Bản cam kết và kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Bản cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Bản cam kết và kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 đưa ra cam kết và kế hoạch cá nhân thực hiện Nghị quyết TW4 khóa 12 của người viết. Mời các bạn tham khảo bản cam kết thực hiện NQ TW4, khóa 12.

Mẫu Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 4 khóa 12 cho Đảng viên

Mẫu biên bản góp ý Đảng viên theo Nghị quyết trung ương 4

Toàn văn Nghị quyết Trung ương 4 - Khóa XII

ĐẢNG BỘ ……………….

CHI BỘ TRƯỜNG ………………

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……….., ngày … tháng … năm 2017

BẢN CAM KẾT VÀ KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Năm 2017

Họ và tên: ...................................................................................................................................

Chức vụ: .....................................................................................................................................

Sinh hoạt Đảng tại: ...................................................................................................................

Đơn vị công tác: ........................................................................................................................

Sau khi học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tôi xây dựng bản cam kết và kế hoạch thực hiện như sau:

1. Về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

(Những cam kết của bản thân về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

- Kiên quyết đấu tranh, xa rời bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, tự tư tự lợi: không chủ quan xa rời thực tế, xa rời quần chúng nhân dân, xa rời mục tiêu lý tưởng của Đảng. Vì bệnh quan liêu là nguy cơ lớn nhất của Đảng, là nguyên nhân của nhiều căn bệnh khác.

- Đối với mọi người, phải luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, thật thà, khoan dung, độ lượng, không dối trá, lừa lọc. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho học sinh và cha mẹ học sinh.

- Đối với công việc, dù trong hoàn cảnh nào phải giữ nguyên tắc: để việc công lên trên lên trước việc tư.

- Nêu cao ý thức phục vụ Nhân dân, học sinh, phụ huynh học sinh; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, công bằng và hết mình.

- Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, đã nói thì phải làm.

- Gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức; đi đầu thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

- Tích cực tham gia xây dựng chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ cơ quan, đơn vị.

2. Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(Nêu những nội dung rèn luyện, phấn đấu của bản thân, việc làm theo phù hợp

với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ cá nhân được cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị giao cho cá nhân).

- Luôn vận dụng những bài học, câu chuyện của Bác vào đời sống, công việc thực tế của bản thân.

- Tự giác trong tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ tin học, ngoại ngữ; tích cực đổi mới dạy học, nâng cao chất lượng chuyên môn.

- Tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao. Khi được Đảng, cấp trên giao cho việc gì thì cố gắng thực hiện, dám nghĩ dám làm, chủ động sáng tạo để có kết quả cao nhất.

- Luôn làm tròn trách nhiệm một cách tự giác, theo lương tâm, lương tri. Không có chuyện làm việc cẩu thả, làm cho có hoặc dễ làm khó bỏ.

- Nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri thức,các sáng kiến trong công tác.

3. Biện pháp học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của bản thân

(Nêu những biện pháp cụ thể, thiết thực và việc rèn luyện, phấn đấu thực hiện, hiệu quả nhiệm vụ được giao, những nội dung cam kết và kế hoạch học tập, làm theo đã nêu ở trên)

- Về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Chương trình hành động của Đảng ủy nhà trường

- Tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao, chủ động sáng tạo để có kết quả cao nhất.

- Tự giác trong tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ tin học, ngoại ngữ; tích cực đổi mới dạy học, nâng cao chất lượng chuyên môn.

- Luôn làm tròn trách nhiệm một cách tự giác, theo lương tâm, lương tri. Không có chuyện làm việc cẩu thả, làm cho có.

-Ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên vị trí công tác.

- Nói đúng, làm đúng chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không nói sai, làm sai, không vụ lợi cá nhân.

- Nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri thức, các sáng kiến trong công tác.

Trên đây là cam kết của bản thân về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch của cấp ủy, cơ quan, đơn vị về triển khai Nghị quyết, Chỉ thị nêu trên.

Xác nhận của Bí thư chi bộ hoặc

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị

Người lập cam kết và kế hoạch cá nhân

(Ký và ghi rõ họ và tên)

Hiện tại, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối hoặc cấp ủy cơ sở sẽ lên kế hoạch triệu tập Đảng viên tham dự các lớp học tập, quán triệt theo nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa 12. Sau khi hoàn thành lớp học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) này, học viên đều phải viết Bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Dựa trên mẫu bìa và mẫu giấy bài viết thu hoạch, chúng tôi mời các bạn cùng tham khảo các mẫu bài thu hoạch hội nghị Trung ương 6 khóa 12 cho cá nhân mà chúng tôi đã tổng hợp được để có ý tưởng viết bài của mình.

Đánh giá bài viết
13 146.151
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo