Top 5 bài phát biểu chỉ đạo Đại hội phụ nữ xã

Bài phát biểu chỉ đạo đại hội phụ nữ xã - Đại hội phụ nữ xã là một trong những hoạt động quan trọng để tổng kết lại những thành quả, những khó khăn vướng mắc trong nhiệm kì cũ và đưa ra phương hướng hoạt động của hội phụ nữ trong nhiệm kì mới. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ đến bạn đọc tổng hợp các mẫu bài phát biểu chỉ đạo tại đại hội phụ nữ xã, bài phát biểu của Chủ tịch Hội phụ nữ xã hay và chi tiết để các bạn có thêm tài liệu tham khảo sử dụng.

Bài phát biểu tại Đại hội đại biểu phụ nữ của lãnh đạo

1. Bài phát biểu tại Đại hội đại biểu phụ nữ của lãnh đạo

- Kính thưa đồng chí: ...........................................

- Kính thưa Đoàn Chủ tịch!

- Kính thưa các vị đại biểu, khách quý!

- Thưa toàn thể Đại hội!

Trong không khí thi đua phấn khởi chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/20.....). Hôm nay, Tôi rất vui mừng tới dự Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ....lần thứ 16, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thay mặt Tỉnh uỷ - HĐND - UBND - UB MTTQ tỉnh Phú Thọ, Tôi nhiệt liệt chào mừng đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam, các vị đại biểu khách quý và 234 đại biểu tại các điểm cầu, tiêu biểu cho tinh thần đoàn kết, ý chí, nguyện vọng của Phụ nữ Đất Tổ đã về dự Đại hội. Chúc các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc - Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

- Kính thưa các vị đại biểu, khách quý!

- Thưa toàn thể Đại hội !

Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy ...., của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, sự quan tâm, phối hợp của các cấp, các ngành; các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã phát huy truyền thống, phấn đấu, nỗ lực vươn lên, chịu thương, chịu khó, tham gia tích cực trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có những đóng góp quan trọng trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh Phú Thọ.

Nhìn lại nhiệm kỳ 5 năm vừa qua, tôi vui mừng nhận thấy sự tiến bộ trong kết quả thực hiện công tác Hội và phong trào phụ nữ, thể hiện ở những chỉ tiêu đạt và vượt rất cao, nhiều phong trào, hoạt động được đổi mới, nhiều sáng kiến hay, cách làm sáng tạo,... đã được thể hiện trong Báo cáo chính trị trình tại Đại hội.

Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên với nhiều hình thức đổi mới, gắn với nhu cầu và điều kiện thực tiễn của từng địa phương, đơn vị; phát huy được vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và sự nghiệp bình đẳng giới; các hoạt động của Hội được tổ chức hướng mạnh về cơ sở; đã tập hợp, đoàn kết đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia, từng bước giúp phụ nữ phát triển kinh tế, cải thiện, chăm lo cuộc sống, vươn lên làm giàu, giữ vai trò quan trọng trong xây dựng tổ ấm gia đình.

Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và chương trình trọng tâm do Tỉnh và Trung ương phát động, các cấp Hội Phụ nữ .... đã đề ra nhiều nội dung, tiêu chí thi đua và triển khai sâu rộng dưới nhiều hình thức hoạt động phong phú. Các phong trào phụ nữ đã hướng vào những nhiệm vụ, công tác trọng tâm, đi vào những mục tiêu cụ thể, mang lại những kết quả thiết thực và có ảnh hưởng mạnh mẽ đến phong trào thi đua yêu nước của toàn tỉnh, như phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", cùng với nhiều mô hình dân vận khéo, cách làm sáng tạo đã góp phần khẳng định vai trò của tổ chức Hội, từng bước đổi mới phương thức, nội dung, lề lối làm việc, xây dựng tác phong gần gũi quần chúng nhân dân, hướng về cơ sở.

Công tác xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức đã được các cấp Hội đặc biệt quan tâm, triển khai đồng bộ. Phụ nữ .... ngày càng tham gia nhiều hơn vào các hoạt động xã hội, chiếm tỷ lệ cao trong lực lượng lao động và có mặt trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, doanh nhân nữ phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ nữ đã được các cấp ủy quan tâm, chỉ đạo, có những bước tiến mới; Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy và bộ máy lãnh đạo, quản lý các cấp tăng so với các nhiệm kỳ trước.

Có thể khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật, nhiều điểm nhấn sáng tạo. Thay mặt Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Hội Liên hiệp Phụ nữ và toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ Phú Thọ đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

- Kính thưa các vị đại biểu, khách quý!

