Biên bản chọn sách giáo khoa lớp 11 môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

HoaTieu.vn xin giới thiệu Biên bản chọn sách giáo khoa lớp 11 môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp (cả 3 bộ sách mới) là Biên bản họp tổ chuyên môn Nhận xét sách giáo khoa lớp 11 theo thông tư 25/2020/TT-BGDĐT. Với mẫu biên bản họp lựa chọn SGK mới lớp 11 môn HĐTN, HN file Word dưới đây các thầy cô có thể tham khảo và sử dụng cho công tác lựa chọn sách giáo khoa mới lớp 11 của trường mình.

1. Biên bản chọn sách giáo khoa lớp 11 môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp Kết nối tri thức

TRƯỜNG THPT ……

TỔ …..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP TỔ CHUYÊN MÔN

NHẬN XÉT SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 THEO THÔNG TƯ 25/2020/TT-BGDĐT

NĂM HỌC 2023 - 2024

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Thời gian họp: Vào hồi … giờ … phút ngày … tháng … năm 2023

Địa điểm:

Tổng số thành viên: …

Số thành viên có mặt: ….

Thành viên vắng mặt: ….

II. NỘI DUNG NHẬN XÉT

A. TÊN SÁCH: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP 11 - KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Tác giả: Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên) - Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên) - Lê Văn Cầu Dương Thị Thu Hà - Trần Tố Oanh - Trần Thị Cẩm Tú

Tiêu chí (Theo TT 25/2020/TT-BGDĐT) và các chỉ báo cụ thể của tiêu chí

Minh chứng đáp ứng của SGK

HĐTN, HN 11- Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Tiêu chí 1: Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương.

1.1. Nội dung sách phù hợp với đặc điểm về văn hoá, truyền thống, phong tục tập quán, bản sắc dân tộc, ngôn ngữ, tính chất vùng miền,... trên địa bàn

SGK HĐTN, HN 11- Kết nối tri thức với cuộc sống gồm 10 chủ đề bám sát yêu cầu cần đạt của chương trình HĐTN, HN 11. Nội dung các chủ đề đều sử dụng các tình huống gần gũi với đời sống của HS ở các vùng miền trong cả nước. Ví dụ: Các hoạt động: xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động phát triển cộng đồng và giải pháp quản lí thực hiện (Chủ đề 5); Lập và thực hiện kế hoạch đánh giá thực trạng bảo tồn danh lam thắng cảnh (Chủ đề 6); Nghiên cứu, khảo sát thực trạng môi trường tự nhiên, tác động của sự phát triển sản xuất, kinh doanh đến môi trường; Đề xuất các kiến nghị bảo vệ môi trường dựa trên kết quả khảo sát; Tham gia bảo vệ môi trường, tài nguyên (Chủ đề 7). Đặc biệt các chủ đề đều đảm bảo tính mở để HS, GV linh hoạt, sáng tạo bổ sung những kinh nghiệm, ngữ liệu phù hợp với địa phương.

1.2. Nội dung sách phù hợp với đặc điểm các ngành kinh tế của các địa phương trên địa bàn tỉnh (du lịch, cửa khẩu, khoáng sản, nông lâm nghiệp...).

SGK HĐTN, HN 11- Kết nối tri thức với cuộc sống xây dựng được nhiều hoạt động cho HS cơ hội trải nghiệm phù hợp như: p hân tích tác động của phát triển sản xuất, kinh doanh đến môi trường; xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền biện pháp
bảo vệ tài nguyên tới người dân địa phương; (Chủ đề 7); Xây dựng và thực hiện kế hoạch quảng bá hình ảnh và tuyên truyền bảo tồn cảnh quan thiên nhiên (Chủ đề 6)…

1.3. Cấu trúc sách giáo khoa có tính mở, tạo điều kiện cho các trường, các địa phương bổ sung thông tin và nội dung phù hợp, gắn với đặc thù của địa phương.

SGK HĐTN, HN 11- Kết nối tri thức với cuộc sống có 10 chủ đề, nhưng không bắt buộc phải thực hiện tuần tự từ chủ đề 1 đến 10, có thể linh hoạt lựa chọn tổ chức các chủ đề phù hợp với nhu cầu thực tiễn của trường. Trong từng chủ đề ở bước Khám phá - Kết nối (với mục tiêu là HS chuyển hoá được kinh nghiệm cũ sang kinh nghiệm mới) chỉ gợi ý một vài kinh nghiệm mới mang tính gợi ý để HS bổ sung những kinh nghiệm mới phù hợp, gắn với đặc thù của địa phương. Đặc biệt ở bước “Rèn luyện” các nhiệm vụ, tình huống, vấn đề trong sách mang tính tham khảo, hoàn toàn khuyến khích HS, GV đưa ra những nhiệm vụ, tình huống có trong thực tiễn của địa phương để tạo hứng thú, nhu cầu cho HS tham gia giải quyết, qua đó phát triển năng lực thích ứng với cuộc sống - một năng lực đặc thù của HĐTN, HN.

Câu lệnh trong bước “vận dụng” đều có tính mở, để HS lựa chọn những nhiệm vụ, hình thức vận dung phù hợp với nhu cầu, điều kiện để phát triển phẩm chất, năng lực mong muốn.

1.4. Giá sách giáo khoa phù hợp với điều kiện kinh tế và thu nhập của người dân; sách có thể sử dụng lâu dài.

SGK HĐTN, HN 11- Kết nối tri thức với cuộc sống có giá bán phù hợp với mức sống của người dân địa phương. Sách không có chỗ cho HS viết, vẽ vào nên có thể sử dụng lâu dài; ngay ở trang 2 của sách có dòng nhắc nhở HS bảo quản, giữ gìn sách để dành tặng cho HS lớp sau.

2. Tiêu chí 2: Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông.

2.1. Phù hợp với năng lực, trình độ cán bộ quản lý, GV; phù hợp với các hoạt động đổi mới giáo dục có hiệu quả đã triển khai ở địa phương:

SGK HĐTN, HN 11- Kết nối tri thức với cuộc sống bao gồm 3 loại hình hoạt động: SHDC, SHL và HĐGD theo chủ đề, trong đó SHDC, SHL là 2 loại hình CBQL và GVCN đã quen, nhưng có đổi mới bổ sung nội dung trải nghiệm phù hợp với chủ đề. Loại hình SHDC mang tính định hướng cho loại hình HĐGD theo chủ đề, còn loại hình SHL tạo cơ hội cho HS phản hồi kết quả vận dụng được. Loại hình HĐGD theo chủ đề được thiết kế theo quy trình trải nghiệm, ở đó GV chỉ giúp HS chuyển hoá kinh nghiệm cũ thành kinh nghiệm mới; giúp HS vận dụng kinh nghiệm mới để hình thành kĩ năng mới, và hướng dẫn HS vận dụng kinh nghiệm, kĩ năng mới vào giải quyết các vấn đề thực tiễn ở các không gian nhà trường, cộng đồng để phát triển phẩm chất và năng lực.

2.1.1. Nội dung mỗi bài học trong sách giáo khoa giúp GV dễ dàng lựa chọn các hình thức tổ chức hoạt động học tập cho HS.

Tất cả các hoạt động trong SGK HĐTN, HN 11- Kết nối tri thức với cuộc sống có tính chất mở, các câu lệnh chỉ nêu nhiệm vụ giúp GV có thể vận dụng linh hoạt nhiều phương pháp, phương tiện, kĩ thuật dạy học phù hợp.

2.1.2. Sách giáo khoa có các nội dung, chủ đề kiến thức liên môn giúp GV có thể thực hiện dạy học tích hợp, gắn kết bài học với thực tiễn cuộc sống.

Một số chủ đề trong SGK HĐTN, HN 11- Kết nối tri thức với cuộc sống đều có các nội dung mang tính tích hợp kiến thức liên môn, giúp GV có thể thực hiện dạy học tích hợp, gắn kết chủ đề với thực tiễn cuộc sống.

Ví dụ: Chủ đề 4 “Trách nhiệm với gia đình” tích hợp kiến thức lập kế hoạch tài chính cá nhân (môn Giáo dục kinh tế và pháp luật) trong lập kế hoạch chi tiêu phù hợp với thu nhập trong gia đình; Chủ đề 3 “Rèn luyện bản thân” yêu cầu HS thực hiện biện pháp phù hợp để thu hút các bạn cùng phấn đấu hoàn thiện bản thân là tích hợp với yêu cầu thực hiện được và vận động, giúp đỡ người khác thực hiện các công việc, nhiệm vụ học tập, rèn luyện của bản thân để đạt mục tiêu, kế hoạch đã đề ra và hướng tới các giá trị xã hội (môn Giáo dục kinh tế và pháp luật).

2.1.3. Nội dung sách giáo khoa giúp GV có thể đánh giá được mức độ đáp ứng yêu cầu về phẩm chất, năng lực của HS.

Tất cả các chủ đề trong SGK HĐTN, HN 11- Kết nối tri thức với cuộc sống đều có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, gắn với các yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực của HS được quy định trong Chương trình HĐTN, HN 11. Các hoạt động trong các bước Khám phá - Kết nối, Rèn luyện và Vận dụng đều hướng vào yêu cầu cần đạt của chủ đề. Cuối chủ đề đều có các chỉ báo định tính và định lượng để dựa vào đó đánh giá. Đặc biệt HS có cơ hội phản hồi kết quả vận dụng của HĐGD theo chủ đề trong loại hình SHL để GV có thể nắm sâu hơn kết quả đáp ứng yêu cầu về phẩm chất, năng lực của HS.

2.1.4. Nội dung sách giáo khoa giúp nhà trường và GV tự chủ, sáng tạo trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục.

Các chủ đề trong SGK HĐTN, HN 11- Kết nối tri thức với cuộc sống được biên soạn theo hướng linh hoạt. Tuỳ theo đặc điểm của nhà trường và địa phương, tuỳ theo khả năng nhận thức của HS, nhà trường, GV có thể chủ động, sáng tạo trong lập kế hoạch tổ chức hoạt động: từ việc thay đổi trình tự tổ chức các chủ đề, cũng như có thể bố trí thời gian để thực hiện liên tục loại hình HĐGD theo chủ đề của 1 chủ đề.

2.2. Phù hợp với năng lực và tâm lý lứa tuổi HS:

SGK HĐTN, HN 11- Kết nối tri thức với cuộc sống được biên soạn phù hợp với năng lực và tâm lí lứa tuổi HS lớp 11. Đây là lứa tuổi thanh niên, các em bắt đầu hoài bão, lí tưởng thích thể hiện quan điểm, chính kiến, tư duy sáng tạo, tư duy phản biện của mình cũng như tham gia các hoạt động cống hiến,…Vì vậy ở bước kết nối tạo cơ hội cho các em sáng tạo, tìm tòi những kinh nghiệm mới; ở bước Rèn luyện tạo cơ hội cho các em thể hiện quan điểm chính kiến qua kịch tương tác (Chủ đề 5, hoạt động 4. Xây dựng và tham gia kịch tương tác thể hiện thể hiện các hành vi văn minh nơi công cộng và trách nhiệm của bản thân với cộng đồng); tạo sản phẩm một cách sáng tạo (Chủ đề 1, hoạt động 3 hoặc Chủ đề 2, hoạt động 4. Yêu cầu HS lựa chọn và thiết kế một sản phẩm thể hiện
những đặc điểm riêng của bản thân (bài viết, hình vẽ, tranh tự hoạ, sơ đồ tư duy, đọc rap,…)… còn trong bước Vận dụng thì tạo cơ hội cho các em tham gia các hoạt động cống hiến, kết nối cộng đồng (Chủ đề 5, 6, 7,…).

2.2.1. Mức độ tiếp cận kiến thức hợp lý, vừa phù hợp với sức học của đại đa số HS ở các vùng miền, vừa tạo điều kiện cho HS phát huy năng lực riêng; đảm bảo sự thân thiện, gần gũi với mọi HS.

Nhìn chung SGK HĐTN, HN 11- Kết nối tri thức với cuộc sống có lượng kiến thức, kinh nghiệm, kĩ năng phù hợp với HS ở các vùng miền, vì sách mang tính mở. Đồng thời, sách cũng tạo điều kiện cho các em phát huy năng lực sáng tạo riêng của mình trong cả bước Khám phá - Kết nối, Rèn luyện và Vận dụng. Nội dung, ngữ liệu trong sách thân thiện và gần gũi với HS.

2.2.2. Sách giáo khoa có chỉ dẫn rõ ràng, giúp HS xác định được mục tiêu học tập, tương tác, hình thành các năng lực của HS.

SGK HĐTN, HN 11- Kết nối tri thức với cuộc sống có chỉ dẫn rõ ràng về:

- Mục tiêu (yêu cầu cần đạt) và định hướng nội dung hoạt động của các loại hình hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong trang giới thiệu chủ đề.

- Các bước và tên hoạt động trong từng bước của quy trình hoạt động trải nghiệm phù hợp với mục tiêu của chủ đề.

- Câu lệnh chỉ dẫn thực hiện hoạt động trải nghiệm, cách tương tác để hình thành năng lực, phẩm chất.

- Kết quả đạt được sau hoạt động.

2.2.4. Sách giáo khoa, học liệu điện tử hỗ trợ tối đa cho HS học tích cực, hiệu quả.

SGK HĐTN, HN 11- Kết nối tri thức với cuộc sống được hỗ trợ tối đa về học liệu điện tử qua hệ tài nguyên trực tuyến gồm các trang web:

taphuan.nxbgd.vn

hanhtrangso.nxbgd.vn

2.3. Phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất: sách giáo khoa có thể triển khai tốt với điều kiện cơ sở vật chất (phòng học, phòng chức năng, sân chơi, bãi tập...) của địa phương.

SGK HĐTN, HN 11- Kết nối tri thức với cuộc sống có cách thể hiện nội dung phong phú, gần gũi với HS, nhiều hình ảnh sinh động, ngôn ngữ chọn lọc, dễ hiểu, các hoạt động được xây dựng với cách tổ chức đơn giản, linh hoạt nên phù hợp điều kiện cơ sở vật chất (phòng học, phòng chức năng, sân chơi, bãi tập,...) của địa phương.

2.4. Phù hợp với thiết bị dạy học: sách giáo khoa có thể triển khai tốt với hệ thống thiết bị dạy học (theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu) và những thiết bị dạy học hiện có, thiết bị dạy học tự làm.

SGK HĐTN, HN 11- Kết nối tri thức với cuộc sống có thể triển khai tốt với hệ thống thiết bị dạy học nằm trong danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông - Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp theo Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT và những thiết bị dạy học hiện có, thiết bị dạy học do GV và HS sáng tạo tuỳ theo điều kiện của địa phương và nhà trường.

III. KẾT LUẬN:

- Kết qủa bỏ phiếu lựa chọn …… /….. (100%)

- Sau khi rà soát theo các tiêu chí của Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT và bỏ phiếu, tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn sách giáo khoa HĐTN, HN 11- Kết nối tri thức với cuộc sống do Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên) – Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên) để thực hiện trong năm học 2023 – 2024 và các năm học tiếp theo.

2. Biên bản chọn sách giáo khoa lớp 11 môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp Chân trời sáng tạo

TRƯỜNG TH ...............................

TỔ ................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP TỔ CHUYÊN MÔN

NHẬN XÉT SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 THEO THÔNG TƯ 25/2020/TT-BGDĐT

NĂM HỌC 2023 - 2024

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Thời gian họp: Vào hồi .... giờ .... phút, ngày .... tháng .... năm 2023

Địa điểm: Phòng Giáo viên

Tổng số thành viên: .....

Tổng số thành viên: .....

Số thành viên có mặt: .....

Thành viên vắng mặt: Không

II. NỘI DUNG NHẬN XÉT

A. TÊN SÁCH: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP 11 – BẢN 2 – CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Tác giả: Đinh Thị Kim Thoa – Nguyễn Thị Bích Liên (đồng Chủ biên), Mai Thị Phương – Đồng Văn Toàn – Trần Thị Quỳnh Trang

Tiêu chí (Theo TT 25/2020/TT-BGDĐT) và các chỉ báo cụ thể của tiêu chí

Minh chứng đáp ứng của SGK

HĐTN, HN 10 – Chân trời sáng tạo

1. Tiêu chí 1: phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương.

1.1. Nội dung sách phù hợp với đặc điểm về văn hoá, truyền thống, phong tục tập quán, bản sắc dân tộc, ngôn ngữ, tính chất vùng miền... trên địa bàn .

Sách giáo khoa (SGK) Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11 – bản 2 – Chân trời sáng tạo được biên soạn theo một cấu trúc hài hoà, dễ đọc, dễ theo dõi. Các chủ đề đều được mở đầu bằng tranh chủ đề, vừa mô tả được nội dung mà chủ đề muốn hướng tới, vừa tạo được sự hứng khởi, tò mò cho các em.

Hệ thống kênh hình đáp ứng tốt nhiệm vụ mô tả tình huống, nhân vật, tạo sự sinh động, gần gũi hơn cho quá trình học tập, trải nghiệm của các em. Kênh chữ mạch lạc, dễ nhìn, sắp xếp khoa học, cân đối.

1.2. Nội dung mỗi bài học/ chủ đề trong sách giáo khoa được thể hiện sinh động, thúc đẩy học sinh học tập tích cực, rèn kỹ năng hợp tác, kích thích học sinh tư duy sáng tạo, độc lập.

SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11 – bản 2 – Chân trời sáng tạo, xây dựng được nhiều hoạt động cho học sinh cơ hội chủ động trải nghiệm. Các em được rèn luyện những kĩ năng cơ bản nhưng thiết thực trong cuộc sống như rèn luyện sự tập trung trong học tập rèn luyện để thích ứng với sự thay đổi, rèn luyện suy nghĩ tích cực để kiểm soát cảm xúc (Chủ đề 2), phát triển kĩ năng tạo thiện cảm trong giao tiếp, ứng xử trước hành vi thiếu văn minh (Chủ đề 1, 2), tìm hiểu các cơ sở đào tạo nghề và xu hướng phát triển nghề trong xã hội hiện đại (Chủ đề 7),... Các em cũng được tham gia giải quyết những tình huống giả định bám sát vào cuộc sống thực tế của gia đình, nhà trường, xã hội như vấn đề điều chỉnh thái độ, cảm xúc của bản thân, giúp bạn hoà đồng với môi trường học tập mới (Chủ đề 1, 3), xác định vấn đề nảy sinh trong quan hệ gia đình và cách giải quyết,... Từ đó, phát triển thêm kĩ năng hợp tác, khả năng tư duy, giải quyết vấn đề sáng tạo, độc lập.

1.3. Nội dung các bài học/ chủ đề trong sách giáo khoa có những hoạt động học tập thiết thực, giúp học sinh biết cách định hướng để đạt được mục tiêu học tập.

SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11 – bản 2 – Chân trời sáng tạo, viết theo chủ đề có mục tiêu được xác định rõ ràng, khi bắt đầu một chủ đề luôn có mục Định hướng hoạt động. Cùng với những nhiệm vụ, hoạt động học tập gắn với mục tiêu, các em sẽ dễ dàng trong việc chủ động tìm hiểu nội dung, tránh trường hợp hiểu sai, hiểu nhầm mục tiêu của chủ đề. Cuối mỗi bài có phần Đánh giá kết quả trải nghiệm giúp các em tự kiểm soát vấn đề gặp phải của bản thân trong chủ đề từ đó hoàn chỉnh quá trình tiếp thu kiến thức, kĩ năng mà chủ đề đem lại.

1.4. Giá sách giáo khoa phù hợp với điều kiện kinh tế và thu nhập của người dân; sách có thể sử dụng lâu dài.

SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11 – bản 2 Chân trời sáng tạo được biên soạn theo cấu trúc Chủ đề, nội dung các chủ đề không có chỗ cho HS viết, vẽ nên SGK có thể sử dụng lâu dài. Giá sách được Bộ Tài chính duyệt và phù hợp với kinh tế của người dân địa phương.

2. Tiêu chí 2: Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông.

2.1. Phù hợp với năng lực, trình độ cán bộ quản lí, giáo viên; phù hợp với các hoạt động đổi mới giáo dục có hiệu quả đã triển khai ở địa phương:

Tất cả các hoạt động trong SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11 – bản 2 – Chân trời sáng tạo, đều mở về hình thức tổ chức hoạt động. Khi tổ chức trải nghiệm cho HS GV có thể tuỳ chọn hình thức tổ chức theo cá nhân, cặp đôi, nhóm hay cả lớp hoặc kết hợp nhiều hình thức tổ chức trong cùng 1 hoạt động.

2.2. Sách giáo khoa có các nội dung, chủ đề kiến thức phong phú, giúp giáo viên có thể thực hiện dạy học tích hợp, gắn kết nội dung bài học với thực tiễn.

SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11 – bản 2 – Chân trời sáng tạo, sử dụng kiến thức của các môn học Ngữ Văn, Toán, Tự nhiên xã hội, Kinh tế và Pháp luật, Mĩ thuật, Âm nhạc để xây dựng các hoạt động trải nghiệm gắn với việc giải quyết tình huống thực tiễn của cuộc sống. Tất cả các hoạt động đều tích hợp kiến thức liên môn để hình thành phẩm chất, năng lực cho học sinh.

Ví dụ:

– Chủ đề Tổ chức cuộc sống gia đình và tài chính cá nhân tích hợp kiến thức môn Kinh tế và Pháp luật và môn Toán trong việc tính toán chi tiêu sao cho hợp lí.

Chủ đề còn tích hợp kiến thức Tự nhiên và xã hội về chăm sóc sức khoẻ bản thân và các thành viên trong gia đình,...

– Chủ đề Tự tin là chính mình; Làm chủ cảm xúc và các mối quan hệ; Cơ sở đào tạo và xu hướng phát triển nghề trong xã hội tích hợp kiến thức Kinh tế và Pháp luật trong rèn luyện phẩm chất, đạo đức của người học sinh cũng như tình hiểu khái quát về các cơ sở đào tạo nghề để có sự rèn luyện bản thân theo định hướng nghề nghiệp,...

2.3. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo mục tiêu phân hoá, nhiều hình thức và phương pháp đánh giá, thuận lợi cho giáo viên trong việc lựa chọn công cụ đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh.

Tất cả các chủ đề của SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11 – bản 2 – Chân trời sáng tạo đều có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, gắn chặt với các yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh được quy định trong Chương trình.

Các lệnh hoạt động có yêu cầu rõ ràng, tường minh về kết quả cần đạt của hoạt động, GV có thể sử dụng chính hoạt động để đánh giá học sinh.

Ngoài ra, cuối mỗi chủ đề đều hướng dẫn HS tự đánh giá, GV có thể chủ động xây dựng thêm hình thức đánh giá đồng đẳng trong nhóm đôi, tổ nhóm,... từ đó tạo nhiều cơ sở để GV hoàn thiện việc đánh giá quá trình học tập, rèn luyện của HS.

2.4. Cấu trúc sách giáo khoa thuận tiện cho tổ/ nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá, phù hợp với kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Các chủ đề của SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11 – bản 2– Chân trời sáng tạo đều viết theo hướng mở, chủ yếu chỉ định hướng yêu cầu cần đạt của hoạt động. Vì vậy, việc đảo đổi các nội dung dạy và học hoàn toàn có thể điều chỉnh sao cho phù hợp với kế hoạch kiểm tra, đánh giá đảm bảo đáp ứng tốt với kế hoạch giáo dục của nhà trường.

III. KẾT LUẬN:

– Kết quả bỏ phiếu lựa chọn ........ / ........ (100%)

– Sau khi rà soát theo các tiêu chí của Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT bỏ phiếu tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn sách giáo khoa HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP 11 – bản 2 – Chân trời sáng tạo do Đinh Thị Kim Thoa – Nguyễn Thị Bích Liên (đồng Chủ biên) để thực hiện trong năm học 2023 – 2024 và các năm tiếp theo.

3. Biên bản chọn sách giáo khoa lớp 11 môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp Cánh Diều

Đang cập nhật...

Trên đây là mẫu Biên bản chọn sách giáo khoa lớp 11 môn Địa lí cả 3 bộ sách mới kèm file tải về. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan khác trong mục Tài liệu: Dành cho giáo viên nhé.

Đánh giá bài viết
5 1.868
0 Bình luận
Sắp xếp theo