Thuế nộp vào ngân sách nhà nước không dùng vào công việc gì 2024?

Nộp thuế là nghĩa vụ bắt buộc của mỗi công dân Việt Nam theo quy định, Nhà nước sử dụng nguồn thuế từ ngân sách nhà nước để phục vụ cho lợi ích chung toàn xã hội. Thuế là gì? Thuế nộp vào ngân sách nhà nước không dùng vào công việc gì? Bài viết dưới đây Hoatieu.vn sẽ cung cấp thông tin chi tiết về nội dung này.

Thuế nộp vào ngân sách nhà nước nhằm mục đích gì?

1. Thuế nộp vào ngân sách nhà nước không dùng vào công việc?

Thuế là khoản thu chủ yếu, quan trọng, chiếm trên 90% các khoản thu cho Ngân sách nhà nước. Nhà nước thu thuế nhằm điều chỉnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý và định hướng phát triển kinh tế và đảm bảo sự bình đẳng giữa những chủ thể kinh doanh và công bằng xã hội.

Ngoài những mục đích trên, thuế nộp vào ngân sách nhà nước không dùng vào công việc gì? chúng ta cùng tìm hiểu sâu hơn những hoạt động mà không thuộc mục đích nộp thuế vào ngân sách nhà nước thông qua bộ câu hỏi trắc nghiệm dưới đây nhé:

Thuế nộp vào ngân sách nhà nước không dùng vào công việc...

A. chi trả lương cho công chức

B. tích lũy cá nhân

C. làm đường sá, cầu cống

D. xây dựng trường học công

Với câu hỏi trên, đáp án đúng là B. Lý do chọn đáp án B: Thuế nộp vào ngân sách nhà nước không được dùng vào tích lũy cá nhân.

Nhà nước là đại diện cho nhân dân và vì nhân dân, mọi hoạt động quản lý nhà nước đều được phục vụ mục đích công ích cho xã hội. Thông qua hoạt động đánh thuế cá nhân, doanh nghiệp, Nhà nước thực hiện vai trò của mình trong quản lý nền kinh tế và xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng như đường bộ, đường sắt, bệnh viện, trường học, hệ thống thủy lợi...

2. Thuế là gì?

Trong giao dịch mua bán hàng hóa hàng ngày, chúng ta hay bắt gặp các khoản thu thuế bên cạnh giá tiền của hàng hóa đó. Bên cạnh đó, người lao động thường xuyên phải đóng thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp. Vậy thuế là gì?

Theo Khoản 1 Điều 3 Luật quản lý thuế có quy định thuế là một trong những nguồn thu của ngân sách nhà nước như sau:

1. Thuế là một khoản nộp ngân sách nhà nước bắt buộc của tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân theo quy định của các luật thuế.

Thuế được hiểu theo nghĩa phổ biến nhất đó là một khoản thu bắt buộc, không bồi hoàn trực tiếp của Nhà nước đối với các tổ chức và các cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Nhà nước vì lợi ích chung.

Ngoài ra, còn có khái niệm khác “Thuế là một khoản phí tài chính bắt buộc hoặc một số loại thuế khác áp dụng cho người nộp thuế (một cá nhân hoặc pháp nhân) phải trả cho một tổ chức chính phủ để tài trợ cho các khoản chi tiêu công khác nhau".

3. Đặc trưng cơ bản của thuế

Thuế là nguồn thu quan trọng trong ngân sách nhà nước được nhà nước quản lý và quy định chặt chẽ. Do vậy, thuế mang những đặc trưng cơ bản sau đây:

  • Thứ nhất: thuế là khoản trích nộp bằng tiền

Căn cứ theo Điều 56 Luật quản lý thuế và Điều 7 Thông tư 06/2021/TT-BTC quy định về địa điểm và hình thức nộp thuế như sau:

Điều 56. Địa điểm và hình thức nộp thuế

1. Người nộp thuế nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định sau đây:

a) Tại Kho bạc Nhà nước;

b) Tại cơ quan quản lý thuế nơi tiếp nhận hồ sơ khai thuế;

c) Thông qua tổ chức được cơ quan quản lý thuế ủy nhiệm thu thuế;

d) Thông qua ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và tổ chức dịch vụ theo quy định của pháp luật.

2. Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và tổ chức dịch vụ theo quy định của pháp luật có trách nhiệm bố trí địa điểm, phương tiện, công chức, nhân viên thu tiền thuế bảo đảm thuận lợi cho người nộp thuế nộp tiền thuế kịp thời vào ngân sách nhà nước.

3. Cơ quan, tổ chức khi nhận tiền thuế hoặc khấu trừ tiền thuế phải cấp cho người nộp thuế chứng từ thu tiền thuế.

4. Thời hạn chuyển tiền vào ngân sách nhà nước đối với trường hợp thu thuế bằng tiền mặt tại vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng đi lại khó khăn quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Quản lý thuế là 03 ngày làm việc theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Thông tư số 184/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính quy định thủ tục về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Người nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước có thể nộp vào 4 địa điểm sau: nộp tại Kho bạc nhà nước, cơ quan quản lý thuế nơi tiếp nhận hồ sơ khai thuế, nộp thông qua tổ chức được cơ quan quản lý thuế ủy nhiệm thu thuế hoặc nộp thông qua ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và tổ chức dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Có 2 hình thức nộp thuế: nộp thuế trực tiếp tại các địa điểm đã nêu trên hoặc nộp thông qua phương thức điện tử, chuyển khoản.

  • Thứ hai: Thuế là khoản trích nộp bắt buộc thông qua con đường quyền lực

Tính bắt buộc được thể hiện ở chỗ dù có muốn hay không thì người dân vẫn phải nộp thuế, các mặt hàng hóa được bày bán tại các siêu thị hay các dịch vụ ăn uống đều được tính thuế khi người dùng mua, sử dụng.

Thuế ra đời cùng với sự ra đời của Nhà nước, nếu nhà nước không có thuế sẽ không có tiềm lực kinh tế để duy trì hoạt động cũng như thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình. 90% nguồn thu Ngân sách được tạo lập từ thuế, chỉ khi cho thuế tính quyền lực thì mới đảm bảo thực hiện thu được thuế một cách có hiệu quả nhất, tạo lập nguồn thu tài chính cho quốc gia.

  • Thứ ba: Thuế là khoản thu không hoàn trả trực tiếp

Không hoàn trả trực tiếp mà hoàn trả gián tiếp được hiểu khi các chủ thể nộp thuế vào Ngân sách nhà nước, nhà nước lấy ngân sách để chi cho xây dựng trường học, đường xá, các công trình công cộng,... và xã hội được hưởng trong đó có các chủ thể nộp thuế.

Như vậy, có thể hiểu thuế tạo ra nguồn thu lớn vào ngân sách nhà nước để nhà nước. Là công cụ điều tiết nền kinh tế và giúp tạo ra công bằng xã hội, giảm tỉ lệ chênh lệch giữa người giàu và người nghèo.

Trên đây là ý kiến chung nhất của Hoatieu.vn về Thuế nộp vào ngân sách nhà nước không dùng vào công việc gì 2024? Bài viết chỉ mang tính tham khảo, tùy tình huống thực tế có các căn cứ pháp lý khác, nên sẽ có sự sai biệt với nội dung giới thiệu trên.

Mời các bạn cùng tìm hiểu một số vấn đề liên quan mục Thuế - Lệ phí thuộc chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của Hoatieu.vn như:

Đánh giá bài viết
1 2.282
0 Bình luận
Sắp xếp theo