Mẫu công văn đăng ký danh hiệu tổ chức Đảng

Mẫu công văn đăng ký danh hiệu tổ chức Đảng năm 2018

Mẫu công văn đăng ký danh hiệu tổ chức Đảng là mẫu bản công văn được Đảng bộ lập ra để đăng ký về danh hiệu thi đua cho tổ chức Đảng. Mẫu công văn nêu rõ thông tin của tổ chức Đảng đăng ký, nội dung đăng ký danh hiệu... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu công văn đăng ký danh hiệu tổ chức Đảng tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu công văn đăng ký danh hiệu tổ chức Đảng như sau:

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ..................

ĐBBP/CB: .................................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số …… -CV/ĐBBP (CB)

V/v đăng ký danh hiệu năm 2018

..............., ngày...tháng...năm...

Kính gửi: - Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

Thực hiện Quy định số .................. ngày .................. của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung, phương pháp đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng trong đơn vị sự nghiệp, Đảng ủy bộ phận/chi bộ đã họp và thống nhất đăng ký danh hiệu thi đua khen thưởng cho Đảng bộ bộ phận/Chi bộ năm 2018 là:

Được Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường công nhận đạt tiểu chuẩn trong sạch, vững mạnh năm 2018 và tặng Giấy khen tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2018.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Đảng ủy Trường,

- Lưu đảng bộ bộ phận/chi bộ.

T/M ĐẢNG ỦY BỘ PHẬN/CHI BỘ
BÍ THƯ

Mẫu công văn đăng ký danh hiệu tổ chức Đảng

Mẫu công văn đăng ký danh hiệu tổ chức Đảng

Đánh giá bài viết
1 1.024
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo