Mẫu đơn xin đi học mầm non 2022

Mẫu đơn xin đi học mầm non được Hoatieu.vn sưu tầm và đăng tải, là mẫu đơn dùng để điền thông tin xin vào trường mầm non dành cho quý phụ huynh có nhu cầu gửi con mình vào các cơ sở mầm non trên cả nước. Mời các bạn tham khảo.

1. Đơn xin đi học mầm non là gì?

Đơn xin nhập học mầm non hay còn gọi là đơn xin học mẫu giáo là biểu mẫu dành cho các bậc phụ huynh viết ra để gửi lên nhà trường xin đi học cho con em của mình. Biểu mẫu này giúp hoàn thành các thủ tục cần thiết để đi học tại một trường mầm non phù hợp với hoàn cảnh cũng như điểu kiện của mỗi gia đình. Mẫu gồm các thông tin: Thông tin người viết đơn, Thông tin của bé xin nhập học, Cam kết của phụ huynh....

2. Mục đích của đơn xin đi học mẫu giáo

Mục đích của việc làm đơn xin đi học mầm non để nhà trường có cơ sở xét duyệt tương ứng với chỉ tiêu hợp lý. Đồng thời đơn xin đi học mẫu giáo còn phục vụ cho việc lưu hồ sơ của Nhà trường.

Theo đó, nội dung đơn sẽ thông tin chi tiết về độ tuổi, nguyện vọng của phụ huynh khi cho trẻ học tại trường. Như đã nói ở trên, hàng năm mỗi trường trong khu vực chỉ được phép nhận một lượng học sinh nhất định để đảm bảo hiệu quả giảng dạy và học tập tốt nhất. Chính vì vậy, khi xét hội đồng tuyển sinh sẽ nắm được tình hình từ đó có kế hoạch sắp xếp hợp lý cũng như thông báo chi tiết về thời gian học cho từng gia đình.

3. Đơn xin học mẫu giáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
----------

ĐƠN XIN NHẬP HỌC
NĂM HỌC: 20....- 20...

Kính gửi: BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG MẦM NON………………..

Họ và tên:………………………………………………………………………

Sinh năm:…………………………………………………………….…………

Nghề nghiệp: ………………………………………………..…………………

Chỗ ở hiện nay (tổ, thôn, xã, tỉnh):……………………………………………

Hộ khẩu thường trú (tổ, thôn, xã, tỉnh): …………………………………......

Điện thoại: ………………………………………………..…………. . . ……...

Con tôi tên là: ………………………………

Sinh ngày: … / … /………

Nơi sinh: ……………………………………

Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Giám Hiệu cho con tôi ghi tên vào học tại trường Mầm Non .................

Tôi xin chấp hành nội quy, quy định của nhà trường.

…..ngày…… tháng……năm 20…

Hồ sơ gồm:

- Đơn xin nhập học;

- Bản sao khai sinh (có công chứng);

- Sổ hộ khẩu photo.

- Bản cam kết.

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Mẫu đơn xin nhập học mầm non số 1

Mẫu đơn xin nhập học mầm non

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------- o0o ----------

ĐƠN XIN NHẬP HỌC

Kính gửi:....................................................................................

Tên tôi là: ......................................Năm sinh:............................

Nơi ở hiện nay:..........................................................................

Điện thoại:.................................... Email:...................................

Nghề nghiệp:..............................................................................

Nơi làm việc hiện nay:.................................................................

Tên vợ (chồng):...........................................................................

Tên tôi là:...................................... Năm sinh:......................................

Nơi ở hiện nay:.....................................................................................

Điện thoại:........................................... Email:.......................................

Nghề nghiệp:........................................................................................

Nơi làm việc hiện nay:..........................................................................

Chúng tôi có con nhỏ tên là…………………..…………..., sinh ngày…. tháng …. năm ……. Hiện nay cháu đã đến tuổi đi học ở trường mầm non. Vậy tôi làm đơn này kính mong Ban Giám hiệu nhà trường xem xét, cho cháu được đến học ở trường. Gia đình tôi xin cam kết sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà trường và chấp hành nghiêm túc nội quy của nhà trường đề ra.

..........., ngày….. tháng….. năm ............

Người làm đơn

5. Mẫu đơn xin đi học mầm non số 2

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ..........
TRƯỜNG MẦM NON................

Số: ......./ MNPĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.................., ngày ........tháng.......năm 20.........

ĐƠN XIN HỌC

Năm học 20...... – 201......

Kính gửi: Ban giám hiệu trường mầm non .............................

1 - Họ và tên bé:.................................................................................

- Ngày sinh:........................................................................................

- Hộ khẩu thường trú:..........................................................................

- Hiện đang cư trú tại:..........................................................................

2 - Họ tên bố:................................................Điện thoại:.....................

- Nghề nghiệp:...............................................Nơi công tác:.................

