Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP biểu mẫu trong giải quyết việc dân sự

Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP về biểu mẫu trong giải quyết việc dân sự do Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung Nghị quyết và tải các biểu mẫu về sử dụng.

Tóm tắt nội dung Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP

Thuộc tính văn bản Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP:

Số hiệu văn bản04/2018/NQ-HĐTP
Loại văn bảnNghị quyết
Lĩnh vựcTố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp
Người kýNguyễn Hòa Bình
Nơi ban hànhHội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao
Ngày ký09/08/2018
Ngày hiệu lực1/10/2018

Hội đồng Thẩm phán TANDTC vừa ban hành Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP ban hành một số biểu mẫu trong giải quyết việc dân sự.

Biểu mẫu Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP

Theo đó, ban hành kèm theo Nghị quyết 04 2018 là 33 biểu mẫu giải quyết việc dân sự, đơn cử:

Mẫu số 01-VDS

Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

Mẫu số 02-VDS

Đơn rút yêu cầu giải quyết việc dân sự

Mẫu số 03-VDS

Giấy xác nhận đã nhận đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

Mẫu số 04-VDS

Thông báo sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

Mẫu số 05-VDS

Thông báo nộp tiền tạm ứng lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự

Mẫu số 06-VDS

Thông báo trả lại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

Mẫu số 07-VDS

Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị việc trả lại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự (dành cho Thẩm phán)

Mẫu số 08-VDS

Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị việc trả lại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự (dành cho Chánh án)

Mẫu số 09-VDS

Thông báo thụ lý việc dân sự

Mẫu số 10-VDS

Quyết định phân công người tiến hành tố tụng

Mẫu số 11-VDS

Thông báo bổ sung tài liệu, chứng cứ

Mẫu số 12-VDS

Quyết định yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ

Mẫu số 13-VDS

Giấy triệu tập người làm chứng

Mẫu số 14-VDS

Quyết định trưng cầu giám định

Mẫu số 15-VDS

Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự

Mẫu số 16-VDS

Quyết định hoãn phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự

Mẫu số 17-VDS

Quyết định thay đổi người tiến hành tố tụng giải quyết việc dân sự (dành cho Chánh án)

Mẫu số 18-VDS

Quyết định thay đổi người tiến hành tố tụng giải quyết việc dân sự (dành cho Hội đồng giải quyết việc dân sự)

Mẫu số 19-VDS

Quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

Mẫu số 20-VDS

Quyết định đình chỉ giải quyết sơ thẩm việc dân sự

Mẫu số 21-VDS

Biên bản phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự

Mẫu số 22-VDS

Quyết định sơ thẩm giải quyết việc dân sự

Mẫu số 23-VDS

Quyết định mở phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự

Mẫu số 24-VDS

Quyết định hoãn phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự

Mẫu số 25-VDS

Biên bản phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự

Mẫu số 26-YDS

Quyết định đình chỉ giải quyết phúc thẩm việc dân sự

Mẫu số 27-VDS

Quyết định phúc thẩm giải quyết việc dân sự

Mẫu số 28-VDS

Quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Mẫu số 29-VDS

Quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích

Mẫu số 30-VDS

Quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết

Mẫu số 31-VDS

Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự

Mẫu số 32-VDS

Quyết định công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án

Mẫu số 33-YDS

Quyết định không công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án

Chi tiết Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP

Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP có hiệu lực từ 01/10/2018, là văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực Thủ tục Tố tụng.

Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP vẫn còn hiệu lực 2022 nên các bạn vẫn tham khảo nội dung và sử dụng biểu mẫu trong Nghị quyết 04/2018.

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 04/2018/NQ-HĐTPHà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT 
BAN HÀNH MỘT SỐ BIỂU MẪU TRONG GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 
HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014;

Để áp dụng đúng và thống nhất biểu mẫu trong giải quyết việc dân sự;

Sau khi có ý kiến của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành biểu mẫu trong giải quyết việc dân sự

Ban hành 33 biểu mẫu theo Danh mục kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 09 tháng 8 năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2018.

2. Bãi bỏ các biểu mẫu số 92, 93 ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự.

3. Các biểu mẫu ban hành kèm theo Nghị quyết này được sử dụng trong quá trình xem xét thụ lý, giải quyết việc dân sự tại Tòa án nhân dân.

4. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh cho Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học) để hướng dẫn bổ sung kịp thời.

Nơi nhận:TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN
CHÁNH ÁN
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội;
- Ban Chỉ đạo CCTPTƯ;
- Ban Nội chính Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ (02 bản);
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Bộ Tư pháp;
- Các TAND và TAQS;
- Các Thẩm phán TANDTC;
- Các đơn vị thuộc TANDTC;
- Cổng TTĐT TANDTC (để đăng tải);
- Lưu: VT, Vụ PC&QLKH (TANDTC).
Nguyễn Hòa Bình
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối caoNgười ký:Trương Hòa Bình
Số hiệu:04/2018/NQ-HĐTPLĩnh vực:Thủ tục Tố tụng
Ngày ban hành:09/08/2018Ngày hiệu lực:01/10/2018
Loại văn bản:Nghị quyếtNgày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:Còn hiệu lực
Đánh giá bài viết
1 2.079
Văn bản liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo