Mẫu đơn đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến

Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu đơn đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến được ban hành kèm theo Thông tư 134/2017/TT-BTC về hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán ngày 19/12/2017. Mời các bạn tham khảo.

1. Mẫu đơn đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến là gì?

Mẫu đơn đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến là mẫu đơn đăng ký được lập ra để đăng ký về việc cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến. Mẫu đơn đăng ký nêu rõ thông tin công ty chứng khoán, nội dung đăng ký…

2. Đối tượng đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến

Đối tượng đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến là công ty chứng khoán thành viên của Sở giao dịch chứng khoán, đã thực hiện kết nối với hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán và không thuộc trường hợp sau:

  • Đang trong quá trình giải thể, phá sản, tạm ngừng hoạt động hoặc bị ngừng giao dịch để chấm dứt tư cách thành viên tại Sở giao dịch chứng khoán.
  • Bị rút nghiệp vụ môi giới hoặc đang thực hiện thủ tục rút nghiệp vụ môi giới.
  • Bị kiểm soát, kiểm soát đặc biệt.
  • Các trường hợp bị đình chỉ hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

3. Nội dung Mẫu đơn đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

......., ngày... tháng ... năm ...

ĐƠN ĐĂNG KÝ CUNG CẤP DỊCH VỤ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRỰC TUYẾN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên đầy đủ của công ty (ghi bằng chữ in hoa): .......................

Tên viết tắt: ...............................................................................

Được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số... ngày... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho khách hàng.

I. Các thông tin chung:

1. Địa điểm:

1.1. Trụ sở chính:

- Địa chỉ: ...............................................................

- Điện thoại: …………………Fax:..........................

- Website:…………………....Email:.......................

- Địa chỉ trang thông tin điện tử để truy nhập vào dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của công ty: ………………………

1.2. Các chi nhánh, phòng giao dịch:

- Chi nhánh 1, Phòng giao dịch 1/Văn phòng đại diện 1: Tên, địa chỉ, điện thoại, Fax.

- Chi nhánh 2, Phòng giao dịch 2/Văn phòng đại diện 2: Tên, địa chỉ, điện thoại, Fax...

2. Các nghiệp vụ kinh doanh đã được cấp phép:

Môi giới chứng khoán

Tự doanh chứng khoán

Bảo lãnh phát hành chứng khoán

Tư vấn đầu tư chứng khoán

Lưu ký chứng khoán

Nghiệp vụ khác: ........................................

II. Phương thức giao dịch chứng khoántrực tuyến:

1. Giao dịch qua Internet

2. Giao dịch qua điện thoại

3. Phương thức khác (ghi cụ thể phương thức, nếu có):........................

Chúng tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là chính xác, trung thực và cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, giao dịch điện tử. Nếu vi phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến

Mẫu đơn đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyếnĐơn đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến

4. Hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến

Hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến bao gồm:

1. Đơn đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến theo mẫu quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Danh sách tên và lý lịch của các chuyên gia quản lý hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến theo mẫu quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Báo cáo thiết kế hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Bản sao có chứng thực văn bản chấp thuận và biên bản kiểm tra hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến của Sở giao dịch chứng khoán đối với thành viên giao dịch.

Mời các bạn tham khảo thêm nội dung biểu mẫu lĩnh vực Đầu tư - Kinh doanh thuộc chuyên mục Biểu mẫu như:

Đánh giá bài viết
3 76
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo