Chế độ của tổ trưởng chuyên môn

Tổ trưởng tổ chuyên môn ở trường có được hưởng quyền lợi gì không? Đây chắc hẳn là thắc mắc của rất nhiều thầy cô giáo. Trong bài viết này HoaTieu.vn xin được chia sẻ một số quy định về chế độ của tổ trưởng chuyên môn. Mời các bạn cùng theo dõi.

1. Nhiệm vụ của tổ trưởng tổ chuyên môn

Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 16 Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ trường trung học cơ sở, phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học thì:

"1. Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, giáo viên, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị giáo dục, cán bộ làm công tác tư vấn cho học sinh của trường trung học được tổ chức thành tổ chuyên môn theo môn học, nhóm môn học hoặc nhóm các hoạt động ở từng cấp học THCS, THPT. Mỗi tổ chuyên môn có tổ trưởng, từ 1 đến 2 tổ phó chịu sự quản lý chỉ đạo của Hiệu trưởng, do Hiệu trưởng bổ nhiệm trên cơ sở giới thiệu của tổ chuyên môn và giao nhiệm vụ vào đầu năm học.

Tổ chuyên môn có những nhiệm vụ sau:

a) Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình và các hoạt động giáo dục khác của nhà trường;

b) Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo quy định của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học và các quy định khác hiện hành;

c) Giới thiệu tổ trưởng, tổ phó;

d) Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên."

2. Phụ cấp tổ trưởng tổ chuyên môn

Bên cạnh đó, Theo quy định tại Mục IV Thông tư 33/2005/TT-BGDĐT thì tại phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với tổ trưởng chuyên môn và tương đương tại trường trung học phổ thông là 0,25; tại trường trung học cơ sở là 0,2; tại trường tiểu học và trường mầm non là 0,2.

Theo văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT 2017 về ban hành chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông thì Tổ trưởng bộ môn được giảm 3 tiết/tuần.

Mời các bạn tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
2 12.248
0 Bình luận
Sắp xếp theo