Thông tư 02/2021/TT-BNNPTNT hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai

Cảm ơn bạn đã tải Thông tư 02/2021/TT-BNNPTNT hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thông tư 02/2021/TT-BNNPTNT được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành về hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai