Mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục theo Thông tư 22 cho giáo viên chuyên Tiếng Anh

Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục theo Thông tư 22 cho giáo viên chuyên bộ môn Tiếng Anh

Mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục theo Thông tư 22 cho giáo viên chuyên Tiếng Anh là mẫu bảng được lập ra để tổng hợp lại kết quả học tập của học sinh. Mẫu bảng nêu rõ thông tin học sinh, kết quả học tập... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bảng tổng hợp tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục theo Thông tư 22 cho giáo viên chuyên Tiếng Anh như sau:

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ................

TRƯỜNG TIỂU HỌC ................

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC NĂM HỌC ...........

MÔN: .................., LỚP: .............

TT Họ và tên học sinh G.HK 1 HK 1 G.HK 2 Cả năm Năng lực Phẩm chất .... Nhận xét
Mức đạt được Mức đạt được Điểm
KTĐK
Mức đạt được Mức đạt được Điểm
KTĐK
TPV,TQ HT HT,GQVĐ CHCL TT,TN TT,KL ...
1
2
3
4
5
6

Thống kê kết quả đánh giá:

Hoàn thành tốt
Hoàn thành
Chưa hoàn thành
Điểm 10
Điểm 9
Điểm 8
Điểm 7
Điểm 6
Điểm 5
Điểm <5
Cộng
............, ngày...tháng...năm...
Giáo viên
(Ghi họ tên và ký tên)

Mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục theo Thông tư 22 cho giáo viên chuyên Tiếng Anh

Mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục theo Thông tư 22 cho giáo viên chuyên Tiếng Anh

Đánh giá bài viết
1 1.854
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo