Đáp án tập huấn sách giáo khoa lớp 7 Chân trời sáng tạo

Đáp án trắc nghiệm tập huấn sách giáo khoa lớp 7 Chân trời sáng tạo - Tất cả các môn được HoaTieu.vn chia sẻ dưới đây là tài liệu tổng hợp câu hỏi và gợi ý đáp án trắc nghiệm thu hoạch sau tập huấn theo nội dung chương trình năm học mới cho thầy cô. Tài liệu này sẽ giúp các thầy cô có thêm tài liệu tham khảo để ôn tập và đạt kết quả tốt bài kiểm tra sau tập huấn, mời thầy cô cùng tham khảo chi tiết

Lưu ý: Gợi ý đáp án câu trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 7 Chân trời sáng tạo dưới đây không phải là đáp án chính thức của NXB, Bộ GDĐT, chỉ mang tính chất tham khảo.

Đáp câu hỏi các môn vẫn đang tiếp tục được cập nhật, thầy cô theo dõi thường xuyên để không bỏ lỡ tài liệu mới.

1. Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Ngữ văn 7 Chân trời sáng tạo

Câu 1: Ngữ văn 7, bộ sách CTST có cấu trúc chung như thế nào?

A. Các bài học trong sách được phân bố thành ba mạch: nhận thức về thiên nhiên, nhận thức về xã hội, nhận thức về bản thân.
B. Sách gồm 12 bài học, tương ứng với 12 chủ điểm được phân bố thành ba mạch chính: nhận thức về thiên nhiên, nhận thức về xã hội, nhận thức về bản thân.
C. Sách gồm 10 bài học, tương ứng với 10 chủ điểm được phân bố thành ba mạch chính: nhận thức về thiên nhiên, nhận thức về xã hội, nhận thức về bản thân, mỗi tập gồm 5 chủ điểm.
D. Sách gồm 10 bài học chính, được phân bố thành ba mạch chính: nhận thức về thiên nhiên, nhận thức về xã hội, nhận thức về bản thân, mỗi tập gồm 6 chủ điểm.

Câu 2: Bài học trong Ngữ văn 7, bộ sách CTST có cấu trúc như thế nào?

A. Cấu trúc mỗi bài học của Ngữ văn 7 gồm các mục: Yêu cầu cần đạt; Giới thiệu bài học; Trình bày kiến thức mới; Đọc; Thực hành tiếng Việt; Viết; Nói và nghe; Ôn tập.
B. Cấu trúc mỗi bài học của Ngữ văn 7 gồm các mục: Yêu cầu cần đạt; Giới thiệu bài học; Tri thức Ngữ văn; Đọc; Thực hành tiếng Việt; Viết; Nói và nghe; Ôn tập.
C. Cấu trúc mỗi bài học của Ngữ văn 7 gồm các mục: Yêu cầu cần đạt; Giới thiệu bài học; Câu hỏi lớn; Trình bày kiến thức mới; Đọc; Thực hành tiếng Việt; Viết; Nói và nghe; Ôn tập.
D. Cấu trúc mỗi bài học của Ngữ văn 7 gồm các mục: Mục tiêu bài học; Giới thiệu bài học; Câu hỏi lớn; Kiến thức đọc hiểu; Đọc; Thực hành tiếng Việt; Viết; Nói và nghe; Ôn tập.

Câu 3: Diễn giải nào trong số các diễn giải dưới đây thể hiện đầy đủ nhất đặc điểm của các tri thức nền trong Ngữ văn 7, bộ sách CTST?

A. Được xây dựng dựa trên yêu cầu về kiến thức về đọc, viết, nói, nghe và tiếng Việt mà CTGDPT môn Ngữ văn năm 2018 đã đề ra đối với lớp 7.
B. Các tri thức được trình bày trong mục Tri thức Ngữ văn.
C. Các tri thức về kiểu bài viết và nói gồm đặc điểm, yêu cầu đối với kiểu bài.
D. Được xây dựng dựa trên các yêu cầu cần đạt.

Câu 4: Các hoạt động đọc, viết, nói và nghe trong Ngữ văn 7 có những chức năng gì?

A. Giúp HS đạt được các yêu cầu cần đạt về đọc, viết, nói và nghe mà chương trình đề ra; tạo cho HS cơ hội thực hành, trải nghiệm, từ đó hình thành các kĩ năng đọc, viết, nói – nghe; phát triển khả năng tự học, tự điều chỉnh.
B. Giúp HS hiểu được các yêu cầu cần đạt về đọc, viết, nói và nghe mà chương trình đề ra; tạo cho HS cơ hội thực hành, trải nghiệm, từ đó hình thành các kĩ năng đọc, viết, nói – nghe; phát triển khả năng tự học, tự điều chỉnh.
C. Giúp HS có cơ hội thực hành, trải nghiệm, từ đó hình thành các kĩ năng đọc, viết, nói – nghe; phát triển khả năng tự kiểm tra, đánh giá.
D. Giúp HS hiểu lý thuyết đã học để thực hiện được các câu hỏi về đọc, viết, nói và nghe.

Câu 5: Phát biểu nào đưới đây không thể hiện đúng đặc điểm của các nhiệm vụ học tập phần Đọc trong sách Ngữ văn 7, bộ sách CTST?

A. Được thiết kế dựa trên yêu cầu cần đạt về đọc mà chương trình đã đề ra, hướng dẫn HS khám phá nội dung và hình thức của văn bản, qua đó, hình thành và phát triển các kĩ năng đọc theo thể loại đã được xác định trong chương trình.
B. Được thiết kế theo 3 giai đoạn của tiến trình đọc: trước, trong và sau khi đọc, tương ứng với ba mục lớn của bài học đọc là Chuẩn bị đọc, Trải nghiệm cùng văn bản và Suy ngẫm và phản hồi.
C. Gắn với các hiện tượng tiếng Việt trong trong văn bản đọc và dựa trên yêu cầu về tiếng Việt của chương trình lớp 7.
D.Hướng dẫn HS khám phá nội dung của văn bản.

Câu 6: Các nhiệm vụ học tập phần Viết trong sách Ngữ văn 7, bộ sách CTST có những đặc điểm gì?

A. Được thiết kế dựa trên yêu cầu cần đạt về viết mà chương trình đã đề ra.
B. Hướng dẫn HS phân tích mẫu văn bản để học cách tạo lập kiểu văn bản tương tự, hướng dẫn HS quy trình viết qua việc thực hành viết một bài.
C. Hướng dẫn đạt được yêu cầu cần đạt về kĩ năng viết thông qua việc học lí thuyết, phân tích kiểu bài và thực hành viết.
D. Cung cấp văn bản mẫu để HS bắt chước.

Câu 7: Diễn giải nào trong số các diễn giải dưới đây thể hiện đầy đủ nhất đặc điểm của các nhiệm vụ học tập phần Nói – Nghe trong sách Ngữ văn 7, bộ sách CTST?

A. Được thiết kế dựa trên yêu cầu cần đạt về nói-nghe mà chương trình đã đề ra, hướng dẫn HS kĩ năng nói, nghe, nói nghe tương tác, kĩ năng tự kiểm soát.
B. Hướng dẫn HS cách nói dựa trên một đề bài cụ thể.
C. Tích hợp với viết trong phần lớn các bài.
D. Hướng dẫn HS tự kiểm soát và điều chỉnh bài viết thông qua các bảng kiểm.

Câu 8: Phát biểu nào dưới đây là sai về đặc điểm của các nhiệm vụ học tập phần Thực hành tiếng Việt trong sách Ngữ văn 7, bộ sách CTST?

A. Được thiết kế dựa trên yêu cầu về kiến thức tiếng Việt mà chương trình đã đề ra.
B. Gắn với các hiện tượng ngôn ngữ trong văn bản đọc để giúp HS đọc văn bản tốt hơn.
C. Giúp HS thực hành kiến thức mới.
D. Giúp HS thực hành kiến thức mới và ôn lại kiến thức đã học ở các bài trước, lớp trước

Câu 9: Các phương pháp dạy học và kĩ thuật dạy học mà giáo viên cần sử dụng để hình thành và phát triển năng lực cho HS là:

A. Tổ chức học trong và ngoài lớp học.
B. Thảo luận nhóm, diễn giảng ngắn, văn bản, quan sát mẫu, trả lời câu hỏi, diễn kịch, thuyết trình, thảo luận, giải quyết tình huống, vẽ tranh, diễn kịch,…
C. Hướng dẫn, trợ giúp HS trong suốt quá trình học để giúp HS từng bước đạt được yêu cầu mà chương trình đề ra.
D. Sử dụng phương pháp diễn giảng là chủ yếu để truyền thụ tri thức cho HS.

Câu 10: Hệ thống nguồn dữ liệu của SGK Ngữ văn 7 – bộ Chân trời sáng tạo được truy cập từ những nguồn nào?

A. www.giaoduc.vn; taphuan.nxbgd.vn; www.chantroisangtao.vn
B. www.hanhtrangso.nxbgd.vn; taphuan.nxbgd.vn; www.chantroisangtao.vn
C. www.taphuan.nxbgd.vn; www.chantroisangtao.vn
D. www.giaoduc.vn; www.hanhtrangso.nxbgd.vn; www.chantroisangtao.vn

2. Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo

Câu 1. Trong Sách Toán 7, bộ sách Chân trời sáng tạo có các mục nào?

A. Khám phá, Thực hành, Vận dụng.

B. Khởi động, Khám phá, Thực hành, Vận dụng.

C. Gồm 7 mục: Khởi động, Khám phá, Kiến thức trọng tâm, Thực hành, Vận dụng, Sau bài học này em đã làm được những gì, Em có biết.

D. Khởi động, Khám phá, Thực hành, Vận dụng, Em có biết.

Câu 2. Theo thầy cô, hiện tại phần thống kê và xác suất ở bậc học phổ thông chưa được chú trọng vì sao?

A. Chương trình hiện hành không chú trọng.

B. Các đề thi các cấp không ra phần này.

C. Giáo viên và xã hội chưa thấy tầm quan trọng của thống kê xác suất trong đời sống .

D. Tất cả các phương án trên.

Câu 3. Chương trình Toán 7 mới khác với chương trình hiện hành những điểm chủ yếu nào?

A. Có thêm phần các hoạt động trải nghiệm.

B. Có thêm phần các hình khối trong thực tiễn.

C. Có thêm phần một số yếu tố xác suất thống kê.

D. Tất cả các phương án trên.

Câu 4. Những nội dung nào không có trong mạch hình học trực quan của lớp 7

A. Hình lập phương.

B. Hình hộp chữ nhật.

C. Hình chóp tam giác đều.

D. Hình lăng trụ đứng tam giác đều.

Câu 5. Năm học 2022 – 2023 để dạy tốt chương trình Toán lớp 7, giáo viên cần phải làm gì?

A. Nắm vững Sách giáo khoa bộ môn Toán 7 theo chương trình 2018 .

B. Nghiên cứu chương trình để biết được HS lớp 6 đã học những kiến thức gì.

C. Tham gia tập huấn đầy đủ.

D. Tất cả các phương án trên.

Câu 6. Trong chương trình phổ thông môn Toán THCS có các mạch kiến thức nào?

A. Đại số và Hình học.

B. Số và Đại số, Hình học và Đo lường, Thống kê và Xác suất.

C. Đại số, Hinh học, Số học.

D. Số và Đại số, Hình học, và Đo lường.

Câu 7. Để tạo điều kiện dạy và học tốt, Sách giáo khoa Toán 7 đưa ra các bước thông dụng nào cho mỗi bài học.

A. Khởi động, Khám phá, Kiến thức trọng tâm,Thực hành, Vận dụng.

B. Nêu kiến thức trọng tâm, Luyện tập, Kiểm tra, Đánh giá.

C. Nêu các khái niệm, định nghĩa, định lí, Luyện tập, Đánh giá.

D. Tạo các trò chơi liên quan đến bài học, Luyện tập, Cho điểm.

Câu 8. Qua video các tiết dạy các minh hoạ có thể rút ra kinh nghiệm nào?

A. Diễn giải để học sinh hiểu các kiến thức kĩ năng của bài học.

B. Chốt các kiến thức trọng tâm để học sinh nắm vững bài học.

C. Tạo điều kiện để cho học sinh hoạt động khám phá, thực hành, vận dụng bài học.

D. Học cách dùng các công cụ dạy học.

Câu 9. Với các trường chưa đủ đồ thiết bị cho giáo viên, có thể dạy tốt chương trình Toán 7 bằng cách nào?

A. Học Toán không cần sử dụng đồ dùng học tập.

B. Buộc học sinh phải tự trang bị.

C. Bên cạnh đồ dùng thiết bị hiện có, giáo viên có thể tìm kiếm những vật dụng thông thường như mảnh giấy, tấm bìa, chiếc hộp cũ, que tre, chiếc kim ghim để chế tạo đồ dùng dạy học, thông qua đó giúp các em ý thức sử dụng vật tái chế, bảo vệ môi trường.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo

D.Kêu gọi phụ huynh đóng góp để mua thiết bị, đồ dùng dạy học.

Câu 10. Để dạy học Toán 7 cần điều nào sau đây?

A. Nắm vững chương trình môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo tháng 12/2018.

B. Nắm vững và hiểu rõ sách giáo khoa.

C. Tham khảo Sách giáo viên Toán 7.

D. Tất cả các phương án trên.Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo

Câu 11. Hình lập phương, hình hộp chữ nhật trong hình học trực quan có điểm gì mới so với các lớp dưới?

A. Không có gì mới so với các lớp dưới

B. Có thêm phần tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích.

C. Mô tả được các yếu tố cơ bản như đỉnh, cạnh, góc và đường chéo của hình lập phương. Đặc biệt có hai yếu tố mới là góc và đường chéo.

D. Sử dụng hình hộp để giới thiệu khái niệm mặt phẳng trong hình học không gian.

Câu 12. Phần hình học đo lường trong chương này có gì khác so với trước đây?

A. Đưa nhiều ví dụ trong thực tế gắn liền với việc tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của các hình khối như hình lập phương, hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác.

B. Giống như các lớp dưới với phần hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

C. Tính toán đo lường các hình khối phức tạp.

D. Giúp HS làm quen với Hình Học Không gian

Câu 13. Nội dung trình bày trong SGK phần hình học đo lương có nhưng điểm gì khác so với SGK hiện hành?

A. Có nhiều ví dụ thực tế gắn liền với việc tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của các hình khối như hình lập phương, hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác

Câu 14. Với các trường chưa có đủ thiết bị dạy học cho giáo viên, để dạy tốt SGK Toán 7 ta có thể khắc phục bằng cách nào?

C. Bên cạnh những thiết bị hiện có, giáo viên có thể tìm kiếm những vật dụng thông thường như mảnh giấy, tấm bìa, chiếc hộp cũ, que tre, chiếc kim ghim,... để chế tạo đồ dùng dạy học, thông qua đó giúp các em có ý thức sử dụng vật tái chế, bảo vệ môi trường

Câu 15. Để dạy tốt theo SGK Toán 7, khi xây dựng kế hoạch bài dạy (soạn giáo án), GV cần làm tốt những điểm cơ bản nào sau đây:

C. (1) Làm rõ vị trí của bài dạy trước đã học gì, sau sẽ học gì, mối liên quan giữa các nội dung đó, xác định rõ mục tiêu phát triển năng lực, yêu cầu cần đạt về kiến thức,kĩ năng. (3) Chuẩn bị đồ dùng dạy học và dự kiến phương án sử dụng cho phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của lớp học, (4) Lựa chọn hình thức, phương pháp tổ chức thực hiện từng câu phần trong SGK, phù hợp với hoàn cảnh thực tế của lớp, nhằm tạo ra môi trường học tập hứng thú, tích cực và chủ động cho HS.

3. Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Khoa học tự nhiên 7 Chân Trời Sáng Tạo

1. SGK Khoa học tự nhiên 7 (CTST) được biên soạn theo cấu trúc nào sau đây?

 • A. Mô tả dữ liệu bài học cho mỗi đơn vị kiến thức bài học → Kiến thức trọng tâm → Câu hỏi ôn tập → Luyện tập → Vận dụng.
 • B. Cung cấp dữ liệu bài học cho mỗi hoạt động → Câu hỏi thảo luận → Kiến thức trọng tâm → Luyện tập → Vận dụng.
 • C. Cung cấp kiến thức trọng tâm → Tổ chức các hoạt động → Câu hỏi thảo luận → Luyện tập → Vận dụng.
 • D. Cung cấp dữ liệu bài học cho mỗi hoạt động → Kiến thức trọng tâm → Câu hỏi thảo luận → Luyện tập → Vận dụng.

2. Khi dạy học theo SGK Khoa học tự nhiên 7 (CTST) thì phẩm chất và năng lực của học sinh được hình thành thông qua

 • A. việc giảng bài của GV và HS học thuộc kiến thức trọng tâm.
 • B. các hoạt động thảo luận, luyện tập, vận dụng và giải bài tập theo hướng dẫn SGK.
 • C. việc hoàn thành bài tập sau mỗi bài học.
 • D. các hoạt động luyện tập, vận dụng và giải bài tập theo hướng dẫn SGK.

3. Nội dung Mở đầu trong SGK nhằm mục đích gì sau đây?

 • A. Tóm tắt kiến thức trọng tâm của bài học.
 • B. Củng cố kiến thức và rèn luyện kĩ năng đã học.
 • C. Đặt vấn đề, tạo hứng thú cho học sinh chuẩn bị bài học.
 • D. Thảo luận hình thành kiến thức mới.

4. Nội dung hình thành kiến thức mới trong SGK được biên soạn như thế nào?

 • A. Giới thiệu kiến thức ngay từ đầu sách và sau đó kết luận những điểm trọng tâm của bài học.
 • B. Thiết kế các hoạt động để giúp học sinh thảo luận rút ra kiến thức trọng tâm của bài học.
 • C. Diễn đạt những ý chính trong chương trình môn Khoa học tự nhiên.
 • D. Sử dụng hình vẽ để minh hoạ kiến thức và giải thích kiến thức theo chương trình.

5. GV tổ chức các hoạt động trong SGK như thế nào cho hiệu quả?

 • A. Sử dụng kênh hình, kênh chữ làm dữ liệu và giáo viên hướng dẫn học sinh thảo luận qua hệ thống câu hỏi/ nhiệm vụ có sẵn trong SGK, sau đó HS tự rút ra kiến thức trọng tâm của bài học.
 • B. Sử dụng kênh hình, kênh chữ làm dữ liệu để giáo viên phân tích và trả lời các câu hỏi/ nhiệm vụ trong SGK rồi yêu cầu học sinh tóm tắt kiến thức trọng tâm của bài học.
 • C. Sử dụng kênh hình, kênh chữ làm dữ liệu rồi giáo viên tóm tắt kiến thức trọng tâm của bài học, sau đó hướng dẫn HS thảo luận các câu hỏi/ nhiệm vụ trong SGK.
 • D. Giáo viên tóm tắt kiến thức trọng tâm theo SGK, sau đó hướng dẫn học sinh thảo luận các câu hỏi/ nhiệm vụ trong SGK.

6. Câu hỏi Luyện tập trong SGK có ý nghĩa như thế nào trong dạy học?

 • A. Vận dụng kiến thức/ kĩ năng đã học giải quyết các vấn đề thường gặp trong cuộc sống.
 • B. Ôn luyện lại kiến thức/ kĩ năng đã học bằng các những tình huống tương tự trong nội dung bài học.
 • C. Giải quyết các bài tập nhằm nâng cao và mở rộng nội dung bài học.
 • D. Hệ thống hoá kiến thức cơ bản của bài học để hình thành kiến thức/ kĩ năng giải quyết các vấn đề thường gặp trong cuộc sống.

7. Câu hỏi Vận dụng trong SGK có ý nghĩa như thế nào trong dạy học?

 • A. Vận dụng kiến thức/ kĩ năng đã học để tim hiểu và giải quyết các vấn đề thường gặp trong thực tế.
 • B. Giải quyết các bài tập nhằm nâng cao và mở rộng nội dung bài học.
 • C. Hệ thống hoá kiến thức cơ bản của bài học để hình thành kiến thức/ kĩ năng giải quyết các vấn đề thường gặp trong cuộc sống.
 • D. Ôn luyện lại kiến thức/ kĩ năng đã học bằng các những tình huống tương tự trong nội dung bài học.

8. Ba công cụ nào trong số các công cụ đánh giá sau đây thường được ưu tiên sử dụng để đánh giá năng lực thực hành thí nghiệm của học sinh trong dạy học môn Khoa học tự nhiên? (1) Thang đo; (2) Bảng chấm điểm theo tiêu chí; (3) Bài tập; (4) Bảng kiểm (checklist).

 • A. 1, 2, 4
 • B. 2, 3, 4
 • C. 1, 3, 4
 • D. 1, 2, 3

9. Trong dạy học môn Khoa học tự nhiên, để đánh giá năng lực giao tiếp và hợp tác, giáo viên nên sử dụng các công cụ nào?

 • A. Bài tập và rubric.
 • B. Hồ sơ học tập và câu hỏi.
 • C. Bảng hỏi ngắn và checklist.
 • D. Thang đo và thẻ kiểm tra.

10. Một giáo viên muốn đánh giá năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học của HS khi học tập môn Khoa học tự nhiên, giáo viên nên sử dụng những công cụ đánh giá nào sau đây?

 • A. Bảng hỏi ngắn và bảng kiểm.
 • B. Bài tập thực nghiệm và bảng kiểm.
 • C. Câu hỏi và hồ sơ học tập.
 • D. Thẻ kiểm tra và thang đo.

4. Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Mĩ thuật 7 Chân trời sáng tạo

Câu 1: Theo định hướng nội dung yêu cầu của Chương trình Mĩ thuật 2018, SGK Mĩ thuật 7 – Chân trời sáng tạo Bản 1 được biên soạn gồm mấy chủ đề?

B. SGK Mĩ thuật 7 – CTST Bản 1 có 5 chủ đề.

Câu 2: SGK Mĩ thuật 7 – Chân trời sáng tạo Bản 1 có các hoạt động chủ yếu nào?

C. Khám phá, Kiến tạo kiến thức – kĩ năng, Luyện tập – sáng tạo, Phân tích – đánh giá, Vận dụng – phát triển.

Câu 3: Sách giáo khoa Mĩ thuật 7 – Chân trời sáng tạo Bản 1 chú trọng những yêu cầu gì trong các bài học?

B. Chú trọng nội dung, hình thức mĩ thuật và chất liệu tạo hình chủ yếu trong bài.

Câu 4: Điểm nổi bật của sách giáo khoa Mĩ thuật 7 – Chân trời sáng tạo Bản 1 về tính liên kết, hệ thống được thể hiện như thế nào?

B. Nội dung các bài trong cùng chủ đề có liên quan với nhau: Kết thúc bài trước là sự khởi đầu cho bài tiếp theo, kết thúc hoạt động trước là khởi đầu cho hoạt động sau về nội dung hoặc về sản phẩm.

Câu 5: Các dạng bài học trong SGK Mĩ thuật 7 – Chân trời sáng tạo Bản 1 là gì?

A. Hội hoạ, Điêu khắc, Đồ hoạ tranh in, Thiết kế thời trang, Thiết kế công nghiệp, Tích hợp lí luận và lịch sử mĩ thuật.

Câu 6: Sách giáo viên Mĩ thuật 7 – Chân trời sáng tạo Bản 1 nên được sử dụng như thế nào để đảm bảo hiệu quả dạy – học tốt nhất?

B. SGV là tài liệu gợi ý để giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học linh hoạt, phù hợp với thực tế.

Câu 7: Khi xem bài dạy minh họa cần phân tích các vấn đề gì?

C. Xác định tiến trình các hoạt động trong bài học, mối liên hệ giữa mục tiêu của từng hoạt động với mục tiêu bài học; cách tổ chức, gợi mở, hỗ trợ HS và đánh giá của giáo viên; sự tham gia của học sinh vào hoạt động học tập và kết quả.

Câu 8: Khi phân tích cách tổ chức hoạt động của giáo viên cần làm rõ các vấn đề nào?

B. Cách giáo viên giao nhiệm vụ, hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ, cách động viên, khích lệ và khả năng bao quát, hỗ trợ học sinh khi cần thiết.

Câu 9: SGV Mĩ thuật 7 – Chân trời sáng tạo Bản 1 hướng dẫn thực hiện kiểm tra, đánh giá như thế nào?

D. Đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì quá trình học tập của học sinh với các mức độ Đạt và Chưa đạt theo Thông tư 22/2021/TT– BGDĐT.

Câu 10: Vai trò của giáo viên trong việc xây dựng kế hoạch dạy học và tổ chức dạy học phát triển năng lực, phẩm chất như thế nào?

B. Giáo viên là người gợi mở nội dung, hướng dẫn, tạo cơ hội và khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động học tập dựa trên năng lực, sở thích, sự sáng tạo và điều kiện thực tế của các em.

5. Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 Chân trời sáng tạo

Câu 1. Mục tiêu về phẩm chất và năng lực chung của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 của sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 – bộ sách Chân trời sáng tạo (Bản 2) là những mục tiêu nào?

a. Yêu nước; Nhân ái; Chăm chỉ; Trung thực; Trách nhiệm; Tự chủ; Giải quyết vấn đề; Định hướng nghề nghiệp.

b. Yêu nước; Nhân ái; Yêu lao động; Trung thực; Trách nhiệm; Tự chủ và tự học; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Giao tiếp và hợp tác.

c. Yêu nước; Nhân ái; Chăm chỉ; Trung thực; Trách nhiệm; Tự chủ và tự học; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Giao tiếp và hợp tác.

d. Yêu nước; Yêu thương con người; Chăm chỉ; Trung thực; Trách nhiệm; Tự chủ và tự học; Năng lực giải quyết vấn đề; Giao tiếp và hợp tác.

Câu 2. Các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực nào của chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp được thể hiện trong sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 – bộ sách Chân trời sáng tạo (Bản 2)?

a. Tự chủ và tự học; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Giao tiếp và hợp tác.

b. Yêu nước; Nhân ái; Chăm chỉ; Trung thực; Trách nhiệm.

c. Giải quyết vấn đề; Giao tiếp và hợp tác; Tự chủ và tự học.

d. Thích ứng với cuộc sống; Thiết kế và tổ chức hoạt động; Định hướng nghề nghiệp.

Câu 3. Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 – bộ sách Chân trời sáng tạo (Bản 2) được biên soạn dựa trên những mạch hoạt động nào?

a. Hoạt động định hướng nghề nghiệp, hoạt động hướng đến tự nhiên và xã hội.

b. Hoạt động hướng vào bản thân, hướng đến tự nhiên và xã hội.

c. Hoạt động hướng vào bản thân, hướng đến xã hội, hướng đến tự nhiên và hướng nghiệp.

d. Hoạt động hướng đến gia đình, nhà trường, xã hội và hướng đến tự nhiên.

Câu 4. Các chủ đề trong Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 bộ sách Chân trời sáng tạo (Bản 2) được thực hiện trong những loại hình cơ bản nào?

a. Hoạt động giáo dục theo chủ đề, Sinh hoạt dưới cờ, Câu lạc bộ.

b. Sinh hoạt lớp và Sinh hoạt dưới cờ, Câu lạc bộ.

c. Hoạt động giáo dục theo chủ đề, Sinh hoạt lớp và Sinh hoạt dưới cờ.

d. Hoạt động giáo dục theo chủ đề, Sinh hoạt lớp và Câu lạc bộ.

Câu 5. Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 – bộ sách Chân trời sáng tạo (Bản 2) có thể được thực hiện với các phương thức tổ chức nào?

a. Phương thức có tính cống hiến, khám phá và thể nghiệm.

b. Phương thức có tính khám phá, thể nghiệm, cống hiến và nghiên cứu.

c. Phương thức có tính nghiên cứu, khám phá và thể nghiệm.

d. Phương thức có tính thể nghiệm, cống hiến và nghiên cứu.

Câu 6. Mỗi hoạt động được biên soạn trong các chủ đề của Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 – bộ sách Chân trời sáng tạo (Bản 2) theo trình tự đúng nào?

a. Tìm hiểu, khám phá, nhận diện, chia sẻ kinh nghiệm; Thực hành, rèn luyện kĩ năng, xử lí tình huống; Chia sẻ cảm nhận, cảm xúc sau khi thực hành và vận dụng vào thực tiễn.

b. Tìm hiểu, khám phá, nhận diện, chia sẻ kinh nghiệm; Chia sẻ cảm nhận, cảm xúc sau khi thực hành và vận dụng vào thực tiễn; Thực hành, rèn luyện kĩ năng, xử lí tình huống.

c. Thực hành, rèn luyện kĩ năng, xử lí tình huống; Chia sẻ cảm nhận, cảm xúc sau khi thực hành và vận dụng vào thực tiễn; Tìm hiểu, khám phá, nhận diện, chia sẻ kinh nghiệm.

d. Chia sẻ cảm nhận, cảm xúc sau khi thực hành và vận dụng vào thực tiễn; Tìm hiểu, khám phá, nhận diện, chia sẻ kinh nghiệm; Thực hành, rèn luyện kĩ năng, xử lí tình huống.

Câu 7. Theo sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 – bộ sách Chân trời sáng tạo (Bản 2), những phương pháp giáo dục nào không khuyến khích sử dụng?

a. Phương pháp giáo dục bằng tập thể.

b. Phương pháp tạo sản phẩm.

c. Phương pháp khích lệ, động viên.

d. Phương pháp thuyết trình.

Câu 8. Bên cạnh những yêu cầu cơ bản, sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 – bộ sách Chân trời sáng tạo (Bản 2) được biện soạn dựa trên những yêu cầu nào?

a. Dựa trên chương trình giáo dục địa phương

b. Dựa trên yêu cầu tích hợp nội dung giáo dục của Đoàn và Đội.

c. Dựa trên chương trình quốc tế.

d. Tất cả các phương án a,b,c.

Câu 9. Các chủ đề trong cuốn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 – bộ sách Chân trời sáng tạo (Bản 2) gồm các chủ đề nào?

a. Rèn luyện một số phẩm chất cá nhân trong học tập và cuộc sống; Rèn luyện khả năng tự kiểm soát và tự bảo vệ; Phát triển mối quan hệ hợp tác và hoà đồng; Chia sẻ trách nhiệm trong gia đình; Chi tiêu hợp lí và tiết kiệm tiền; Tham gia các hoạt động vì cộng đồng; Bảo vệ môi trường và danh lam thắng cảnh; Tìm hiểu nghề địa phương.

b. Rèn luyện một số phẩm chất cá nhân trong học tập và cuộc sống; Rèn luyện khả năng tự kiểm soát và tự bảo vệ; Phát triển mối quan hệ hợp tác và hoà đồng; Chăm sóc gia đình của em; Chi tiêu có kế hoạch; Tham gia các hoạt động vì cộng đồng; Bảo vệ môi trường và danh lam thắng cảnh; Tìm hiểu nghề địa phương.

c. Rèn luyện một số phẩm chất cá nhân trong học tập và cuộc sống; Rèn luyện khả năng tự kiểm soát và tự bảo vệ; Phát triển mối quan hệ hợp tác và hoà đồng; Chăm sóc gia đình của em; Chi tiêu hợp lí và tiết kiệm tiền; Tham gia các hoạt động vì cộng đồng; Bảo vệ môi trường và danh lam thắng cảnh; Tìm hiểu nghề địa phương.

d. Rèn luyện một số phẩm chất cá nhân trong cuộc sống; Rèn luyện khả năng tự kiểm soát và tự bảo vệ; Phát triển mối quan hệ hoà đồng; Chăm sóc gia đình của em; Chi tiêu hợp lí và tiết kiệm tiền; Tham gia các hoạt động vì cộng đồng; Bảo vệ môi trường và danh lam thắng cảnh; Tìm hiểu nghề địa phương.

Câu 10. Ai là người đánh giá kết quả Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 cho học sinh?

a. Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn.

b. Tự bản thân học sinh và bạn bè.

c. Phụ huynh và cộng đồng.

d. Cả 3 phương án trên.

6. Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Âm nhạc 7 Chân trời sáng tạo

Nội dung đánh giá

Câu hỏi đánh giá

Đặc điểm, cấu trúc cuốn sách, bài học đặc trưng trong SGK môn Âm nhạc

Câu 1: Sách giáo khoa âm nhạc 7 có những điểm nổi bật nào?

A. Thể hiện tính sinh động, sáng tạo và chặt chẽ

B. Thể hiện tính vừa sức và linh hoạt

C. Thể hiện tính dân tộc và hiện đại

D. Cả 3 đặc điểm trêndap-an-trac-nghiem-tap-huan-sgk-am-nhac-7-chan-troi-sang-tao

Câu 2: Sự gắn kết chặt chẽ trong Sách giáo khoa Âm nhạc 7 được thể hiện ở những điểm nào?

A. Gắn kết bằng nội dung chủ đề

B. Gắn kết bằng chất liệu âm nhạc

C. Gắn kết bằng thống nhất 1 loại nhịp của các mạch nội dung thực hành trong chủ đề

D. Cả 3 đặc điểm trêndap-an-trac-nghiem-tap-huan-sgk-am-nhac-7-chan-troi-sang-tao

Câu 3: Cấu trúc Sách giáo khoa Âm nhạc 7 gồm các phần nào sau đây?

A. Nhận diện, Khám phá – Các mạch nội dung

B. Khởi động – Hát – Góc âm nhạc

C. Nhận diện, Khám phá – Các mạch nội dung – Góc âm nhạcdap-an-trac-nghiem-tap-huan-sgk-am-nhac-7-chan-troi-sang-tao

D. Nhận diện, Khám phá – Đọc nhạc – Góc âm nhạc

Xây dựng kế hoạch bài dạy, phương pháp, cách thức khai thác thiết bị, học liệu hiệu quả trong quá trình tổ chức dạy học

Câu 4: Khi xây dựng Kế hoạch bài dạy, thầy cô cần lưu ý những vấn đề gì?

A. Đảm bảo tính phù hợp đối với tình hình thực tế của học sinh

B. Thể hiện sự sáng tạo, đảm bảo các yêu cầu cần đạt của lớp 7 được nêu trong chương trình môn học

C. Xây dựng nội dung bài học một cách linh hoạt không gò bó, cứng nhắc

D. Cả 3 ý kiến trên

Câu 5: Phần Mở đầu của 1 mạch nội dung cần đạt mục đích nào?

A. Học sinh nhận diện được nhiệm vụ học tập của bài học mới

B. Dẫn dắt vào bài học mới

C. Tạo không khí sinh động trước khi vào bài học mới

D. Học sinh nhận diện được nhiệm vụ học tập và tạo không khí sinh động trước khi vào bài học mới

Câu 6: Trong dạy học Nhạc cụ tiết tấu, phần đệm hát, học sinh thực hiện được thế nào là đạt yêu cầu?

A. Vừa hát vừa gõ đệm

B. Gõ được tiết tấu đệm để cho các bạn hát

C. Sáng tạo được tiết tấu đệm

D. Cả 3 phương án trên

Câu 7: Đối với nhạc cụ giai điệu, do covid, học sinh chưa được học ở lớp 6, giáo viên cần phải làm gì để có thể dạy ở lớp 7

A. Không dạy nữa

B. Lựa chọn một số bài tập dễ cho luyện tập theo thực tế năng lực học sinh rồi sau đó nâng cao dần

C. Chỉ dạy một phần nhỏ trong sách giáo khoa

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 8: Trong dạy Đọc nhạc, giáo viên nên sử dùng đàn phím như thế nào?

A. Đàn hoàn toàn giai điệu để học sinh đọc theo

B. Không dùng đàn

C. Kết hợp để học sinh tự đọc với dùng đàn hỗ trợ

D. Đàn chỉ dùng để đệm theo

Câu 9: Trong dạy học âm nhạc, sử dụng sách Bài tập âm nhạc 7 vào lúc nào khi thời lượng dạy học không đủ?

A. Dạy sau mỗi tiết học

B. Dạy sau mỗi chủ đề

C. Linh hoạt, tuỳ vào năng lực âm nhạc của học sinh mà giáo viên lựa chọn bài tập và thời điểm sử dụng.

D. Không có ý kiến nào đúng

Câu 10: Hệ thống nguồn dữ liệu của SGK Âm nhạc 7 – Chân trời sáng tạo được truy cập từ những nguồn nào?

A. www.hanhtrangso.nxbgd.vn

B. www.chantroisangtao.vn

C. Kho dữ liệu của nhóm

D. Cả 3 phương án trêndap-an-trac-nghiem-tap-huan-sgk-am-nhac-7-chan-troi-sang-tao

7. Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK Tin học 7 Chân trời sáng tạo

Câu12345
Đáp ánDCBBA
Câu678910
Đáp ánADCCD

Câu 1: Chương tình phổ thông môn Toán THCS có các mạch kiến thức nào?

 • A. Đại số và hình học
 • B.Số và đại số, Hình học và đo lường, Thông kê và xác suất
 • C. Đại số, hình học và số học
 • D. Số và đại số, hình học và đo lường

Câu 2

Nội dung Chương trình Toán 7 mới khác với chương trình hiện hành | VUHg cliếm chủ yếu nào?

 • A. Có thêm phần các hoạt động trải nghiệm.
 • B. Có thêm phần các hình khối trong thực tiễn.
 • C. Có thêm phần một số yếu tố xác suất thống kê.
 • D. Tất cả các phương án trên.

Câu 3

Nội dung kiến thức nào không có trong mạch hình học trực quan lớp 7?

 • A. Hình lập phương.
 • B. Hình hộp chữ nhật.
 • C. Hình chóp tam giác đều.
 • D. Hình lăng trụ đứng tam giác dều.

Câu 4

Trong Sách Toán 7, bộ sách Chân trời sáng tạo có các mục nào?

 • A. Khám phá, Thực hành, Vận dụng.
 • B. Khởi động, Khám phá, Thực hành, Vận dụng
 • C. Gồm 7 mục: Khởi động, Khám phá, Kiến thức trọng tâm, Thực hành, Vận dụng. Sau bài học này em đã làm được những gì, Em có biết.
 • D. Khởi động, Khám phá, Thực hành, Vận dụng, Em có biết.

Câu 5

Để tạo điều kiện dạy và học tốt, Sách giáo khoa Toán 7 đưa ra các hoạt động thông dụng nào cho mỗi bài học?