3 - Họ tên mẹ:...............................................Điện thoại:.....................

- Nghề nghiệp:...............................................Nơi công tác:..................

4. Tình trạng sức khỏe của bé:.............................................................

5. Tên người đứng xin (nếu có):............................................................

Tôi xin cam đoan về những thông tin khai trong đơn là đúng sự thật và chấp hành đầy đủ mọi nội quy, quy định của Ngành và nhà trường./.

NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

(Ký và ghi rõ họ tên)

PHỤ HUYNH HỌC SINH

(Ký và ghi rõ họ tên)

6. Mẫu đơn xin nhập học mầm non trái tuyến

Mẫu đơn xin nhập học mầm non trái tuyến là mẫu đơn được lập ra để xin được nhập học trái tuyến. Trong đơn cần nêu rõ thông tin của người làm đơn, thông tin học sinh, nội dung xin nhập học trái tuyến, lý do và nguyên nhân nhập học trái tuyến (ví dụ như khoảng cách địa lý, sự tin tưởng của gia đình, sự thuận tiện trong sinh hoạt hoặc các lý do khác), các lý do đưa ra cần có sức thuyết phục và nên có căn cứ đi kèm để chứng minh cho yêu cầu là cấp thiết. Nguyện vọng của gia đình cũng đi kèm với những cam kết về việc thực hiện nội quy của nhà trường, các mức phí, và các khuyến nghị của nhà trường nếu có.

Đơn xin nhập học trái tuyến cần phải được phụ huynh học sinh lập ra tốt nhất vào thời điểm đầu năm, khi năm học mới bắt đầu, rất hy hữu các trường hợp chuyển vào giữa năm học được chấp nhận do việc này vừa ảnh hưởng tới tiến độ học tập của cá nhân học sinh cũng vừa ảnh hưởng tới tập thể lớp nơi học sinh được chuyển tới.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
|Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…., ngày …tháng …năm …

ĐƠN XIN HỌC TRÁI TUYẾN MẦM NON

Kính gửi: Ban giám hiệu trường mầm non ………

Tôi tên là: …………………………………………………………….....

Sinh ngày: ………………………………

Số CMND/CCCD:……………………………………………………….

Nghề nghiệp: …………………………………………………………….

Nơi công tác (nếu có): Công ty…………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………..

Tôi có con nhỏ là cháu ……………….. Sinh ngày:………………………………………………

Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………………..

Vì lý do ……………………………………………………………………………

Kính mong Ban Giám hiệu nhà trường xem xét, cho cháu được đến học ở trường. Gia đình tôi xin cam kết sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà trường và chấp hành nghiêm túc nội quy của nhà trường đề ra.

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

7. Lý do phải làm đơn xin nhập học mầm non

Mục đích của việc làm đơn xin đi học mầm non để nhà trường có cơ sở xét duyệt tương ứng với chỉ tiêu hợp lý. Theo đó, nội dung đơn sẽ thông tin chi tiết về độ tuổi, nguyện vọng của phụ huynh khi cho trẻ học tại trường. Như đã nói ở trên, hàng năm mỗi trường trong khu vực chỉ được phép nhận một lượng học sinh nhất định để đảm bảo hiệu quả giảng dạy và học tập tốt nhất. Chính vì vậy, khi xét hội đồng tuyển sinh sẽ nắm được tình hình từ đó có kế hoạch sắp xếp hợp lý cũng như thông báo chi tiết về thời gian học cho từng giai đình.

Tại các trường mầm non hiện nay đang áp dụng chủ trương “3 tăng 3 giảm”. Cụ thể: Tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng tuyển sinh đầu vào, đầu tư về cơ sở vật chất. Giảm việc học trái tuyến cho học sinh, giảm số lượng học sinh trong lớp, đồng thời giảm số lớp trong một trường. Mục đích của chủ trương này nhằm mang lại một môi trường giáo dục đạt chuẩn quốc gia, tạo điều kiện tốt nhất cho việc học tập và vui chơi của trẻ.

8. Hướng dẫn viết đơn xin đi học mẫu giáo

Thông tin người viết đơn: Trường hợp nếu là phụ huynh là người viết thay các bé thì ghi rõ ràng họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi ở, số điện thoại liên lạc chính của phụ huynh.

Thông tin của bé xin nhập học: Cần ghi rõ về họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh. Ghi rõ diện chính sách hay hộ gia đình nếu có.

Tình trạng sức khỏe, tên người đứng xin cũng cần được ghi đầy đủ.

Cam kết: Phụ huynh của các bé ghi đầy đủ thông tin cam kết thực hiện đúng nội quy theo quy định của nhà trường.

Ký xác nhận: Bố mẹ của các bé, người nhận hồ sơ ký xác nhận.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Giáo dục - Đào tạo trong mục Biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
17 106.519
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo