Kế hoạch dạy học môn Lịch sử Địa lí theo Công văn 5636

Gợi ý kế hoạch dạy học môn Lịch sử Địa lí THCS

Ngày 10 tháng 10 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 5636/BGDĐT-GDTrH năm 2023 hướng dẫn về việc xây dựng kế hoạch dạy học các môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Hoạt động Trải nghiệm, hướng nghiệp ở bậc trung học cơ sở.

Sau đây là nội dung chi tiết gợi ý kế hoạch dạy học môn Lịch sử Địa lí THCS theo Công văn 5636, mời các bạn cùng theo dõi.

Phụ lục 2 Công văn 5636/BGDĐT-GDTrH

PHỤ LỤC 2

GỢI Ý KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ (Kèm theo Công văn số 5636 /BGDĐT-GDTrH ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Sự phân chia số tiết cho các nội dung dạy học của phân môn Lịch sử và phân môn Địa lí dưới đây là gợi ý chung, các cơ sở giáo dục phổ thông có thể điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học và trình độ nhận thức của học sinh ở các cơ sở giáo dục. Đối với bài kiểm tra định kì trên giấy hoặc máy tính thời lượng kiểm tra cho mỗi phân môn Lịch sử và Phân môn Địa lí là 45 phút.

Gợi ý dạy học môn Lịch sử THCS theo Công văn 5636

Gợi ý dạy học môn Lịch sử THCS theo Công văn 5636

Gợi ý dạy học môn Lịch sử THCS theo Công văn 5636

Gợi ý dạy học môn Lịch sử THCS theo Công văn 5636

Gợi ý dạy học môn Địa lí THCS theo Công văn 5636

Gợi ý dạy học môn Địa lí THCS theo Công văn 5636

Gợi ý dạy học môn Địa lí THCS theo Công văn 5636

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 347
0 Bình luận
Sắp xếp theo