Lệ phí cấp hộ chiếu 2024

Lệ phí hộ chiếu cấp mới năm 2024 sẽ là bao nhiêu? Ngày 29/6/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023 quy định mới về mức Lệ phí cấp hộ chiếu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024.

Theo Thông tư số 264/2016/TT-BTC thì lệ phí cấp hộ chiếu là: - 200.000 vnđ đối với trường hợp đề nghị cấp lần đầu hoặc cấp lại hộ chiếu; - 400.000 vnđ đối với trường hợp đề nghị cấp lại hộ chiếu do bị mất hoặc bị hư hỏng. Ngoài khoản lệ phí nêu trên, người đề nghị cấp hộ chiếu không phải nộp thêm bất kỳ một khoản nào khác. 

Phí làm hộ chiếu online
Phí làm hộ chiếu (passport) online

1. Lệ Phí làm hộ chiếu online từ ngày 01/01/2024

Nội dung

Mức thu khi nộp hồ sơ online từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025

(Đồng/lần cấp)

Mức thu khi nộp hồ sơ trực tiếp từ ngày 01/01/2024

(Đồng/lần cấp)

Mức thu từ ngày 01/01/2026

(Đồng/lần cấp)

Lệ phí cấp hộ chiếu (bao gồm hộ chiếu gắn chíp điện tử và hộ chiếu không gắn chíp điện tử)

- Cấp mới

180.000

200.000

200.000

- Cấp lại do bị hỏng hoặc bị mất

360.000

400.000

400.000

- Cấp giấy xác nhận yếu tố nhân sự

90.000

100.000

100.000

2. Trường hợp được miễn lệ phí cấp hộ chiếu

Theo khoản 2 Điều 5 Thông tư 25/2021/TT-BTC, miễn lệ phí cấp hộ chiếu đối với:

- Người Việt Nam ở nước ngoài có quyết định trục xuất bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền nước sở tại nhưng không có hộ chiếu;

- Người Việt Nam ở nước ngoài phải về nước theo điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận quốc tế về việc nhận trở lại công dân nhưng không có hộ chiếu và những trường hợp vì lý do nhân đạo.

3. Làm hộ chiếu mất bao lâu?

Làm hộ chiếu mất bao lâu?
Làm hộ chiếu mất bao lâu?

Căn cứ theo quy định tại Điều 15 Luật Xuất Cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019, thời gian làm hộ chiếu phổ thông như sau:

Thứ nhất: Cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước thời gian kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Cấp lần đầu: Thời hạn cấp hộ chiếu là 08 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận.

- Cấp lần thứ hai trở đi: Thời hạn cấp hộ chiếu là 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận

Cấp hộ chiếu lần đầu thuộc một trong các trường hợp cụ thể như sau:

- Khi các chủ thể có giấy giới thiệu hoặc đề nghị của bệnh viện về việc ra nước ngoài để khám bệnh, chữa bệnh thì thời hạn cấp hộ chiếu là 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận

- Khi các chủ thể có căn cứ xác định thân nhân ở nước ngoài bị tai nạn, bệnh tật, bị chết thì thời hạn cấp hộ chiếu là 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận

- Khi các chủ thể có văn bản đề nghị của cơ quan trực tiếp quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức trong lực lượng vũ trang, người làm việc trong tổ chức cơ yếu thì thời hạn cấp hộ chiếu là 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận.

Thứ hai: Cấp hộ chiếu phổ thông ở nước ngoài:

- Cấp lần đầu: Thời hạn cấp hộ chiếu là 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận. Nếu trong trường hợp cần thêm căn cứ cấp hộ chiếu có thể kéo dài đến 20 ngày.

- Cấp lần thứ hai trở đi: Thời hạn cấp hộ chiếu là 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận. Nếu trong trường hợp cần thêm căn cứ cấp hộ chiếu có thể kéo dài đến 20 ngày.

Như vậy, trong trường hợp bạn nộp hồ sơ xin cấp hộ chiếu lần đầu tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thì thời hạn giải quyết không quá 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu quá thời hạn trên mà bạn vẫn chưa nhận được hộ chiếu bạn có thể làm đơn khiếu nại theo quy định của Luật khiếu nại để yêu cầu Phòng Quản lý xuất nhập cảnh xem xét, giải quyết vấn đề của bạn.

4. Cách làm hộ chiếu online

Xem chi tiết tại đây:

5. Thủ tục làm passport online

Xem chi tiết tại đây:

Mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng. 

Ngoài ra bạn đọc có thể tham khảo thêm các thông tin có liên quan trên chuyên mục Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Thuế phíPháp Luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
2 1.293
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo