Vạch kẻ đường 1.6

Vạch kẻ đường đứt quãng 1.6

Vạch kẻ đường 1.6 là vạch kẻ đường dùng để báo hiệu gần đến vạch 1-1 hay 1-11. Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về vạch kẻ đường này nhé.

Vạch kẻ đường số 1.6

Vạch kẻ đường số 1.6

Là vạch đứt quãng màu trắng, rộng 10 cm. Tỷ lệ L1:L2 = 3:1, dùng để báo hiệu gần đến vạch 1-1 hay 1-11, để phân chia dòng xe ngược chiều hay cùng chiều.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm các vạch kẻ đường tại biển báo giao thông trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 219
0 Bình luận
Sắp xếp theo