 • A. Khởi động, Khám phá, Kiến thức trọng tâm,Thực hành, Vận dụng.
 • B. Nêu kiến thức trọng tâm, Luyện tập, Kiểm tra, đánh giá.
 • C. Nêu các khái niệm, định nghĩa, định lí, Luyện tập, Đánh giá.
 • D. Tạo các trò chơi liên quan đến bài học, Luyện tập, Cho điểm.

Câu 6

Các kiến thức về hình lập phương, hình hộp chữ nhật trong nội dung hình học trực quan có điểm gì mới so với các lớp dưới?

 • A. Không có gì mới so với các lớp dưới.
 • B. Có thêm phần tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích.
 • C. Yêu Cầu Tô tả được các yếu tố cơ bản của hình như dinh, cạnh, gót và đường chéo. Đặc biệt có hai yếu tố mới là góc và đường chéo.
 • D. Sử dụng hình hộp để giới thiệu khái niệm mặt phẳng trong hình học không gian.

Câu 7

Nội dung trình bày trong SGK phần hình học đo lường có những điểm gì khác so với SGK hiện hành?

 • A. Có nhiều ví dụ trong thực tế gắn liền với việc tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phá vụ tích của các hình khối như hình lập phương, hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác.
 • B, Giống như nội dung các lớp dưới về phần hình hộp chữ nhật, hình lập phương
 • C. Tính toán đo lường các hình khối phức tạp.
 • D. Giúp HS làm quen với Hình học không gian.

Câu 8

Theo thầy cô, nội dung mạch thống kê và xác suất ở bậc học phổ thông hiện tại chưa được chú trọng vì sao?

 • A. Chương trình hiện hành không chú trọng.
 • B. Trong đề thi các cấp có ít nội dung phần này.
 • C. Giáo viên và xã hội chưa thấy tầm quan trọng của thống kê xác suất trong đời sống.
 • D. Tất cả các phương án trên.

Câu 9

Với các trường chưa có đủ thiết bị dạy học cho giáo viên, để dạy tốt SGK Toán 7, ta có thể khắc phục bằng cách nào?

 • A. Học Toán không cần sử dụng đồ dùng học tập.
 • B. Buộc học sinh phải tự trang bị.
 • C, Bên cạnh những thiết bị hiện có, giáo viên có thể tìm kiếm những vật dụng thông thường như mảnh giấy, tấm bìa, chiếc hộp cũ, que tre, chiếc kim ghim,... để chế tạo đồ dùng dạy học, thông qua đó giúp Các em ý thức sử dụng vật tái chế, bảo vệ môi trường.
 • D. Kêu gọi phụ huynh đóng góp để mua thiết bị, đồ dùng dạy học.

Câu 10

Để dạy tốt theo SGK Toán 7, khi xây dựng kế hoạch bài dạy (soạn giáo án), GV cần làm tốt những điểm cơ bản nào sau đây:

 • A. (1) Làm rõ vị trí của bài dạy (trước đã học gì, sau sẽ học gì, mối liên quan giữa các nội dung đó); XÁC định rõ mục tiêu phát triển năng lực, yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng. (2) Không dạy học theo kiểu “thày giảng, trò ghi" mà phải áp dụng các phương pháp dạy học hiện đại như: tổ chức học theo nhóm, “bàn tay nặn bột", dạy học theo dự án, ..., đồng thời tăng cường sử dụng công nghệ thông tin (3) Chuẩn bị đồ dùng dạy học và dự kiến phương án sử dụng cho phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của lớp học.
 • B. (2) Không dạy học theo kiểu "thầy giảng, trò ghi" mà phải áp dụng các phương pháp dạy học hiện dại như: tổ chức học theo nhóm, "bàn tay nặn bột", dạy học theo dự án, , đồng thời tăng cường sử dụng công nghệ thông tin. (3) Chuẩn bị đồ dùng dạy học và dự kiến phương án sử dụng cho phù hợp Với điều kiện cơ sở vật chất của lớp học. (4) Lựa chọn hình thức, phương pháp tổ chức thực hiện từng cấu phần trong SGK, phù hợp với hoàn cảnh thực tế của lớp, nhằm tạo ra môi trường học tập hứng thú, tích cực và chủ động cho HS.
 • C. (1) Lan Hồ vị trí của bài dạy (trước đã học gì, sau sẽ học gì, mối liên quan giữa các nội dung đó); xác định rõ TIục tiêu phát triển năng lực, yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng. (3) Chuẩn bị đồ dùng dạy học và dự kiến phương án sử dụng cho phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của lớp học. (4) Lựa chọn hình thức, phương pháp tổ chức thực hiện từng cấu phần trong SGK, phù hợp với hoàn cảnh thực tế của lớp, nhằm tạo ra môi trường học tập hứng thú, tích cực và chủ động cho HS.
 • D. (1) Làm rõ vị trí của bài dạy (trước đã học gì, sau sẽ học gì, mối liên quan giữa các nội dung dó); XÁC định rõ mục tiêu phát triển năng lực, yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng. (2) Không dạy học theo kiểu “thày giảng, trò ghi" mà phải áp dụng các phương pháp dạy học hiện đại như: tổ chức học theo nhóm, "bàn tay nặn bột", dạy học theo dự án, ... , đồng thời tăng cường sử dụng công nghệ thông tin (4) Lựa chọn hình thức, phương pháp tổ chức thực hiện từng cấu phần trong SGK, phù hợp với hoàn cảnh thực tế của lớp, nhằm tạo ra môi trường học tập hứng thú, tích cực và chủ động cho HS.

Mời thầy cô tham khảo thêm tài liệu liên quan tại mục Dành cho giáo viên của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
16 10.605
0 Bình luận
Sắp xếp theo