Quyết định 37/2018/QĐ-TTg

Cảm ơn bạn đã tải Quyết định 37/2018/QĐ-TTg

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Quyết định 37/2018/QĐ-TTg 578,9 KB 25/09/2018 9:16:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết.
Xem thêm các thông tin về Quyết định 37/2018/QĐ-TTg