7 Mẫu cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm 2024

Mẫu cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm là mẫu bản cam kết của chủ cơ sở sản xuất cam kết về việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm do chủ cơ sở sản xuất. Mẫu nêu rõ thông tin của cơ sở, sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại đây.

Mẫu giấy cam kết an toàn thực phẩm là mẫu được lập ra để chứng minh và cam kết rằng cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã đáp ứng các điều kiện quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm và được hoạt động hợp pháp trên thị trường. Bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm thường được lập dành cho cơ sở ăn uống, cơ sở sản xuất thực phẩm. Dưới đây là 2 mẫu giấy cam kết an toàn thực phẩm, mời các bạn tham khảo và tải về để sử dụng cho cơ sở kinh doanh của mình.

1. Bản cam kết an toàn thực phẩm là gì?

Bản cam kết an toàn thực phẩm là giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương với giấy phép an toàn thực phẩm để chứng minh rằng cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã đáp ứng các điều kiện quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm và được tiến hành hoạt động trên thị trường.

Là mẫu bản cam kết của chủ cơ sở sản xuất cam kết về việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm do chủ cơ sở sản xuất. Mẫu nêu rõ thông tin của cơ sở, sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm

2. Xin Mẫu giấy cam kết an toàn thực phẩm như thế nào?

2.1. Về điều kiện cấp:

Sau khi xác định được đối tượng buộc phải ký cam kết an toàn thực phẩm thì chủ cơ sở phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phải tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tương ứng theo quy định
  • Chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất thực phẩm phải được tập huấn và được cấp Giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm theo quy định. Chủ cơ sở phải được khám sức khoẻ và được cấp Giấy xác nhận đủ sức khoẻ theo quy định của Bộ Y tế

2.2. Về thẩm quyền cấp:

  • Ban Quản lý An toàn thực phẩm (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) quản lý cơ sở có quy mô kinh doanh trên 200 suất ăn/lần phục vụ.
  • Ủy ban nhân dân (hoặc cơ quan có thẩm quyền) quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có quy mô kinh doanh từ 50 – 200 suất ăn/lần phục vụ.
  • Trạm y tế xã, phường, thị trấn quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có quy mô kinh doanh dưới 50 suất ăn/lần phục vụ, kinh doanh thức ăn đường phố.

Sau khi cấp thì cơ quan được phân cấp quản lý sẽ tiến hành kiểm tra theo tần suất quy định.

3. Bản cam kết an toàn thực phẩm để làm gì?

Hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm vô cùng đa dạng và phong phú.

Bản cam kết vệ sinh an toàn thực phẩm đảm bảo cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở dịch vụ ăn uống thực hiện đúng các quy định về điều kiện an toàn thực phẩm trong cung cấp dịch vụ ăn uống và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bản cam kết an toàn thực phẩm có giá trị chứng minh rằng cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã đáp ứng các điều kiện quy định về ATTP. Việc đề ra những tiêu chuẩn riêng về an toàn thực phẩm có mục đích cao nhất vẫn là để đảm bảo tính mạng con người. Vì không gì quý hơn mạng sống, mà thực phẩm lại là thứ ta dung nạp vào cơ thể mỗi ngày. Vì vậy việc giữ vệ sinh an toàn thực phẩm giúp đề phòng, chống ngộ độc thực phẩm, dị ứng, kiểm soát những rủi ro to lớn khi ăn uống.ủ tiêu chuẩn đến tay người tiêu dùng ký cam kết an toàn thực phẩm.

4. Mẫu cam kết an toàn thực phẩm theo thông tư 51

Mẫu cam kết an toàn thực phẩm theo Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT quy định đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nhỏ lẻ như sau:

MẪU BẢN CAM KẾT SẢN XUẤT THỰC PHẨM AN TOÀN

(Kèm theo Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

………, ngày……. tháng….năm 20...

BẢN CAM KẾT

sản xuất thực phẩm an toàn

Kính gửi: ……(tên cơ quan được UBND tỉnh/thành phố giao quản lý)

Tôi là: ....................….….,

Số chứng minh thư:…………. Ngày cấp:…………….Nơi cấp:………….

Chủ cơ sở sản xuất:…………..................…..............

Địa điểm sản xuất:.......................................……..............................………..

Địa chỉ liên hệ:.....................................................…......................................…

Điện thoại:.....…..........., Fax: ......................... E-mail ..........….........…

Mặt hàng sản xuất:

Nơi tiêu thụ sản phẩm:

Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm nêu ở trang 2 của Bản cam kết này trong:

Trồng trọt □  Chăn nuôi □

Nuôi trồng thủy sản □  Khai thác, sản xuất muối □

Thu hái, đánh bắt, khai thác nông lâm thủy sản □

(Đánh dấu X vào ô ghi tên loại hình cơ sở sản xuất và cam kết thực hiện các nội dung ở trang sau Bản cam kết).

Nếu có vi phạm, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bản cam kết này được làm thành 02 bản có giá trị như nhau, cơ quan quản lý giữ 01 bản, cơ sở giữ 01 bản.

Chủ cơ sở sản xuất

(Ký, ghi rõ họ tên )

Quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất ban đầu nhỏ lẻ

1. Đối với cơ sở trồng trọt nhỏ lẻ

(theo Điều 4 Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT)

1. Địa điểm sản xuất không nằm trong vùng bị cảnh báo ô nhiễm, không bảo đảm sản xuất thực phẩm an toàn.

2. Nguồn nước tưới không ảnh hưởng đến an toàn sản phẩm. Không sử dụng nước bị ô nhiễm, nước thải để rửa, sơ chế sản phẩm.

3. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng lúc, đúng cách; tuân thủ thời gian ngừng sử dụng thuốc theo hướng dẫn của nhà sản xuất thuốc; đọc kỹ nhãn thuốc trước khi sử dụng.

4. Sử dụng phân bón có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng cách theo hướng dẫn sử dụng ghi trên bao bì, tài liệu hướng dẫn sử dụng hoặc hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật trồng trọt, cán bộ khuyến nông; Sử dụng phân hữu cơ đã được ủ hoai mục.

5. Có trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng, phương tiện phù hợp để sản xuất, thu hoạch, bảo quản và vận chuyển, bảo đảm không gây độc hại, không gây ô nhiễm cho thực phẩm.

6. Người sản xuất được phổ biến, hướng dẫn về thực hành sản xuất thực phẩm an toàn.

7. Vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật, phân bón phải được thu gom trong các vật chứa kín, đúng nơi quy định để chờ xử lý hoặc tiêu hủy tránh gây ô nhiễm cho sản phẩm và khu vực sản xuất.

8. Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và cung cấp được thông tin liên quan đến việc mua bán sản phẩm.

2. Đối với cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ

(theo Điều 5 Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT)

1. Chuồng nuôi phải tách biệt với nhà ở, dễ vệ sinh, khử trùng tiêu độc; phải có nơi để chứa, ủ chất thải rắn, có hố để xử lý chất thải lỏng, đảm bảo vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường.

2. Giống vật nuôi có nguồn gốc rõ ràng, khỏe mạnh, được tiêm phòng các bệnh theo hướng dẫn của cán bộ chăn nuôi, thú y.

3. Thức ăn và nước uống dùng trong chăn nuôi phải bảo đảm không gây độc hại cho vật nuôi và người sử dụng sản phẩm động vật.

4. Thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học dùng trong chăn nuôi phải theo hướng dẫn sử dụng ghi trên bao bì, tài liệu hướng dẫn sử dụng hoặc hướng dẫn của cán bộ chăn nuôi thú y, cán bộ khuyến nông.

5. Người chăn nuôi được phổ biến, hướng dẫn về thực hành sản xuất thực phẩm an toàn.

6. Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và cung cấp được thông tin liên quan đến việc mua bán sản phẩm.

3.Đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản nhỏ lẻ

(theo Điều 6 Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT)

1. Bảo đảm các điều kiện về địa điểm, nguồn nước để nuôi trồng thủy sản an toàn thực phẩm.

2. Sử dụng giống thủy sản khỏe mạnh, có nguồn gốc rõ ràng.

3. Thức ăn dùng cho nuôi trồng thủy sản phải bảo đảm không gây hại cho thủy sản nuôi và người sử dụng sản phẩm thủy sản. Không sử dụng chất thải của động vật và của con người để nuôi thủy sản.

4. Thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học, chất xử lý cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản phải theo hướng dẫn sử dụng ghi trên bao bì, tài liệu hướng dẫn sử dụng hoặc hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, cán bộ khuyến nông.

5. Nước ao nuôi phải được xử lý trước khi xả thải ra môi trường xung quanh nếu thủy sản bị bệnh trong quá trình nuôi. Bùn thải từ ao nuôi phải được thu gom, xử lý không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

6. Thủy sản nuôi khi thu hoạch phải được bảo quản, vận chuyển bằng thiết bị, dụng cụ phù hợp, bảo đảm không gây độc hại, không gây ô nhiễm cho thực phẩm.

7. Người nuôi trồng thủy sản được phổ biến, hướng dẫn về thực hành sản xuất thực phẩm an toàn.

8. Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và cung cấp được thông tin liên quan đến việc mua bán sản phẩm.

4. Đối với cơ sở sản xuất, khai thác muối nhỏ lẻ

(theo Điều 7 Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT)

1. Địa điểm sản xuất, khai thác muối nằm trong vùng quy hoạch của địa phương, có hệ thống giao thông vận chuyển muối.

2. Có hệ thống kênh bảo đảm việc cấp nước mặn cho sản xuất, tiêu thoát nước mưa và không gây nhiễm mặn môi trường xung quanh.

3. Nguồn nước biển và nguồn nước mặn sử dụng để sản xuất muối không bị ô nhiễm, bảo đảm an toàn thực phẩm.

4. Không sử dụng chung hệ thống cấp nước biển cho đồng muối với hệ thống thoát nước thải sinh hoạt hoặc nước thải của các công trình khác.

5. Có trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện để sản xuất, thu hoạch, vận chuyển và bảo quản muối phù hợp, bảo đảm không gây ô nhiễm vào muối.

6. Người sản xuất, khai thác muối được phổ biến, hướng dẫn về thực hành sản xuất thực phẩm an toàn.

7. Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và cung cấp được thông tin liên quan đến việc mua bán sản phẩm.

5. Đối với cơ sở thu hái, đánh bắt khai thác nông lâm thủy sản nhỏ lẻ

(theo Điều 8 Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT)

1. Có trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng, phương tiện phù hợp để thu hái, đánh bắt, khai thác, bảo quản và vận chuyển sản phẩm, đảm bảo không gây độc hại, không gây ô nhiễm cho thực phẩm.

2. Sản phẩm thu hái, đánh bắt, khai thác phải được bảo quản phù hợp với tính chất của từng loại sản phẩm: tươi, sống, sơ chế, đông lạnh, sản phẩm khô. Trường hợp có sử dụng phụ gia, hóa chất trong bảo quản, xử lý sản phẩm phải theo đúng hướng dẫn loại dùng cho thực phẩm, có bao bì, nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng (quy định tại Thông tư 27/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm).

3. Người thu hái, đánh bắt, khai thác, bảo quản, vận chuyển sản phẩm được phổ biến, hướng dẫn về thực hành sản xuất thực phẩm an toàn.

4. Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và cung cấp được thông tin liên quan đến việc mua bán sản phẩm.

5. Bản cam kết sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn

Bản cam kết sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản được ban hành kèm theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

............., ngày ... tháng ... năm 20...

BẢN CAM KẾT
Sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn

Tôi là: …………………………………................

Số chứng minh thư hoặc thẻ căn cước hoặc mã số định danh công dân:.........

Ngày cấp: ……… Nơi cấp: ..............................

Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh:....................

Địa điểm sản xuất, kinh doanh: .......................

Địa chỉ liên hệ: …………………………………..

Điện thoại: ............., Fax: ................ Email: .....

Mặt hàng sản xuất, kinh doanh:.........................

Nơi tiêu thụ sản phẩm:.......................................

Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật hiện hành trong:

Kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản nhỏ lẻ.

Nếu có vi phạm, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Chủ cơ sở sản xuất kinh doanh
(Ký, ghi rõ họ tên)

6. Bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở dịch vụ ăn uống

Mẫu cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

BẢN CAM KẾT BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM
ĐỐI VỚI CƠ SỞ DỊCH VỤ ĂN UỐNG

Ngày ….. tháng …..năm ……., tại:………………………………………………………..

Người đại diện: ………………………………………………………………………………….

Loại hình cung cấp/kinh doanh:…………………………………………………………….

Địa chỉ/địa điểm: ………………………………………………………………………………

CAM KẾT

Thực hiện đúng các quy định về điều kiện an toàn thực phẩm trong cung cấp dịch vụ ăn uống và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật với những nội dung sau:

(1) Cơ sở tuân thủ đầy đủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, nguồn nước sạch để chế biến thức ăn, nước đá sạch.

(2) Chủ cơ sở và người trực tiếp cung cấp dịch vụ ăn uống có đủ Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm; kết quả khám sức khoẻ và phiếu xét nghiệm cấy phân theo quy định.

(3) Cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm với cơ quan chức năng có thẩm quyền của địa phương theo đúng quy định.

UBND………………….…….

(CƠ QUAN CHỨC NĂNG)

(ký & ghi họ tên)

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

(ký & ghi họ tên)

7. Bản cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------

BẢN CAM KẾT BẢO ĐẢM VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
ĐỐI VỚI NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN PHẨM THỰC PHẨM

Số:…………………………

Cơ sở:………………………………………………………………..………………...............

Địa chỉ:………………………………………………………………………………….................

Điện thoại:……………..............…… Fax: …………........………… Email:………………......

CAM KẾT

Áp dụng cho sản phẩm:………………………………………………........………….................

Chúng tôi cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ sở sản xuất, kinh doanh và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước về những vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

................, ngày....tháng...năm...
CHỦ CƠ SỞ
(Ký tên và đóng dấu)

8. Mẫu giấy cam kết an toàn thực phẩm trong trường học

Giấy cam kết an toàn thực phẩm trong trường học do hiệu trưởng ký kết với cha mẹ học sinh, cơ quan quản lý cam kết đảm bảo các điều kiện về an toàn thực phẩm trong bếp ăn tập thể trường học. Đây là văn bản được sử dụng nhằm mục đích ghi lại những thỏa thuận của nhà trường với cơ quan quản lý, phụ huynh học sinh trong việc thực hiện các nghĩa vụ mang tính chất ràng buộc về pháp lý, tương đương với giấy phép an toàn thực phẩm, chứng minh nhà trường đã đáp ứng các điều kiện quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Mẫu giấy cam kết an toàn thực phẩm trong trường tiểu học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

***

BẢN CAM KẾT TRÁCH NHIỆM VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI BẾP ĂN TẬP THỂ

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Quyết định...................... ngày.................... của UBND tỉnh về ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý về An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh........................;

Hôm nay, ngày... tháng... năm 20... tại Trường tiểu học..................

Người đại diện:.................................. - Hiệu trưởng.

Loại hình cung cấp/kinh doanh: Bếp ăn tập thể.

Địa chỉ/Địa điểm:................................................................................

CAM KẾT

Thực hiện các quy định về điều kiện an toàn thực phẩm trong cung cấp dịch vụ ăn uống và chịu trách nhiệm hoàn toàn về những hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật với những nội dung sau:

(1) Cơ sở tuân thủ đầy đủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định về các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, nguồn nước sạch chế biến thức ăn, nước đá sạch.

(2) Người trực tiếp chế biến thức ăn phải được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm và được chủ cơ sở xác nhận; có giấy xác nhận đủ sức khỏe theo quy định và không mắc các bệnh tả, lị, thương hàn, viêm gan A, E, viêm da nhiễm trùng, lao phổi, tiêu chảy cấp khi đang sản xuất, kinh doanh thực phẩm và đảm bảo thực hành vệ sinh cá nhân theo quy định.

(3) Nếu có vi phạm, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bản cam kết này được làm thành 02 bản có giá trị như nhau, cơ quan quản lý giữ 01 bản, cơ sở giữ 01 bản./.

Nơi nhận:

- Phòng ý tế..........................

- Lưu, niêm yết tại cơ sở.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Bản cam kết an toàn thực phẩm trong trường mầm non

UBND HUYỆN...

TRƯỜNG MẦM NON...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...............

V/v Cam kết đảm bảo vệ sinh ATTP

............, ngày... tháng... năm.....

Kính gửi: Phòng Y tế huyện..............................

Họ tên chủ cơ sở:......................................... - Hiệu trưởng

CMTND/CCCD số:........................................................................................

Ngày cấp: ................................. Nơi cấp:.....................................................

Tên cơ sở: Trường mầm non.......................................................................

ĐT:................................................................................................................

Loại hình cung cấp/kinh doanh: Bếp ăn Tập thể

Địa chỉ:..........................................................................................................

Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật hiện hành trong cung cấp dịch vụ ăn uống như sau:

(1) Cơ sở tuân thủ đầy đủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, nguồn nước sạch để chế biến thức ăn, nước đá sạch.

(2) Chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến thức ăn, cung cấp dịch vụ ăn uống phải được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm và được chủ cơ sở xác nhận; có giấy xác nhận đủ sức khoẻ theo quy định và không bị mắc các bệnh tả, lỵ, thương hàn, viêm gan A, E, viêm da nhiễm trùng, lao phổi, tiêu chảy cấp khi đang chế biến thức ăn, và đảm bảo vệ sinh cá nhân theo quy định.

(3) Nếu có vi phạm, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bản cam kết này được làm thành 02 bản có giá trị như nhau, cơ quan quản lý giữ 01 bản, cơ sở giữ 01 bản.

Bản cam kết có giá trị 03 năm kể từ ngày ký./.

.............., ngày... tháng... năm.....
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN TIẾP NHẬN BẢN CAM KẾT

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ THỰC HIỆN CAM KẾT
Hiệu trưởng

(Đã ký)

9. Mẫu giấy ký cam kết an toàn thực phẩm ngành công thương

Mẫu giấy cam kết an toàn thực phẩm cam kết về việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm do chủ cơ sở sản xuất thực hiện, theo quy định của Bộ Công thương, nhằm chứng minh với cơ quan chức năng và người tiêu dùng về việc cam kết rằng cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã đáp ứng các điều kiện quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm và được hoạt động hợp pháp trên thị trường. Như vậy, chủ cơ sở sản xuất phải có nghĩa vụ cam kết đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng và chịu trách nhiệm pháp lý với cơ quan quản lý.

Bản cam kết chấp hành các quy định đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất/kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

***

BẢN CAM KẾT

Chấp hành các quy định đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất/kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương

(Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ)

Kính gửi: ………………………………………………… 01

Tên cơ sở 02:……………………………………………………………………………..

Địa chỉ cơ sở 03:…………………………………………………………………………

Địa chỉ văn phòng (nếu có) 04:…………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………05 Fax:………………………………………

Giấy đăng ký kinh doanh 06 (nếu có) Số:………… Ngày cấp:…… Nơi cấp………….

Ngành nghề (tên sản phẩm ) 07: ………………..………………………………………..

Tổng số công nhân viên 08:…………………………………………................................

Tổng số công nhân viên trực tiếp tham gia 09:………………………………………….

Đại diện cơ sở 10:……………………..…………………………………………………

Số CMND/CCCD 11:……….……… Ngày cấp:........................ Nơi cấp:………………

Địa chỉ thường trú 12:…..………..……………………………………………………...

CAM KẾT

Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ với những nội dung sau:

1. Cơ sở tuân thủ đầy đủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010, cụ thể:

a) Có khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm;

b) Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất thực phẩm;

c) Có trang thiết bị phù hợp để sản xuất thực phẩm không gây độc hại, gây ô nhiễm cho thực phẩm;

d) Sử dụng nguyên liệu, hóa chất, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm;

đ) Tuân thủ quy định về sức khỏe, kiến thức và thực hành của người trực tiếp tham gia sản xuất thực phẩm;

e) Thu gom, xử lý chất thải theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

g) Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và lưu giữ thông tin liên quan đến việc mua bán bảo đảm truy xuất được nguồn gốc thực phẩm.

2. Cơ sở thực hiện tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm theo quy định.

3. Cơ sở cam kết đảm bảo và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước người tiêu dùng, trước pháp luật về an toàn thực phẩm. Bản cam kết này được làm thành 02 bản có giá trị như nhau (cơ quan quản lý giữ 01 bản, cơ sở giữ 01 bản)

………., ngày… tháng… năm…

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN TIẾP NHẬN

(Ký tên, đóng dấu)

Định kỳ 03 năm tính từ thời điểm ký Bản cam kết, chủ cơ sở thực hiện ký lại Bản cam kết.

………., ngày… tháng… năm…

CHỦ CƠ SỞ

(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

 * Ghi chú:

- 01 : Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận cam kết đảm bảo ATTP

- 02 : Ghi tên của đơn vị sản xuất hoặc kinh doanh

- 03 : Địa chỉ trực tiếp sản xuất hoặc kinh doanh

- 04 : Địa chỉ văn phòng đại diện tại địa chỉ khác không trùng địa chỉ cơ sở

- 05: Số điện thoại, Fax liên hệ đại diện cơ sở

- 06: Ghi theo giấy Đăng ký kinh doanh do Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp

- 07: Ghi rõ tên ngành nghề sản xuất hoặc kinh doanh thuộc ngành Công Thương quản lý

- 08: Tổng số nhận viên làm việc tại cơ sở

- 09: Tổng số nhân viên trực tiếp tham gia khâu sản xuất hoặc kinh doanh

- 10: Tên chủ cơ sở hoặc người người được ủy quyền điều hành cơ sở

- 11: Số CMND/CCCD người đại diện cơ sở

- 12: Địa chỉ thường trú người đại diện cơ sở

* Lưu ý: Theo mẫu Giấy xác nhận tập huấn kiến thức thức về ATTP tại Phụ lục I Thông tư 13/TT-BCT ngày 18/6/2020 của Bộ Công Thương quy định 03 năm phải thực hiện tập huấn kiến thức ATTP kể từ ngày cấp giấy, việc chủ cơ sở tự tập huấn và tự cấp Giấy xác nhận tập huấn kiến thức về ATTP không có cơ quan tiếp nhận dẫn đến việc theo dõi số lượng người trực tiếp sản xuất/kinh doanh thực phẩm tuân thủ kiến thức ATTP khó quản lý. Vì vậy cơ quan có thẩm quyền khi tiếp nhận Bản cam kết cần yêu cầu cơ sở nộp đồng thời Giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm đã được chủ cơ sở xác nhận để cơ quan quản lý dễ theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ trên địa bàn.

Bản cam kết chấp hành các quy định đảm bảo an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn ngành Công Thương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

~o0o~

BẢN CAM KẾT

Chấp hành các quy định đảm bảo an toàn thực phẩm

trong kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn ngành Công Thương

(Đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật)

Kính gửi: ………………………………………………… 01

Tên cơ sở 02:……………………………………………………………………………..

Địa chỉ kinh doanh 03:……………………………………………………………………

Địa chỉ văn phòng (nếu có) 04:…………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………05 Fax:………………………………………

Giấy đăng ký kinh doanh 06 Số:………… Ngày cấp:…… Nơi cấp………….

Ngành nghề (tên sản phẩm ) 07: ………………..………………………………………..

Tổng số công nhân viên 08:…………………………………………................................

Tổng số công nhân viên trực tiếp tham gia 09:………………………………………….

Đại diện cơ sở 10:……………………..…………………………………………………

Số CMND/CCCD 11:……….……… Ngày cấp:........................ Nơi cấp:………………

Địa chỉ thường trú 12:…..………..……………………………………………………...

CAM KẾT

Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn với những nội dung sau:

1. Cơ sở tuân thủ đầy đủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010, cụ thể:

a) Tuân thủ quy định về ghi nhãn thực phẩm;

b) Tuân thủ các điều kiện về bảo đảm an toàn đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm, điều kiện về bảo đảm an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm quy định tại Điều 18 và Điều 20 của Luật An toàn thực phẩm, cụ thể:

- Sản xuất từ nguyên vật liệu an toàn, bảo đảm không thôi nhiễm các chất độc hại, mùi vị lạ vào thực phẩm, bảo đảm chất lượng thực phẩm trong thời hạn sử dụng;

- Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, tuân thủ quy định đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

- Đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi lưu thông trên thị trường;

- Nơi bảo quản và phương tiện bảo quản phải có diện tích đủ rộng để bảo quản từng loại thực phẩm riêng biệt, có thể thực hiện kỹ thuật xếp dỡ an toàn và chính xác, bảo đảm vệ sinh trong quá trình bảo quản;

- Ngăn ngừa được ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, côn trùng, động vật, bụi bẩn, mùi lạ và các tác động xấu của môi trường; bảo đảm đủ ánh sáng; có thiết bị chuyên dụng điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm và các điều kiện khí hậu khác, thiết bị thông gió và các điều kiện bảo quản đặc biệt khác theo yêu cầu của từng loại thực phẩm;

- Tuân thủ các quy định về bảo quản của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

c) Bảo đảm và duy trì vệ sinh nơi kinh doanh;

d) Bảo quản thực phẩm theo đúng hướng dẫn của tổ chức, cá nhân sản xuất.

2. Cơ sở thực hiện tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm theo quy định.

3. Cơ sở cam kết đảm bảo và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước người tiêu dùng, trước pháp luật về an toàn thực phẩm.

Bản cam kết này được làm thành 02 bản có giá trị như nhau (cơ quan quản lý giữ 01 bản, cơ sở giữ 01 bản)./.

………., ngày… tháng… năm…

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN TIẾP NHẬN

(Ký tên, đóng dấu)

Định kỳ 03 năm tính từ thời điểm ký Bản cam kết, chủ cơ sở thực hiện ký lại Bản cam kết

………., ngày… tháng… năm…

CHỦ CƠ SỞ

(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

* Ghi chú :

- 01 : Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận cam kết đảm bảo ATTP

- 02 : Ghi tên của doanh nghiệp kinh doanh

- 03 : Địa chỉ trực tiếp doanh nghiệp kinh doanh

- 04 : Địa chỉ văn phòng đại diện tại địa chỉ khác không trùng địa chỉ cơ sở

- 05: Số điện thoại, Fax liên hệ đại diện cơ sở

- 06: Ghi theo giấy Đăng ký kinh doanh do Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp hoặc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh

- 07: Ghi rõ tên sản phẩm bao gói kinh doanh thuộc ngành Công Thương quản lý

- 08: Tổng số nhận viên làm việc tại cơ sở kinh doanh

- 09: Tổng số nhân viên trực tiếp tham gia khâu kinh doanh

- 10: Tên chủ cơ sở hoặc người người được ủy quyền điều hành cơ sở

- 11: Số CMND/CCCD người đại diện cơ sở

- 12: Địa chỉ thường trú người đại diện cơ sở

10. Thủ tục ký cam kết an toàn thực phẩm

Quy trình xin ký cam kết an toàn thực phẩm được tiến hành qua các bước:

  • Đăng ký tập huấn xác nhận kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm và Khám sức khỏe đối với chủ cơ sở và nhân viên trực tiếp tham gia vào hoạt động kinh doanh.
  • Nộp hồ sơ xin Cam kết vệ sinh an toàn thực phẩm tại Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện nơi kinh doanh.
  • Thẩm định tại cơ sở.

Bản chất của thủ tục ký cam kết an toàn thực phẩm là cơ sở tự cam kết và tự chịu trách nhiệm về cam kết của mình trong vấn đề ATTP. Cơ quan quản lý nhà nước sẽ hậu kiểm trong quá trình cơ sở hoạt động sau này. Tuy nhiên dù ký cam kết an toàn thực phẩm hay xin giấy phép ATTP thì cơ sở vẫn cần đáp ứng các điều kiện chung về nhân sự, cơ sở vật chất, hồ sơ nguồn gốc an toàn thực phẩm như nhau.

Bản cam kết an toàn thực phẩm có thời hạn 3 năm kể từ ngày cấp.

Trên đây là Mẫu cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm 2024 mới nhất hiện nay và các thông tin xoay quanh. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục đầu tư kinh doanh trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 76.010
0 Bình luận
Sắp xếp theo