Hướng dẫn về chi phí quà Tết tặng cho khách hàng và nhân viên

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Khi đến dịp lễ Tết các doanh nghiệp tại Việt Nam thường mua quà để biếu, tặng khách hàng, đối tác và nhân viên công ty. Có được khấu trừ VAT đầu vào không? Khi xuất quà tặng cho khách và nhân viên có phải xuất hóa đơn không? Có được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN hay không? Mời các bạn tham khảo.