Phụ lục thông tư 57 2020 BCA về xuất nhập cảnh

Biểu mẫu giấy tờ xuất nhập cảnh 2020

Mới đây, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 57/2020/TT-BCA sửa đổi, bổ sung quy định về mẫu giấy tờ liên quan đến xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Theo đó, một số mẫu giấy tờ tại Thông tư số 04/2015/TT-BCA được bổ sung gồm:

Mẫu giấy tờ dùng cho cơ quan, tổ chức và cá nhân mời, bão lãnh người nước ngoài xuất nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam:

Mẫu giấy tờ dùng cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh:

Mẫu giấy tờ cấp cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam:

  • Thị thực điện tử (NC2a);
  • Thị thực theo danh sách xét duyệt nhân sự của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh (NC2b);
  • Mẫu dấu hủy giá trị sử dụng (NC17);
  • Mẫu dấu hết giá trị sử dụng (NC18).

Thông tư này được ban hành ngày 10/6/2020 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

Chi tiết các biểu mẫu Thông tư 57 2020 BCA, mời các bạn sử dụng file Tải về trong bài.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Biểu mẫu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 39
0 Bình luận
Sắp xếp theo