Điều lệ Trường tiểu học

Cảm ơn bạn đã tải Điều lệ Trường tiểu học

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Điều lệ Trường tiểu học 510 KB 14/09/2020 2:54:58 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Điều lệ Trường tiểu học mới nhất| Điều lệ Trường tiểu học 2020| Tổ chức và quản lý nhà trường; chương trình giáo dục và hoạt động giáo dục; giáo viên; học sinh; tài sản của nhà trường; nhà trường, gia đình và xã hội là những nội dung có trong Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT ban hành Điều lệ Trường tiểu học.
Xem thêm các thông tin về Điều lệ Trường tiểu học