Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là gì 2023?

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là gì 2023? Theo Luật Hình sự thì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác sẽ bị xử lý như thế nào? HoaTieu.vn xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết về quy định hiện hành về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mời bạn đọc tham khảo chi tiết tại đây.

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định trong BLHS 2015 (SĐBS 2017)
Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định trong BLHS 2015 (SĐBS 2017)

1. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là gì?

Luật lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản được hiểu là hành vi dùng thủ đoạn gian dối làm cho chủ sở hữu, người quản lý tài sản tin nhầm giao tài sản cho người phạm tội để chiếm đoạt tài sản đó.

Một người được coi là phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản phải thỏa mãn các dấu hiệu vi phạm pháp luật được quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (SĐBS 2017).

2. Điều 174 bộ luật hình sự tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Điều 174 bộ luật hình sự 2015 quy định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như sau:

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

d) Tái phạm nguy hiểm;

đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

g) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

b) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;

c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

b) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;

c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Như vậy căn cứ theo mức độ phạm tội nghiêm trọng hay không cùng số tiền lừa đảo mà chủ thể có thể bị phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ, phạt tù.

Ngoài ra còn có thêm các mức phạt khác như cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm các công việc nhất định từ 01 đến 05 năm, bị tịch thu một phần hoạc toàn bộ tài sản.

Hình phạt và các mức độ hình phạt sẽ được Tòa án căn cứ theo tình huống thực tế, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ mà ra quyết định.

3. Dấu hiệu cấu thành phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tội phạm lừa đảo phải thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành tội lừa đảo.
Tội phạm lừa đảo phải thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành tội lừa đảo.

Các dấu hiệu cấu thành phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bao gồm:

Mặt khách quan của tội này có các dấu hiệu sau:

  • Có hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản.
  • Giá trị tài sản bị chiếm đoạt phải từ hai triệu đồng trở lên. Nếu dưới 2 triệu thì phải gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc phạm tội nhưng chưa được xóa án tích thì mới được coi là phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những hành vi tuy có dấu hiệu của tội phạm nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể thì không phải là tội phạm và được xử lý bằng các biện pháp khác.

Mặt chủ quan: Người phạm tội phải có lỗi cố ý. Đây là dấu hiệu cơ bản phân biệt với phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Chủ thể phạm tội phải có ý định dùng thủ đoạn gian dối để tiến hành chiếm đoạt tài sản của người khác từ trước khi tiến hành giao dịch để bên bị hại tin nhầm và giao tài sản cho.

Khách thể: Hành vi phạm tội trên xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác.

Năng lực trách nhiệm hình sự: Người phạm tội phải có năng lực trách nhiệm hình sự theo quy định của Luật Hình sự ( quy định tại Điều 8). Người thực hiện hành vi phạm tội lừa đảo này nhưng không có Năng lực trách nhiệm hình sự theo Điều 21 và Khoản 2 Điều 49 bộ luật này thì không phải chịu trách nhiệm hình sự.

4. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 1 tỷ xử phạt thế nào?

Căn cứ theo Khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự đã nêu tại phần trên thì phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 1 tỷ thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Ngoài ra người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

5. Chiếm đoạt tài sản trên 2 triệu phạt thế nào?

Khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về hành vi phạm tội chiếm đoạt tài sản trên 2 triệu sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Bài viết trên đã cung cấp thông tin quy định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới nhất theo quy định của pháp luật hiện hành. Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mục Là gì?, Hình sự mảng Hỏi đáp pháp luậtPhổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 46
0 Bình luận
Sắp xếp theo