Mẫu phiếu hoàn trả tiền bảo hiểm đóng thừa

Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ: Hoàn trả tiền bảo hiểm đóng thừa

Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ: Hoàn trả tiền bảo hiểm đóng thừa là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép lại việc hoàn trả tiền bảo hiểm đóng thừa. Mẫu phiếu nêu rõ thông tin đơn vị, thời gian và địa điểm trả kết quả, giấy tờ giao nhận... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu giao nhận hồ sơ tại đây.

Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ: Hoàn trả tiền bảo hiểm đóng thừa

Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ: Hoàn trả tiền bảo hiểm đóng thừa

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu giao nhận hồ sơ: Hoàn trả tiền bảo hiểm đóng thừa như sau:

Số hồ sơ: .................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ

Loại hồ sơ: Hoàn trả tiền bảo hiểm đóng thừa

(Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 15 ngày làm việc)

1. Tên đơn vị: ………………………………………………….. Mã đơn vị: ............

2. Điện thoại: …………………………………………. Email: ................................

STT

Loại giấy tờ, biểu mẫu

Số lượng

1.

Văn bản của đơn vị (mẫu D01b-TS)

2.

Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT (mẫu C12-TS, Bản sao)

Ngày trả kết quả: …………/…………../………….. (Quá hạn trả hồ sơ 30 ngày, các đơn vị chưa đến nhận, cơ quan BHXH sẽ chuyển hồ sơ này vào kho lưu trữ)

..........., ngày...tháng....năm....

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ
(Ký, ghi họ tên)

Người nộp hồ sơ
(Ký, ghi họ tên)

Đánh giá bài viết
1 2.967
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo