Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các quy định về ANTT trong cơ sở kinh doanh 2024

Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu ĐK13 - Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các quy định về ANTT trong cơ sở kinh doanh được ban hành kèm theo Thông tư 42/2017/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 96/2016/NĐ-CP về điều kiện an ninh, trật tự. Mời các bạn tham khảo và tải mẫu DK13 Thông tư 42/2017/TT-BCA trong bài viết sau đây.

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các quy định về an ninh trật tự trong các cơ sở kinh doanh do đại diện chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thực hiện hằng quý nhằm báo cáo với cơ quan công an, lực lượng chức năng địa phương về tình hình quy mô nhân sự, tình hình kinh doanh, tình hình đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở kinh doanh và một số đề xuất của đơn vị để công tác đảm bảo an ninh trật tự được tiến hành thuận lợi và hiệu quả hơn. Thông qua báo cáo, lực lượng chức năng cơ bản nắm được tình hình của cơ sở kinh doanh, sản xuất về công tác an ninh trật tự, đặc biệt là việc chấp hành pháp luật đối với cơ sở kinh doanh có điều kiện và dịch vụ nhạy cảm về an ninh trật tự trên địa bàn, hướng tới phòng chống tệ nạn xã hội; yêu cầu chủ doanh nghiệp duy trì thường xuyên, liên tục các điều kiện về ANTT; an toàn PCCC & CNCH trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

1. Mẫu ĐK13 - Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các quy định về ANTT

Mẫu ĐK13 nằm trong là phụ lục báo cáo tình hình, kết quả kinh doanh của một số ngành, nghề như:

  • Casino, trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ đòi nợ; dịch vụ đặt cược; dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ; dịch vụ karaoke; vũ trường;
  • Công cụ hỗ trợ; súng bắn sơn; thiết bị gây nhiễu phát sóng thông tin di động; Quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng Quân sự, Công an; các loại pháo;
  • Vật liệu nổ công nghiệp; tiền chất; thuốc nổ; ngành nghề có sử dụng VLNCN và tiền chất thuốc nổ; dịch vụ nổ mìn.
  • Dịch vụ in;
  • Dịch vụ cầm đồ;
  • Dịch vụ lưu trú;
  • Cơ sở kinh doanh khí;
  • Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ;
  • Kinh doanh, sản xuất con dấu.

2. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các quy định về ANTT

Dưới đây là mẫu báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các quy định về ANTT trong cơ sở kinh doanh được ban hành kèm theo Thông tư 42/2017/TT-BCA. Đây là mẫu vẫn còn hiệu lực pháp luật, mời các bạn tham khảo.

 Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các quy định về ANTT trong cơ sở kinh doanh

……………………………….

(Tên cơ sở kinh doanh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………., ngày ... tháng ... năm 20…

BÁO CÁO

Tình hình, kết quả thực hiện các quy định về an ninh, trật tự trong cơ sở kinh doanh

(Quý ……/20…)

Kính gửi:………………

1. Về quy mô hoạt động nhân sự:

a) Tổng số chi nhánh, cơ sở kinh doanh trực thuộc: ………………………

b) Tổng số người làm trong cơ sở:……..(gồm…….. người nước ngoài); tăng: ……..người, giảm ……..người (so với quý trước).

Trong đó:

- Ban lãnh đạo: ………người (người nước ngoài………); tăng:…….., giảm……(so với quý trước).

c). Lực lượng bảo vệ ………người (trừ doanh nghiệp KD dịch vụ bảo vệ); tăng: ……, giảm:……(so với quý trước). Trong đó thuê ……… người của Công ty dịch vụ bảo vệ …………………………

d) Phương tiện phục vụ công tác bảo vệ (số lượng; chủng loại: Công cụ hỗ trợ; camera, bộ đàm, máy dò kim loại……).

2. Thay đổi, bổ sung (so với quý trước):

(Ghi cụ thể việc thay đổi thông tin về: Ngành, nghề đầu tư kinh doanh; quy mô kinh doanh; thay đổi tên cơ sở; thay đổi người chịu trách nhiệm về ANTT; thay đổi bổ sung phương tiện PCCC….)

……………………………………………………

3. Tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh

(Cơ sở kinh doanh báo cáo kèm theo nội dung các thông tin ghi trong phụ lục đính kèm văn bản này)

4. Tình hình an ninh, trật tự tại cơ sở kinh doanh

- Người của cơ sở kinh doanh vi phạm:………vụ; hình thức xử lý: …... ………………...; cơ quan xử lý:……………………………………..

- Khách hàng vi phạm: ……….vụ; hình thức xử lý: …………….; cơ quan xử lý: …………………………….

- Nghi vấn liên quan đến ANTT: ………trường hợp. Nội dung nghi vấn: ………………………………………………………

- Tình hình ANTT khác có liên quan: ……………

………………………………………………………

………………………………………………………

5. Ý kiến đề xuất của cơ sở kinh doanh:

………………………………………………………

………………………………………………………

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KINH DOANH

(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên, đóng dấu …nếu có)

3. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các quy định về ANTT trong cơ sở kinh doanh chi tiết

……………………………….

(Tên cơ sở kinh doanh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………., ngày ... tháng ... năm 20…

BÁO CÁO

Tình hình, kết quả thực hiện các quy định về an ninh, trật tự trong cơ sở kinh doanh

(Quý ……/20…)

Kính gửi:………………

1. Về quy mô hoạt động nhân sự:

a) Tổng số chi nhánh, cơ sở kinh doanh trực thuộc:

- Tên công ty/cơ sở kinh doanh:......................................................................

- Số chi nhánh (nếu có):...................................................................................

- Địa chỉ:............................................................................................................

- Giấy chứng nhận ĐKKD số ….................................. do ….............................................. cấp ngày.....… tháng .....…năm ….............

- Ngành nghề kinh doanh:..................................................................................

- Mã số thuế:.......................................................................................................

b) Tổng số người làm trong cơ sở:……..(gồm…….. người nước ngoài); tăng: ……..người, giảm ……..người (so với quý trước).

Trong đó:

- Ban lãnh đạo: ………người (người nước ngoài………); tăng:…….., giảm……(so với quý trước).

c). Lực lượng bảo vệ ………người (trừ doanh nghiệp KD dịch vụ bảo vệ); tăng: ……, giảm:……(so với quý trước). Trong đó thuê ……… người của Công ty dịch vụ bảo vệ …………………………

d) Phương tiện phục vụ công tác bảo vệ (số lượng; chủng loại: Công cụ hỗ trợ; camera, bộ đàm, máy dò kim loại……).

Thiết bịSố lượng

Chủng loại

Vị trí lắp đặt

Camera giám sát
Thiết bị báo động chống trộm
Đèn cảnh báo
Khóa vân tay
Còi hú báo động, báo cháy
Bộ cảm biến khói, nhiệt
Đầu phun nước
Bình cứu hỏa
...

2. Thay đổi, bổ sung (so với quý trước):

(Ghi cụ thể việc thay đổi thông tin về: Ngành, nghề đầu tư kinh doanh; quy mô kinh doanh; thay đổi tên cơ sở; thay đổi người chịu trách nhiệm về ANTT; thay đổi bổ sung phương tiện PCCC….)

- Thay đổi về ngành, nghề đầu tư kinh doanh:..........................................................

- Thay đổi về quy mô kinh doanh: (thêm phòng ban, chi nhánh)

- Thay đổi người quản lý chịu trách nhiệm về ANTT, PCCC:.....................................

……………………………………………………

3. Tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh

(Cơ sở kinh doanh báo cáo kèm theo nội dung các thông tin ghi trong phụ lục đính kèm văn bản này)

4. Tình hình an ninh, trật tự tại cơ sở kinh doanh

- Người của cơ sở kinh doanh vi phạm:………vụ; hình thức xử lý: …... ………………...; cơ quan xử lý:……………………………………..

- Khách hàng vi phạm: ……….vụ; hình thức xử lý: …………….; cơ quan xử lý: …………………………….

- Nghi vấn liên quan đến ANTT: ………trường hợp. Nội dung nghi vấn: ………………………………………………………

- Tình hình ANTT khác có liên quan: ……………

………………………………………………………

………………………………………………………

5. Ý kiến đề xuất của cơ sở kinh doanh:

- Cơ sở cam kết thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy:

+ Không để xảy ra các tệ nạn xã hội như cờ bạc, ma túy, mại dâm trong nội bộ người lao động tại cơ sở kinh doanh.

+ Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, thực hiện báo cáo đúng thời gian, quy định trong quá trình hoạt động kinh doanh.

+ Đảm bảo đúng, đủ các điều kiện PCCC tại cơ sở theo quy định.

+ Đảm bảo giữ gìn vệ sinh môi trường tại cơ sở và xung quanh nơi sản xuất, kinh doanh.

+ Báo cáo kịp thời với cơ quan công an về những biểu hiện nghi vấn và hành vi vi phạm pháp luật tại cơ sở để có biện pháp xử lý, giải quyết.

+ Thực hiện nghiêm túc  việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các quy định về ANTT trong cơ sở kinh doanh có điều kiện hàng quý theo quy định.

- Kiến nghị, đề xuất:

+ Đề xuất tăng cường chương trình đào tạo an ninh cho nhân viên để nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó với tình huống khẩn cấp.

+ Dự kiến thực hiện kiểm tra định kỳ về trang thiết bị an ninh để đảm bảo tính ổn định và hiệu quả trong mọi tình huống.

- Phương hướng đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở thời gian tới:

+ Tiếp tục tăng cường hợp tác với cơ quan chức năng và cộng đồng để đảm bảo an ninh toàn diện.

+ Tiếp tục đào tạo nhân viên về an ninh trật tự thường xuyên, đặc biệt là các kỹ năng ứng phó và thông tin mới nhất về an ninh.

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KINH DOANH

(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên, đóng dấu …nếu có)

4. Báo cáo tình hình ANTT sai, không đủ, chậm bị phạt như thế nào?

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các quy định về ANTT trong cơ sở kinh doanh là mẫu Báo cáo định kỳ hàng quý. Nếu Báo cáo định kỳ hàng quý tình hình, kết quả thực hiện quy định ANTT không đúng thời gian, trung thực theo quy định của Bộ Công an xử phạt VPHC thế nào?

Căn cứ Khoản 1 Điều 12 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định về phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm các quy định về quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự như sau:

a) Báo cáo định kỳ hàng quý tình hình, kết quả thực hiện các quy định về an ninh, trật tự không đúng thời gian, không trung thực, không đầy đủ theo quy định của Bộ Công an;

b) Lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh không đúng hoặc không đầy đủ theo quy định của Bộ Công an;

c) Quá 05 ngày kể từ ngày hoạt động kinh doanh mà không có văn bản thông báo kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự gửi Công an xã, phường, thị trấn nơi cơ sở hoạt động kinh doanh;

d) Quá 10 ngày kể từ ngày tạm ngừng hoạt động mà không có văn bản thông báo với cơ quan Công an đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và Công an xã, phường, thị trấn nơi cơ sở hoạt động;

đ) Quá 03 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự nhưng không có văn bản thông báo cho cơ quan Công an đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

e) Quá 05 ngày kể từ ngày triển khai mục tiêu bảo vệ tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ngoài phạm vi cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ đặt trụ sở mà cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ không có văn bản thông báo kèm theo các tài liệu có liên quan gửi Công an xã, phường, thị trấn nơi triển khai mục tiêu bảo vệ;

g) Không ban hành hoặc không niêm yết công khai quy trình, thủ tục tiếp nhận hồ sơ sản xuất con dấu, giá tiền khắc dấu tại cơ sở sản xuất con dấu;

h) Không xuất trình được bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan Công an có thẩm quyền.

Theo đó, hành vi vi phạm báo cáo định kỳ hàng quý tình hình, kết quả thực hiện các quy định về an ninh, trật tự không đúng thời gian, không trung thực, không đầy đủ theo quy định của Bộ Công an sẽ bị phạt từ 01 triệu đến 02 triệu đồng.

Không báo cáo định kỳ hàng quý về tình hình, kết quả thực hiện quy định ANTT cho cơ quan Công an đã cấp GCN đủ điều kiện về an ninh, trật tự bị phạt bao nhiêu tiền?
Bên cạnh đó, tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định về phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm các quy định về quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự như sau:

a) Không báo cáo định kỳ hàng quý về tình hình, kết quả thực hiện các quy định về an ninh, trật tự cho cơ quan Công an đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

b) Không báo cáo đột xuất về các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự xảy ra tại cơ sở kinh doanh cho cơ quan Công an đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và Công an xã, phường, thị trấn nơi cơ sở kinh doanh hoạt động;

c) Không lập sổ quản lý hoạt động kinh doanh phù hợp với loại ngành, nghề đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật;

d) Không xây dựng Phương án bảo đảm an ninh, trật tự đối với các ngành, nghề theo quy định của pháp luật phải có phương án bảo đảm an ninh, trật tự;

đ) Không bố trí kho bảo quản nguyên liệu, hàng hóa, sản phẩm kinh doanh hoặc có bố trí kho nhưng không đảm bảo yêu cầu theo quy định của pháp luật;

e) Sử dụng nhân viên không có đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm việc trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự đối với ngành, nghề theo quy định của pháp luật phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện đối với nhân viên;

g) Không thực hiện đầy đủ các quy định về trách nhiệm đảm bảo an ninh, trật tự khi tiến hành hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

h) Không lưu giữ bản sao giấy tờ tùy thân của người mang tài sản đến cầm cố theo quy định của pháp luật;

i) Cung cấp dịch vụ sử dụng súng bắn sơn cho khách hàng dưới 18 tuổi;

k) Không bố trí nhân viên y tế trực tại địa điểm diễn ra dịch vụ cung ứng sử dụng súng bắn sơn để xử lý khi có sự cố xảy ra trong thời gian cung ứng dịch vụ này;

l) Không kiểm tra và lưu trữ bản sao giấy tờ tùy thân của khách hàng đến thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ theo quy định của pháp luật;

m) Không thực hiện đầy đủ quy trình kiểm tra, lưu trữ thông tin của khách đến lưu trú, người đến thăm khách lưu trú theo quy định của pháp luật;

n) Quá 03 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh mà không có văn bản thông báo với cơ quan Công an đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Như vậy, theo quy định hiện hành hành vi không báo cáo định kỳ hàng quý về tình hình, kết quả thực hiện các quy định về an ninh, trật tự cho cơ quan Công an đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự sẽ bị phạt tiền từ 02 triệu đến 05 triệu đồng.

Trên đây là Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các quy định về ANTT trong cơ sở kinh doanh và các quy định liên quan. Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết hữu ích liên quan tại mục Thủ tục hành chính thuộc chuyên mục Biểu mẫu nhé.  

Đánh giá bài viết
13 52.441
0 Bình luận
Sắp xếp theo