- Thưa toàn thể Đại hội!

Chúng ta vui mừng, phấn khởi với những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên, tôi đề nghị Đại hội cũng cần nghiêm túc đánh giá, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ; thẳng thắn, trách nhiệm trong thảo luận để tìm ra các giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Nhất là trong bối cảnh toàn cầu hoá, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột cục bộ tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức, phức tạp và gay gắt hơn, làm gia tăng rủi ro đối với môi trường kinh tế, chính trị, an ninh quốc tế; sự ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 sẽ còn diễn biến hết sức phức tạp; do đó công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; đòi hỏi tổ chức Hội cùng đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh phải nỗ lực hơn nữa, không ngừng nghiên cứu học hỏi, đổi mới, sáng tạo để kịp thời đáp ứng với yêu cầu trong giai đoạn mới.

Tôi cơ bản nhất trí với mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của Hội đã đề ra trong nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm để các đại biểu cùng trao đổi, thảo luận trong Đại hội như sau:

Một là, các cấp Hội phụ nữ cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt tham mưu cho các cấp uỷ, phối hợp với các cấp chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị để làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện luật pháp, chính sách, nhất là những quan điểm chỉ đạo, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác phụ nữ, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030;… tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động cán bộ, hội viên. Phát động thi đua sôi nổi trong các tầng lớp phụ nữ bằng nhiều hình thức, phương pháp hiệu quả hơn nữa nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp đã đề ra.

Hai là: Thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương Hội và tỉnh phát động gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, thiết thực nhằm xây dựng người phụ nữ Đất Tổ “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, hội nhập, phát triển”; giúp phụ nữ tham gia vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phương. Bên cạnh đó, cần kịp thời đánh giá, tổng kết những kinh nghiệm hay trong xây dựng và nhân rộng những điển hình tiên tiến. Tiếp tục phát huy vai trò quan trọng, nòng cốt của phụ nữ trong xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc vùng đất Tổ; là lực lượng tiên phong trong việc nâng cao chỉ số hạnh phúc của nhân dân và đóng góp quan trọng vì sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới.

Ba là: Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan chuyên trách Hội các cấp và của đội ngũ cán bộ Hội. Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đề cao trách nhiệm của cán bộ Hội các cấp và của người đứng đầu. Đội ngũ cán bộ Hội phải đổi mới tư duy, đi sâu đi sát cơ sở, năng động, sáng tạo, tích cực học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cho bản thân. Tập trung hướng các hoạt động về cơ sở, chú trọng công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên phụ nữ. Lựa chọn nội dung ưu tiên để giải quyết, tập trung vào vấn đề cấp thiết của hội viên, phụ nữ. Phát huy nội lực của phụ nữ trong giải quyết các vấn đề của bản thân, gia đình và cộng đồng; giúp phụ nữ có đủ trình độ, năng lực làm chủ bản thân, làm chủ gia đình và có điều kiện tham gia các hoạt động xã hội.

Phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy Đảng và chính quyền làm tốt công tác phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ nữ; xây dựng đội ngũ cán bộ nữ ở các cấp, các ngành trong tỉnh có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ lý luận chính trị và chuyên môn đạt chuẩn, có kỹ năng, phương pháp vận động quần chúng, với tỷ lệ và độ tuổi hợp lí, đáp ứng với yêu cầu của thời kỳ mới.

Bốn là: Tập trung lãnh đạo đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm quan trọng, xuyên suốt trong giai đoạn phát triển mới. Xây dựng, củng cố Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp thực sự vững mạnh, phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt trong công tác vận động, tập hợp phụ nữ. Tổ chức Hội phải thể hiện rõ tính liên hiệp đa dạng và linh hoạt sáng tạo trong hoạt động để tập hợp rộng rãi các đối tượng phụ nữ trên nguyên tắc dân chủ, tự nguyện; thực hiện tốt phương châm “Nơi nào có phụ nữ, nơi đó có hoạt động Hội”. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Hội. Đa dạng hoá nội dung hoạt động nhằm đáp ứng một cách thiết thực, hiệu quả nhu cầu của mọi tầng lớp phụ nữ theo tinh thần hướng mạnh hoạt động về cơ sở, về khu dân cư và tới từng hội viên phụ nữ.

Năm là: Tăng cường vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế; gắn kết chặt chẽ các phong trào, cuộc vận động, hoạt động của Hội với các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tiếp tục phát huy và nhân rộng các mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ. Hỗ trợ các tầng lớp phụ nữ chủ động học tập, nâng cao kiến thức, trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; khuyến khích, động viên, tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia các hoạt động xã hội, nhất là phụ nữ ở các địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phối hợp giữa Hội phụ nữ với các ngành, các cấp trong việc giải quyết những vấn đề xã hội. Tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện; thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; tích cực, chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

- Thưa toàn thể Đại hội!

Một trong những nội dung rất quan trọng của Đại hội lần này là bầu ra Ban Chấp hành và các chức danh chủ chốt của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh khoá mới gồm các đồng chí có phẩm chất, năng lực, uy tín, nhiệt tình và trách nhiệm cao, đủ sức lãnh đạo phong trào và công tác Hội trong nhiệm kỳ mới. Vì vậy, tôi đề nghị các đồng chí đại biểu dự đại hội nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng, ý thức trách nhiệm cao, thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Đại hội để làm tốt công tác bầu cử. Đồng thời lựa chọn những đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn thay mặt cho Phụ nữ Đất Tổ, tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13.

Tại Đại hội này, chúng tôi chân thành cảm ơn Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, các cơ quan thuộc Trung ương Hội đã quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ phong trào phụ nữ Đất Tổ trong suốt những năm qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình nhiều hơn nữa của các đồng chí trong thời gian tới.

Phát huy truyền thống của phụ nữ .... và những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, tôi tin tưởng rằng công tác Hội và phong trào phụ nữ sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới; tạo khí thế thi đua mới góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh .... xây dựng tỉnh nhà xứng đáng là tỉnh phát triển hàng đầu khu vực trung du miền núi phía Bắc.

Một lần nữa, xin chúc các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể Đại hội mạnh khoẻ, hạnh phúc, tiến bộ - Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.

2. Bài phát biểu chỉ đạo đại hội phụ nữ xã - số 1

Kính thưa đoàn chủ tịch đại hội!

Kính thưa các vị đại biểu khách quý!

Kính thưa đại hội!

Hôm nay, trong không khí tưng bừng của những ngày tháng lịch sử. Hội liên hiệp phụ nữ xã ....... long trọng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ......... nhiệm kỳ........... Chúng cháu, những đội viên thiếu niên của liên đội THCS ........vinh dự đại diện cho các bạn thiếu niên, nhi đồng trong toàn xã đến chào mừng đại hội. Lời đầu tiên, chúng cháu xin trân trọng gửi tới Đoàn chủ tịch, các vị đại biểu khách quý, các bà, các mẹ và các chị lời kính chúc sức khoẻ và lời chào trân trọng nhất. Chúc đại hội Hội liên hiệp phụ nữ xã ....... nhiệm kỳ....... thành công rực rỡ!

Kính thưa các vị đại biểu!

Kính thưa các bà, các mẹ và các chị!

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta đã từng nói: "Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức thêu dệt mà thêm tốt đẹp, rực rỡ". Câu nói đó của vị cha già dân tộc đã khẳng định vị trí và vai trò hết sức to lớn của phụ nữ Việt Nam đối với xã hội. Phụ nữ Việt Nam thời nào cũng vậy luôn mang trong mình những phẩm chất cao quí mà Bác Hồ đã từng trao tặng “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang”. Ở bất cứ cương vị nào, người phụ nữ cũng phát huy được vai trò, sức mạnh, sự khéo léo vốn có của mình. Lịch sử đã ghi nhận những đóng góp lớn lao của phụ nữ Việt Nam. Trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, gìn giữ chủ quyền dân tộc, từ thời Bà Trưng, Bà Triệu đã có biết bao tấm gương anh hùng của các bà, các mẹ, các chị đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để có một Việt Nam lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Trong thời đại ngày nay, thời đại của khoa học công nghệ - Phụ nữ Việt Nam lại vươn lên để khẳng định mình. Năng động sáng tạo trong công tác, được tôn vinh trong xã hội nhưng vẫn không quên vai trò, vị trí và thiên chức của mình trong cuộc sống gia đình. Chính các bà, các mẹ, các chị là người giữ lửa góp phần xây dựng tổ ấm cho mỗi gia đình.

Kính thưa đại hội!

Trong những năm qua, sự nghiệp giáo dục và đào tạo luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã quan tâm đầu tư. Cơ sở vật chất và các trang thiết bị phục vụ cho việc học tập của chúng cháu đã được nâng cấp, đầu tư xây mới. Công tác đội và phong trào thiếu nhi của chúng cháu được các, ban ngành, đoàn thể, ông bà, cha mẹ quan tâm, giúp đỡ, trong đó không thể không nói đến sự quan tâm, chăm sóc của Hội liên hiệp phụ nữ xã. Nhờ đó, mà trong các năm qua với các phong trào thi đua thiết thực, những tấm gương đội viên thiếu niên, nhi đồng hiếu thảo, chăm ngoan, học giỏi trong toàn xã xuất hiện ngày càng nhiều. Đó là nền tảng vững chắc để xây dựng nên các gia đình văn hoá, là cơ sở phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương.

Tại đại hội hôm nay, chúng cháu xin bày tỏ lòng biết ơn, sự trân trọng trước những tình cảm, sự quan tâm, chăm sóc của các bà, các mẹ, các chị đã và đang dành cho chúng cháu. Chúng cháu tin tưởng rằng, sau đại hội này và trong thời gian tới, chúng cháu sẽ nhận được nhiều hơn nữa những tình cảm, sự quan tâm, chăm sóc của các bà, các mẹ và các chị để chúng cháu có điều kiện học tập và phát triển, khẳng định tài năng, trí tuệ của mình trên bầu trời tri thức của nhân loại. Chúng cháu xin hứa với đại hội, với các bà, các mẹ sẽ khắc phục mọi khó khăn không ngừng phấn đấu học tập, tu dưỡng và rèn luyện về mọi mặt để trở thành con ngoan, trò giỏi, xứng đáng với những tình cảm và sự tin tưởng mà các bà, các mẹ, các chị đã dành cho chúng cháu.

Kính thưa đại hội!

Để thể hiện tình cảm, lòng biết ơn của mình, về dự đại hội hôm nay, chúng cháu có bó hoa tươi thắm xin được kính tặng đại hội. Cháu xin trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho Đoàn chủ tịch đại hội lên nhận hoa. (Tặng hoa)

Cuối cùng, xin kính chúc các vị đại biểu khách quý, các bà, các mẹ, các chị mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt. Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

Cháu xin trân trọng cảm ơn!

3. Phát biểu chỉ đạo đại hội phụ nữ xã - số 3

BÀI PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO XÃ TẠI ĐẠI HỘI HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ XÃ

NHIỆM KỲ 20.... - 20....
——————–

Kính thưa:...............................................

................................................................

Kính thưa đại biểu mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Kính thưa các vị đại biểu.

Thưa toàn thể đại hội.

Hôm nay, trong không khí vui mừng phấn khởi của toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta đang ra sức thi đua chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng, hôm nay tôi rất vui mừng tới dự Đại hội đại biểu Hội liên hiệp phụ nữ xã nhiệm kỳ 20.... – 20..... Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ, tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu khách quý và đại biểu Đại hội lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội thành công rực rỡ.

Kính thưa các vị đại biểu

Thưa toàn thể đại hội.

Qua nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị và các ý kiến phát biểu tham luận tại hội nghị, cũng như quá trình chỉ đạo hoạt động của Hội liên hiệp phụ nữ xã nhiệm kỳ vừa qua, tôi nhất trí cao với những đánh giá trong báo cáo chính trị về những kết quả đạt được của Hội liên hiệp phụ xã nhiệm kỳ 20.... – 20..... Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhiệm kỳ 20.... – 20...., Hội LHPN xã đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng của Hội cấp trên, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.

4. Bài phát biểu chỉ đạo đại hội phụ nữ xã - số 4

Thay mặt lãnh đạo Đảng Đoàn Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN ................. đã tới dự và phát biểu chúc mừng Hội nghị. Hội LHPN tỉnh ............ trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:

Kính thưa đ/c ........... - Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy

Kính thưa đ/c ............. - PCT UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự Tiến bộ của phụ nữ tỉnh;

Kính thưa các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Lãnh đạo các ban, Sở ngành đoàn thể của tỉnh ............;

Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý!

Kính thưa toàn thể các bà, các bà, các chị - các thế hệ cán bộ Hội cùng toàn thể hội nghị.

Hôm nay, trong không khí phụ nữ cả nước thi đua lập thành tích - chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tôi rất vui mừng được về dự Chương trình Gặp mặt kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam do Hội LHPN tỉnh ............ tổ chức tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng. Thay mặt Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, các quý vị đại biểu lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc. Đặc biệt, xin gửi đến các thế hệ cán bộ Hội LHPN tỉnh ............, toàn thể hội viên, phụ nữ tỉnh nhà tình cảm chân thành, sâu sắc và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Chương trình gặp mặt của chúng ta thành công tốt đẹp!

Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý!

Kính thưa toàn thể các bà, các chị!

Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, lịch sử dân tộc Việt Nam luôn có hình bóng của những người phụ nữ, khi là anh hùng “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”, khi là người mẹ tần tảo, đảm đang, lúc là người vợ thuỷ chung cùng chồng nuôi quân, đánh giặc. Đặc biệt, từ khi có Đảng, từ thân phận nô lệ mất nước, Đảng đã mang lại cho phụ nữ vị thế của người làm chủ đất nước, phụ nữ Việt Nam đã bước vào một thời đại mới với ý thức về quyền tự do, bình đẳng và trách nhiệm công dân trước vận mệnh dân tộc; hăng hái đi theo tiếng gọi của Đảng, không chỉ vận động, ủng hộ chồng con đi theo cách mạng, mà còn trực tiếp tham gia kháng chiến giành độc lập cho dân tộc, thống nhất đất nước.

90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ kính yêu Hội LHPN Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, vị thế vai trò của tổ chức Hội càng được khẳng định trong đời sống chính trị - xã hội của đất nước và trên trường quốc tế trong đó có dấu ấn của các tầng lớp phụ nữ ............; chị em luôn là những người hăng hái, tích cực tham gia mọi phong trào do Hội tổ chức, từ những hoạt động của Hội Phụ nữ Dân chủ, Phụ nữ Phản đế trước Cách mạng tháng Tám cho đến các phong trào thi đua “diệt giặc dốt”, “Hũ gạo kháng chiến”, “5 tốt”, “Ba đảm đang” trong hai cuộc kháng chiến, cho đến các phong trào “Người phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Các bà, các mẹ, các chị, các em là những người có vai trò đặc biệt trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống nguồn cội của dân tộc.

Thời gian gần đây, với sự năng động trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, các cấp Hội phụ nữ Tỉnh nhà đã khơi dậy nội lực, tinh thần sáng tạo trong các tầng lớp phụ nữ, có những đóng góp quan trọng trong chương trình xây dựng nông thôn mới của Tỉnh nhà với những con số thật ấn tượng (như: 1.389 công trình/hoạt động phần việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; 4.505 “Đoạn đường phụ nữ tự quản”, “Đoạn đường xanh sạch đẹp - An toàn giao thông”, “Đoạn đường hoa kiểu mẫu”; trong 5 năm (20...-20...) đã giúp 7.249 hộ có chuyển biến, thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh xuống còn 5,77%;...)

Với những đóng góp to lớn trong công tác Hội và phong trào phụ nữ, nhiều chị đã vinh dự được nhận các giải thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ, ngành Trung ương. Thật tự hào khi Tỉnh nhà có tới 28/34 Nghệ nhân ưu tú: 5/6 Nghệ nhân nhân dân là nữ, 16 nữ Nhà giáo ưu tú, 01 Nhà giáo Nhân dân; 46 nữ Tiến sỹ. Những con số, những hoạt động mà chị Chủ tịch Hội LHPN Tỉnh vừa điểm lại trong bài diễn văn kỷ niệm mới chỉ phản ánh được phần nào bề dày thành tích và những nỗ lực vượt bậc của các tầng lớp phụ nữ ............ trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương, đất nước. Đặc biệt đánh giá cao các hoạt động kỷ niệm 90 năm trong thời điểm diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19 có những thích ứng kịp thời, sáng tạo để các tầng lớp phụ nữ tiếp tục đóng góp công sức và có nhiều hoạt động hết sức có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 90 năm.

Một lần nữa, xin chúc mừng và chia sẻ niềm tự hào về những thành tích đã đạt được với chị em hội viên, phụ nữ tỉnh nhà.

Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý!

Kính thưa toàn thể các bà, các chị!

Năm 20..... là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tổ chức Hội. Cán bộ, hội viên, phụ nữ sẽ cùng nhân dân cả nước triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc XIII, tham gia cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Với Hội, là năm tổ chức Đại hội phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Trước mắt chúng ta sẽ còn rất nhiều việc phải làm! Đối với tỉnh ............, công tác cán bộ nữ qua Đại hội Đảng bộ 2 cấp vừa qua đã đạt kết quả khả quan, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đã tăng so với nhiệm kỳ trước. Kết quả này khẳng định sự quan tâm rất cụ thể, sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong Tỉnh đối với công tác cán bộ nữ và hoạt động của tổ chức Hội.

Để phát huy tối đa, hiệu quả nguồn nhân lực nữ trong thời gian tới, đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội LHPN các cấp của Tỉnh tập trung quyết liệt hơn nữa cho công tác cán bộ nữ, chủ động phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu và tham mưu, đề xuất nhận sự tiêu biểu, xứng đáng làm ứng cử viên Quốc hội và HĐND các cấp.

Đại hội phụ nữ các cấp là dịp quan trọng để chúng ta thảo luận một cách dân chủ, rộng rãi nhằm xác định các phong trào thi đua, cuộc vận động và chương trình trọng tâm của các cấp Hội phù hợp với bối cảnh hiện nay. Trong quá trình đó, tôi đề nghị cán bộ Hội các cấp của tỉnh ............ quán triệt sâu sắc nhận thức về yếu tố sống còn của tổ chức là hội viên, phụ nữ; chúng ta phải lấy niềm tin, sự hài lòng của phụ nữ đối với Tổ chức làm tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động Hội. Trước hết, phải bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương - trong đó quan trọng nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh, nhiệm kỳ 20... - 20....; Chiến lược phát triển tổ chức Hội và thực tiễn yêu cầu phong trào của địa phương để xác định các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm góp phần mang lại những gì tốt đẹp nhất có thể cho phụ nữ; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu phong trào phụ nữ và vì sự phát triển của quê hương, đất nước.

Để công tác Hội, phong trào phụ nữ đạt được kết quả như mong muốn, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội đề nghị Hội LHPN tỉnh ............ tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu đối với Tỉnh ủy, chủ động thực hiện tốt chương trình phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của Tỉnh, quan tâm chăm lo nâng cao chất lượng tổ chức, đội ngũ cán bộ, thực hiện tốt Chỉ thị 46-CT/TW, ngày 28/7/20... của Ban Bí thư lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại buổi lễ long trọng này, thay mặt Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, tôi trân trọng cảm ơn và kính đề nghị các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và ủng hộ các cấp Hội phụ nữ Tỉnh nhà trong quá trình tổ chức các hoạt động và phong trào phụ nữ, để Hội phụ nữ thực sự là tổ chức tiên phong hành động vì bình đẳng giới, vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam.

Xin được cảm ơn các thế hệ cán bộ, hội viên, phụ nữ ............ đã luôn tích cực hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động do Hội LHPN Việt Nam phát động, mong các bà, các chị sẽ tiếp tục có những đóng góp tâm huyết cho công tác Hội phong trào phụ nữ, đi đầu trong phong trào phụ nữ để xứng đáng với lời khen tặng của Bác Hồ “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”.

Kính chúc các vị đại biểu, khách quý sức khoẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!

Xin trân trọng cảm ơn!

5. Bài phát biểu chỉ đạo đại hội phụ nữ xã ngắn gọn

BÀI PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG UỶ

TẠI ĐẠI HỘI HỘI LHPN NHIỆM KỲ 20.... - 20....
——————–

Kính thưa:.................................................

...................................................................

Kính thưa các vị đại biểu.

Thưa toàn thể đại hội.

Trong không khí vui mừng phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội XII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 20.... – 20...., hôm nay Tôi rất vui mừng tới dự Đại hội đại biểu Hội liên hiệp phụ nữ xã nhiệm kỳ 20.... – 20..... Thay mặt BTV Đảng ủy, tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự đại hội lời chào trân trọng, lời chúc sức khoẻ, thành đạt, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp (hoan hô).

Kính thưa các vị đại biểu

Thưa toàn thể đại hội.

Qua nghiên cứu báo cáo chính trị và các ý kiến phát biểu tham luận tại Đại hội, cũng như quá trình theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Hội liên hiệp phụ nữ xã nhiệm kỳ vừa qua, tôi nhất trí cao với những đánh giá trong báo cáo về những kết quả đạt được của Hội liên hiệp phụ nữ xã. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Hội LHPN xã đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng của Hội cấp trên, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" và 6 chương trình công tác trọng tâm của Hội. Trong đó, nổi bật là các cấp Hội phụ nữ trong huyện đã cụ thể hóa nội dung của phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền nhằm giáo dục nâng cao trình độ mọi mặt cho các tầng lớp phụ nữ; triển khai nhiều hình thức hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng "Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc" và củng cố phát triển tổ chức Hội vững mạnh.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
4 4.818
0 Bình luận
Sắp xếp theo