trời sáng tạo (Bản 2) theo trình tự đúng nào?

a. Tìm hiểu, khám phá, nhận diện, chia sẻ kinh nghiệm; Thực hành, rèn luyện kĩ năng, xử lí tình huống; Chia sẻ cảm nhận, cảm xúc sau khi thực hành và vận dụng vào thực tiễn.

b. Tìm hiểu, khám phá, nhận diện, chia sẻ kinh nghiệm; Chia sẻ cảm nhận, cảm xúc sau khi thực hành và vận dụng vào thực tiễn; Thực hành, rèn luyện kĩ năng, xử lí tình huống.

c. Thực hành, rèn luyện kĩ năng, xử lí tình huống; Chia sẻ cảm nhận, cảm xúc sau khi thực hành và vận dụng vào thực tiễn; Tìm hiểu, khám phá, nhận diện, chia sẻ kinh nghiệm.

d. Chia sẻ cảm nhận, cảm xúc sau khi thực hành và vận dụng vào thực tiễn; Tìm hiểu, khám phá, nhận diện, chia sẻ kinh nghiệm; Thực hành, rèn luyện kĩ năng, xử lí tình huống.

Câu 7. Theo sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 – bộ sách Chân trời sáng tạo (Bản 2), những phương pháp giáo dục nào không khuyến khích sử dụng?

a. Phương pháp giáo dục bằng tập thể.

b. Phương pháp tạo sản phẩm.

c. Phương pháp khích lệ, động viên.

d. Phương pháp thuyết trình.

Câu 8. Bên cạnh những yêu cầu cơ bản, sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 – bộ sách Chân trời sáng tạo (Bản 2) được biện soạn dựa trên những yêu cầu nào?

a. Dựa trên chương trình giáo dục địa phương

b. Dựa trên yêu cầu tích hợp nội dung giáo dục của Đoàn và Đội.

c. Dựa trên chương trình quốc tế.

d. Tất cả các phương án a,b,c.

Câu 9. Các chủ đề trong cuốn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 – bộ sách Chân trời sáng tạo (Bản 2) gồm các chủ đề nào?

a. Rèn luyện một số phẩm chất cá nhân trong học tập và cuộc sống; Rèn luyện khả năng tự kiểm soát và tự bảo vệ; Phát triển mối quan hệ hợp tác và hoà đồng; Chia sẻ trách nhiệm trong gia đình; Chi tiêu hợp lí và tiết kiệm tiền; Tham gia các hoạt động vì cộng đồng; Bảo vệ môi trường và danh lam thắng cảnh; Tìm hiểu nghề địa phương.

b. Rèn luyện một số phẩm chất cá nhân trong học tập và cuộc sống; Rèn luyện khả năng tự kiểm soát và tự bảo vệ; Phát triển mối quan hệ hợp tác và hoà đồng; Chăm sóc gia đình của em; Chi tiêu có kế hoạch; Tham gia các hoạt động vì cộng đồng; Bảo vệ môi trường và danh lam thắng cảnh; Tìm hiểu nghề địa phương.

c. Rèn luyện một số phẩm chất cá nhân trong học tập và cuộc sống; Rèn luyện khả năng tự kiểm soát và tự bảo vệ; Phát triển mối quan hệ hợp tác và hoà đồng; Chăm sóc gia đình của em; Chi tiêu hợp lí và tiết kiệm tiền; Tham gia các hoạt động vì cộng đồng; Bảo vệ môi trường và danh lam thắng cảnh; Tìm hiểu nghề địa phương.

d. Rèn luyện một số phẩm chất cá nhân trong cuộc sống; Rèn luyện khả năng tự kiểm soát và tự bảo vệ; Phát triển mối quan hệ hoà đồng; Chăm sóc gia đình của em; Chi tiêu hợp lí và tiết kiệm tiền; Tham gia các hoạt động vì cộng đồng; Bảo vệ môi trường và danh lam thắng cảnh; Tìm hiểu nghề địa phương.

Câu 10. Ai là người đánh giá kết quả Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 cho học sinh?

a. Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn.

b. Tự bản thân học sinh và bạn bè.

c. Phụ huynh và cộng đồng.

d. Cả 3 phương án trên.

Đáp án trên được chia sẻ với mục đích nhằm giúp thầy cô tiết kiệm thời gian để ôn tập đúng trọng tâm và đạt kết quả kiểm tra tốt nhất.

Mời thầy cô tham khảo thêm tài liệu liên quan tại mục Dành cho giáo viên của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 2.964
0 Bình luận
Sắp xếp theo