Lộ trình nâng chuẩn giáo viên mới nhất

Sắp có lộ trình nâng chuẩn giáo viên chính thức. Chuẩn giáo viên năm 2026 yêu cầu sẽ phải đạt 60% số giáo viên phải thực hiện nâng trình độ chuẩn đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng tốt nghiệp.

Đây là một trong những nội dung mới nhất của dự thảo Nghị định về lộ trình nâng trình độ chuẩn của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

Lộ trình nâng trình độ chuẩn giáo viên đến hết năm 2030

Theo đó, lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn của giáo viên được thực hiện từ ngày 01/7/2020 đến hết ngày 31/12/2030. Lộ trình được thực hiện thành 2 giai đoạn:

- Từ 01/7/2020 đến hết ngày 31/12/2025, bảo đảm đạt ít nhất 60% số giáo viên phải thực hiện nâng trình độ chuẩn đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng tốt nghiệp;

- Từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2030, thực hiện nâng chuẩn đối với số giáo viên còn lại để bảo đảm 100% số giáo viên của các cơ sở giáo dục đạt trình độ chuẩn theo quy định.

Đối tượng phải thực hiện nâng trình độ chuẩn bao gồm:

- Giáo viên mầm non chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên.

- Giáo viên tiểu học, trung học cơ sở chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên hoặc bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên.

- Độ tuổi giáo viên phải thực hiện nâng trình độ chuẩn: Tính từ ngày 01/7/2020, giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở trừ thời gian đào tạo theo quy định, còn đủ 5 năm công tác tính đến tuổi được nghỉ hưu phải thực hiện nâng trình độ chuẩn.

Lưu ý: Giáo viên tham gia đào tạo nâng trình độ chuẩn được miễn học phí.

Khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục 2019 quy định trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo như sau:

- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên đối với giáo viên mầm non;

- Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
Xem chi tiết tại Dự thảo Nghị định quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

Xem thêm

Đánh giá bài viết
1 1.290
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo