Hướng dẫn 29/HD-VKSTC 2020 công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án kinh doanh thương mại

Hướng dẫn số 29/VKSTC 2020

Viên kiểm sát tối cao ban hành Hướng dẫn 29/VKSTC về hướng dẫn một số nội dung trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án kinh doanh, thương mại.

Theo đó, khi nghiên cứu, kiểm sát việc giải quyết vụ án “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”, ngoài những văn bản Luật cơ bản là Luật Các tổ chức tín dụng và Bộ luật Dân sự, cần phải nghiên cứu kỹ những văn bản dưới luật thường được áp dụng để giải quyết dưới đây:

Thông tư Liên tịch 01/TTLT ngày 19/6/1997 của TANDTC, VKSNDTC, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính hướng dẫn việc xét xử và thi hành án về tài sản;

Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về đăng ký giao dịch bảo đảm;

Nghị định 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm;

Quyết định 2868/QĐ-NHNN ngày 29/11/2010 về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam;
Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng;

Nghị định 102/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 về đăng ký biện pháp bảo đảm;

Công văn 152/TANDTC-PC ngày 19/7/2017 về việc giải quyết tranh chấp hợp đồn tín dụng, xử lý nợ xấu;

Nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;
….

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Dịch vụ pháp lý được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 78

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo