Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ không đủ điều kiện hưởng thất nghiệp 2023

Hoatieu xin chia sẻ mẫu Đơn đề nghị hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động không đủ điều kiện hưởng thất nghiệp, đây là mẫu số 05 ban hành kèm theo Quyết định 6696/QĐ-TLĐ để hỗ trợ những người lao động bị chấm dứt HĐLĐ nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bảo hiểm, trợ cấp thất nghiệp là một trong những khoản hỗ trợ cần thiết của người lao động, là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ BHTN.

Tuy nhiên vì nhiều lý do, có rất nhiều người lao động lại không đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp. Đơn đề nghị hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động không đủ điều kiện hưởng thất nghiệp Hoatieu chia sẻ dưới đây sẽ giúp san sẻ một phần khó khăn với người lao động trong trường hợp này. Mời các bạn tham khảo dưới đây.

1. Điều kiện hỗ trợ NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ không đủ điều kiện hưởng thất nghiệp

Đoàn viên, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 30/9/2022 bị chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, đáp ứng đủ các điều kiện sau đây thì được hỗ trợ:

- Chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 31/3/2023, trừ trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật; bị xử lý kỷ luật sa thải; thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động mà thử việc không đạt yêu cầu hoặc một bên hủy bỏ thỏa thuận thử việc; hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

- Không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

2. Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ không đủ điều kiện hưởng thất nghiệp

Đơn đề nghị hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động không đủ điều kiện hưởng thất nghiệp
Đơn đề nghị hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động không đủ điều kiện hưởng thất nghiệp

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ không đủ điều kiện hưởng thất nghiệp là mẫu số 05 ban hành kèm theo Quyết định 6696/QĐ-TLĐ. Đây là mẫu mới nhất và vẫn đang có hiệu lực pháp luật.

Mẫu 05

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

(Dành cho đoàn viên, người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp)

I. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Họ và tên: ……….Ngày, tháng, năm sinh: …./ …../.....

2. Dân tộc: …………… Giới tính: ...........

3. Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp: ……/……../………. Nơi cấp: ....

4. Nơi ở hiện tại: .......................................

Nơi thường trú: .........................................

Nơi tạm trú: ................................................

Điện thoại liên hệ: ......................................

5. Số sổ bảo hiểm xã hội: ...........................

6. Tôi là đoàn viên công đoàn2

Ngày …./…./….. Tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động với (tên, địa chỉ đơn vị sử dụng lao động) … Lý do chấm dứt hợp đồng lao động: …

Hiện tôi muốn hưởng hỗ trợ từ chính sách này của tổ chức Công đoàn.

II. THÔNG TIN ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG ĐANG MANG THAI HOẶC ĐANG NUÔI CON DƯỚI 06 TUỔI

1. Thông tin đối với lao động đang mang thai (nếu có)

Thai kỳ tháng thứ: ………..

2. Thông tin đối với lao động đang nuôi con hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi (Nếu vợ hoặc chồng đã được hưởng chính sách hỗ trợ này thì không khai thông tin bên dưới)

2.1. Họ và tên chồng/vợ …..; ngày, tháng, năm sinh: …../…./…

Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số: …

Ngày cấp: …../……./…….; nơi cấp: ………………

2.2. Họ và tên co….; ngày, tháng, năm sinh: …../…./…

Họ và tên con: ….; ngày, tháng, năm sinh: …../……/…

Nếu được hỗ trợ, đề nghị chuyển tiền qua hình thức:

□ Tài khoản (Tên tài khoản: …..….. Số tài khoản: …… Ngân hàng:...)

□ Bưu điện (Theo địa chỉ nơi muốn nhận):

□ Nhận trực tiếp tại Liên đoàn Lao động....

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

.., ngày …. tháng …. năm …..
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

1 Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã, thành phố, công đoàn các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế; Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nơi đoàn viên, người lao động cư trú hoặc chấm dứt hợp đồng lao động.

2 Đánh dấu X vào ô vuông nếu là đoàn viên công đoàn.

3. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ không đủ điều kiện hưởng thất nghiệp

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp còn bao gồm các loại giấy tờ, tài liệu sau:

- Bản sao một trong các giấy tờ sau:

+ Hợp đồng lao động đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.

+ Quyết định thôi việc.

+ Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

- Bản sao Sổ bảo hiểm xã hội hoặc xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp.

- Bản sao các văn bản, phương án, quyết định sắp xếp việc làm, sản xuất kinh doanh của người sử dụng lao động dẫn đến chấm dứt hợp đồng lao động với đoàn viên, người lao động (nếu có).

- Trường hợp người lao động không là đoàn viên nhưng là nữ đang mang thai, người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi thì bổ sung thêm bản sao một trong các giấy tờ sau:

+ Giấy tờ chứng minh người lao động đang mang thai;

+ Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em;

+ Giấy chứng nhận nuôi con nuôi;

+ Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền.

4. Mức hỗ trợ NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ không đủ điều kiện hưởng thất nghiệp

- Mức hỗ trợ:

+ Người lao động là đoàn viên; người lao động không là đoàn viên nhưng là nữ từ đủ 35 tuổi trở lên, là nữ đang mang thai, người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi (chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em): 3.000.000 đồng/người.

+ Người lao động không là đoàn viên: 2.100.000 đồng/người.

- Phương thức chi trả: Trả 01 lần, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

5. Thủ tục hỗ trợ NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ không đủ điều kiện hưởng thất nghiệp

- Bước 1: Đoàn viên, người lao động có nhu cầu hưởng hỗ trợ gửi hồ sơ đến công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoặc Công đoàn cấp tỉnh nơi đoàn viên, người lao động cư trú (thường trú hoặc tạm trú) hoặc nơi đoàn viên, người lao động chấm dứt hợp đồng lao động.

Công đoàn nơi tiếp nhận hồ sơ của đoàn viên, người lao động kiểm tra, hướng dẫn đoàn viên, người lao động nộp hồ sơ theo mục (1); lập biên bản nhận hồ sơ của đoàn viên, người lao động (theo Mẫu số 06).

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/3/2023.

- Bước 2: Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của đoàn viên, người lao động, công đoàn tiếp nhận hồ sơ gửi hồ sơ tới Công đoàn cấp tỉnh nơi đoàn viên, người lao động chấm dứt hợp đồng lao động.

- Bước 3: Trong 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ của đoàn viên, người lao động, Công đoàn cấp tỉnh nơi đoàn viên, người lao động chấm dứt hợp đồng lao động:

+ Thu thập các văn bản, tài liệu cần thiết liên quan đến đoàn viên, người lao động (nếu có thể), thẩm định (hoặc chỉ đạo công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện) và ban hành quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ (theo Mẫu số 02);

+ Chỉ đạo công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nơi doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động chuyển kinh phí hỗ trợ hoặc trực tiếp chuyển kinh phí hỗ trợ tới đoàn viên, người lao động trong 05 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt.

Trường hợp không phê duyệt, Công đoàn cấp tỉnh nơi đoàn viên, người lao động chấm dứt hợp đồng lao động thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do với đoàn viên, người lao động.

- Bước 4: Trong 07 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động, công đoàn chi hỗ trợ lập danh sách ký nhận hỗ trợ của đoàn viên, người lao động (theo Mẫu số 03) hoặc tập hợp chứng từ chứng minh đã chuyển tiền hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động (trường hợp đoàn viên, người lao động không trực tiếp nhận tiền mặt) và lưu theo quy định.

Trên đây là Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ không đủ điều kiện hưởng thất nghiệp 2023. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan khác trong mục Biểu mẫu: Thủ tục hành chính nhé.

Đánh giá bài viết
1 167
0 Bình luận
Sắp xếp theo