Giáo viên được kiêm nhiệm bao nhiêu chức danh theo quy định 2024

Giáo viên được kiêm nhiệm bao nhiêu chức danh theo quy định 2024 - Hiện nay, tại nhiều nhà trường, giáo viên có thể kiêm nhiệm nhiều chức danh đồng thời. Tuy nhiên số lượng chức danh đồng thời kiêm nhiệm cũng sẽ bị giới hạn. Hoatieu.vn mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết sau đây để nắm rõ được số chức danh kiêm nhiệm của giáo viên theo quy định mới nhất hiện nay nhé!

1. Giáo viên được kiêm nhiệm bao nhiêu chức danh?

Tại Khoản 5 Điều 9 Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT 2017 quy định:

Điều 9. Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm công tác Đảng, đoàn thể và các tổ chức khác trong nhà trường
...
5. Để đảm bảo chất lượng giảng dạy và chất lượng công tác, mỗi giáo viên không làm kiêm nhiệm quá 2 chức vụ và được hưởng chế độ giảm định mức tiết dạy của chức vụ có số tiết giảm cao nhất.

Như vậy, theo quy định thì mỗi giáo viên không thể kiêm nhiệm quá 2 chức vụ và được hưởng chế độ giảm định mức tiết dạy của chức vụ có số tiết giảm cao nhất.

2. Quy định về giảm định mức tiết dạy cho giáo viên kiêm nhiệm

Quy định về giảm định mức tiết dạy cho giáo viên kiêm nhiệm
Quy định về giảm định mức tiết dạy cho giáo viên kiêm nhiệm

Căn cứ theo các Điều 8, 9 và 10 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT) và Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT 2017. Quy định về giảm định mức tiết dạy cho giáo viên kiêm nhiệm hiện nay như sau:

Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm các công việc chuyên môn

1. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở cấp tiểu học được giảm 3 tiết/tuần, ở cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được giảm 4 tiết/tuần.

2. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông dân tộc nội trú cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được giảm 4 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường chuyên, trường bán trú được giảm 4 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật được giảm 3 tiết/tuần.

2a. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường dự bị đại học được giảm 3 tiết/tuần

3. Giáo viên kiêm phụ trách phòng học bộ môn được giảm 3 tiết/môn/tuần.

4. Giáo viên kiêm nhiệm phụ trách công tác văn nghệ, thể dục toàn trường, phụ trách vườn trường, xưởng trường, phòng thiết bị, thư viện (nếu các công tác này chưa có cán bộ chuyên trách) được tính giảm từ 2 - 3 tiết/tuần tùy khối lượng công việc và do hiệu trưởng quyết định.

5. Tổ trưởng bộ môn được giảm 3 tiết/tuần.

5a. Tổ phó chuyên môn được giảm 1 tiết/tuần”.

5b. Giáo viên kiêm trưởng phòng chức năng trường dự bị đại học được giảm 3 tiết/tuần;

Giáo viên kiêm phó trưởng phòng chức năng trường dự bị đại học được giảm 1 tiết/tuần”.

Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm công tác Đảng, đoàn thể và các tổ chức khác trong nhà trường

1. Giáo viên kiêm bí thư đảng bộ, bí thư chi bộ (nơi không thành lập đảng bộ) trường hạng I được giảm 4 tiết/tuần, các trường hạng khác được giảm 3 tiết/tuần.

1a. Giáo viên kiêm nhiệm công tác công đoàn thực hiện giảm định mức tiết dạy theo quy định tại Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

2. Giáo viên kiêm công tác bí thư đoàn, phó bí thư đoàn cấp trường được hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề.

3. Giáo viên kiêm chủ tịch hội đồng trường, thư ký hội đồng trường được giảm 2 tiết/tuần.

4. Giáo viên kiêm trưởng ban thanh tra nhân dân trường học được giảm 2 tiết/tuần.

5. Để đảm bảo chất lượng giảng dạy và chất lượng công tác, mỗi giáo viên không làm kiêm nhiệm quá 2 chức vụ và được hưởng chế độ giảm định mức tiết dạy của chức vụ có số tiết giảm cao nhất.

Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với các đối tượng khác

1. Giáo viên được tuyển dụng bằng hợp đồng làm việc lần đầu được giảm 2 tiết/tuần.

2. Giáo viên nữ có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống, mỗi tuần lễ được giảm 3 tiết (đối với giáo viên trung học phổ thông, trung học cơ sở) và 4 tiết (đối với giáo viên tiểu học).

2a.Giáo viên nữ trường dự bị đại học có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống, mỗi tuần được giảm 3 tiết.

3. Giáo viên chủ nhiệm có phải là kiêm nhiệm không?

Như phân tích phía trên, mỗi giáo viên không thể kiêm nhiệm quá 2 chức vụ trong công tác Đảng, đoàn thể và các tổ chức khác trong nhà trường.

Đối với những chức vụ, công việc liên quan đến chuyên môn thì không có quy định liên quan đến giới hạn số lượng chức vụ kiêm nhiệm. Vì vậy, ở các công việc chuyên môn thì giáo viên không bị giới hạn số chức vụ kiêm nhiệm.

=> Như vậy, giáo viên chủ nhiệm có thể được xem là một chức danh kiêm nhiệm. Giáo viên kiêm nhiệm thêm chức danh chủ nhiệm sẽ được hưởng chế độ giảm định mức tiết dạy của chức vụ có số tiết giảm cao nhất. Ngoài ra vẫn có thể đồng thời kiêm nhiệm thêm một vị trí khác.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
4 850
0 Bình luận
Sắp xếp theo