04 đối tượng phải thực hiện nâng chuẩn đào tạo trong giáo dục từ 01/7

Các đối tượng bắt buộc phải thực hiện nâng chuẩn từ 1/7

Đây tiếp tục là một trong những nội dung đáng chú ý tại Dự thảo lần 3 Nghị định Quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở dự kiến có hiệu lực từ 01/7/2020.

Dự thảo lần 3 Nghị định Quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của GV mầm non, tiểu học, THCS

Trước đó, theo quy định của Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực từ 01/7/2020, yêu cầu giáo viên các cấp phải có trình độ của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS tại Điều 72 như sau:

Điều 72. Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo

1. Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo được quy định như sau:

a) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên đối với giáo viên mầm non;

b) Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;

Theo đó, để hướng dẫn cho việc nâng chuẩn, tại Dự thảo lần 3 Nghị định Quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở hiện đã quy định chi tiết 04 đối tượng phải thực hiện việc nâng chuẩn, cụ thể gồm:

- Giáo viên mầm non chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên, còn đủ 7 năm công tác (84 tháng) đến tuổi nghỉ hưu theo quy định tính từ 01/7/2020.

- Giáo viên dạy cấp học tiểu học chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên tiểu học hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên còn đủ 8 (tám) năm công tác (96 tháng) đối với giáo viên có trình độ trung cấp tính từ 01/7/2020.

- Giáo viên dạy cấp học tiểu học chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên tiểu học hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên còn đủ 7 (bảy) năm công tác (84 tháng) đối với giáo viên có trình độ cao đẳng đến tuổi được nghỉ hưu tính từ 01/7/2020.

- Giáo viên trung học cơ sở chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên, tính từ 01/7/2020 còn đủ 7 (bảy) năm công tác (84 tháng) đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định.

Như vậy, nếu Nghị định được thông qua thì các giáo viên thuộc 04 trường hợp trên sẽ thực hiện nâng chuẩn theo lộ trình được quy định cụ thể.

Đánh giá bài viết
1 2.489
0 Bình luận
Sắp xếp theo