Mẫu sổ theo dõi chỗ làm việc trống

Mẫu sổ theo dõi chỗ làm việc trống mới nhất

hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu sổ theo dõi chỗ làm việc trống. Mẫu bao gồm các thông tin: Mã số công việc, vị trí làm việc trống, nguồn thu nhập, địa chỉ liên hệ, địa điểm làm việc, mức lương, chế độ... Mời các bạn tham khảo.

Nội dung của sổ theo dõi chỗ làm việc trống

Ngày, tháng, năm

STT

Thông tin chỗ làm trống

Yêu cầu

Ghi chú

Mã số công việc

(1)

Vị trí làm việc trống

Nguồn thu nhập (2)

Số lượng (3)

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ liên hệ

Địa điểm làm việc

Mức lương

Chế độ khác (4)

Trình độ chuyên môn, tay nghề

Trình độ ngoại ngữ, tin học

Thời hạn tuyển

Yêu cầu khác (nếu có) (5)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Ngày…

1

2

Cộng…

Ngày…

1

2

Cộng

…….

………

Cộng trong tháng:

(1) Mã số công việc: Trung tâm/Doanh nghiệp đặt mã số công việc để tiện theo dõi.

(2) Nguồn thu nhập: Doanh nghiệp yêu cầu cung ứng, trung tâm tự khai thác (từ các nguồn thông tin đại chúng, do liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp…)

(3) Số lượng: Đối với các chỗ làm trống cùng vị trí công việc nhưng thông tin, yêu cầu khác nhau thì tổng hợp theo hai dòng khác nhau;

(4) Chế độ khác: Các chế độ về bảo hiểm xã hội, thưởng làm thêm giờ, lễ, Tết….

(5) Yêu cầu khác: Yêu cầu về tuổi, giới tính, sức khoẻ, hộ khẩu,…

Cuối mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi quý (hoặc 6 tháng), mỗi năm tiến hành tổng hợp các chỉ tiêu đã ghi trong sổ theo dõi.

Mẫu sổ theo dõi chỗ làm việc trống

Mẫu sổ theo dõi chỗ làm việc trống

Đánh giá bài viết
1 237
0 Bình luận
Sắp xếp theo