Mẫu đơn đề xuất nguyện vọng

Mẫu đơn đề xuất nguyện vọng là văn bản được lập ra để xin được đề xuất về nguyện vọng. Mẫu nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung đề xuất... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Đơn đề xuất nguyện vọng là gì?

Đơn đề xuất nguyện vọng là mẫu gửi lên công ty, tổ chức để bày tỏ nguyện vọng của cá nhân, là căn cứ để người sử dụng lao động xem xét, đánh giá, và quyết định có đáp ưng nguyện vọng cho cá nhân hay không.

Mẫu đơn đề xuất nguyện vọng gồm các nội dung sau:

+ Thông tin người đề xuất

+ Nội dung đề xuất

+ Nguyện vọng của bản thân

2. Đơn đề xuất nguyện vọng

Mẫu đơn đề xuất nguyện vọng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…………., ngày… tháng…. năm…..

ĐƠN ĐỀ XUẤT NGUYỆN VỌNG

Kính gửi: Ông/Bà……………..

(Hoặc các chủ thể có thẩm quyền khác tùy thuộc vào chủ thể mà bạn muốn đề xuất nguyện vọng là chủ thể nào)

– Căn cứ…;

– Căn cứ tình hình thực tế.

Tên tôi là:…… Sinh năm:….………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:…………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:………

Hiện tại cư trú tại:…………

Số điện thoại liên hệ:…………

Tôi xin trình bày với Ông/Bà sự việc sau:

………………

(Phần này bạn trình bày về nguyên nhân, hoàn cảnh, lý do dẫn tới việc bạn làm đơn đề xuất nguyện vọng, ví dụ:

Tôi là người lao động của Công ty…………….. theo Hợp đồng lao động số……. ký kết ngày…/…./….. và hiện đang làm việc tại Phòng…………. Ban………. Công ty……….

Chức vụ:…………………….

Ngày…/…../……, tôi có đọc được thông tin về việc công ty/phòng/ban….. có tuyển thành viên…………. trong thời gian từ ngày…/…./….. đến hết ngày…/…./….. với các tiêu chí……

Tôi nhận thấy, bản thân đáp ứng được các tiêu chí trên, và với mong muốn được tham gia vào…………. để có thể…………….)

Do đó, tôi làm đơn này để đề xuất với Ông/Bà nguyện vọng sau:

……

(Phần này bạn đưa ra các nguyện vọng của bạn)

Tôi xin cam đoan những thông tin mà tôi đã nêu trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin này. Kính mong Ông/Bà xem xét và chấp nhận nguyện vọng trên của tôi để tôi có thể……

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là Mẫu đơn đề xuất nguyện vọng thường được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin được đề xuất nguyện vọng.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
5 17.734
0 Bình luận
Sắp xếp theo