18 thủ tục hành chính về chứng thực bị sửa đổi, bổ sung

Sửa đổi bổ sung 18 thủ tục hành chính về chứng thực

Tại Quyết định 1329/QĐ-BTP, Bộ Tư pháp đã công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

Đã có 18 thủ tục hành chính về chứng thực được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này. Điển hình có:

- Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận;

- Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận;

- Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được);

- Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch;

- Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch;

- Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực;

- Chứng thực chữ ký người dịch;

- Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở;

- Chứng thực di chúc;

- Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký 01/6/2020.

Chi tiết các thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực sửa đổi bổ sung, mời các bạn tham khảo Quyết định 1329/QĐ-BTP 2020.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Dịch vụ pháp lý của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 24
0 Bình luận
Sắp xếp theo