Nội dung giảm tải dạy học THCS 2021 - 2022

Hướng dẫn giảm tải chương trình THCS năm học 2021-2022

Nội dung giảm tải dạy học THCS 2021 - 2022 được Bộ giáo dục đào tạo ban hành tại Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 về hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, THPT năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19.

Theo đó, nhằm thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 03/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về
việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch Covid19, Bộ giáo dục yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nội dung dạy học từ lớp 6 đến lớp 9 theo Phụ lục I ban hành tại công văn này.

Hướng dẫn giảm tải chương trình THCS năm học 2021-2022

Đối với lớp 6, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT: Thực hiện dạy học theo chương trình, bám sát yêu cầu cần đạt của chương trình các môn học, hoạt động giáo dục và hướng dẫn thực hiện trong điều kiện phòng, chống Covid-19 tại Phụ lục I kèm theo Công văn này.

Đối với các lớp từ lớp 7, 8, 9 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
2 5.863
0 Bình luận
Sắp xếp theo