Mẫu bảng thông tin đăng ký thất nghiệp 2022

Mẫu bảng thông tin đăng ký thất nghiệp là mẫu bảng thông tin được lập ra để ghi chép về thông tin đăng ký thất nghiệp ban hành theo Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH. Mẫu bảng đăng ký nêu rõ quyền và trách nhiệm của người lao động, thông tin đăng ký thất nghiệp... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bảng thông tin đăng ký thất nghiệp tại đây.

1. Mẫu bảng thông tin đăng ký thất nghiệp là gì?

Mẫu bảng thông tin đăng ký thất nghiệp là mẫu dành cho người lao động sẽ phải điền trực tiếp khi đến trung tâm dịch vụ việc làm để thông báo về tình hình tìm kiếm việc làm của mình để hàng tháng được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trong mẫu đăng ký thất nghiệp, người kê khai cần ghi đầy đủ các thông tin bao gồm: họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, số điện thoại, số tài khoản, số sổ bảo hiểm,... và nhiều thông tin liên quan khác. Do vậy, người kê khai cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ có chứa những thông tin đó để tránh mất thời gian và kéo dài thủ tục nhé.

2. Mẫu bảng thông tin đăng ký thất nghiệp

Mẫu bảng thông tin đăng ký thất nghiệp

MẪU SỐ 1. Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

ĐĂNG KÝ THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố…………………………

Tên tôi là: …………….. sinh ngày …….. tháng ……… năm …………

Giới tính: ……………………………

Số CCCD/CMND …………………………… Ngày cấp ………/………../………………….

Nơi cấp ………………………………

Số điện thoại liên lạc: ……………………………., số tài khoản ………………………. tại ngân hàng:……, mã số thuế:…………………….. , địa chỉ Email (nếu có):…………………………

Hiện cư trú tại: ……………………………………………………………………………………

Số Sổ bảo hiểm xã hội (nếu xác định được số sổ): …………………………………………

Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu: ………………………………………………………

Trình độ đào tạo: …………………………………………………………………………………

Ngành nghề đào tạo: ……………………………………………………………………………

Công việc đã làm trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc: ………

Tên doanh nghiệp, tổ chức chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc: ………

Địa chỉ: …………………………… Số điện thoại …………………. fax (nếu có) ……………….

Hiện nay, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc với doanh nghiệp, tổ chức nêu trên từ ngày......................tháng …………….. năm ……………………………

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp: …………………………tháng.

Nhu cầu của tôi về tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề: có £ không £

Nếu có:

- Tư vấn:.................................................................................

- Giới thiệu việc làm: ……………………………………………………………………

- Ngành nghề đào tạo là: ……………………………………………………….; thời gian đào tạo………….; nơi đào tạo (nếu có) ………………………………………………………………….

Tôi đăng ký thất nghiệp và sẽ thực hiện theo đúng quy định./.

……….., ngày ….. tháng ….. năm …..
Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Bước 1. Nộp hồ sơ tới trung tâm dịch vụ việc làm

Khoản 1 Điều 17 Nghị định 28 năm 2015 của Chính Phủ quy định:

Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi muốn nhận trợ cấp (không phụ thuộc vào nơi đang ở hay nơi đang làm việc).

Bước 2. Giải quyết hồ sơ

Cũng theo Nghị định 28, cụ thể khoản 1 Điều 18, trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, người lao động chưa tìm được việc làm thì trung tâm giới thiệu việc làm thực hiện xác nhận giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, trung tâm giới thiệu việc làm ra quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp kèm theo sổ bảo hiểm xã hội có xác nhận trả cho người lao động

Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16 theo ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp.

Bước 3. Nhận tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp

Trong trường hợp được nhận trợ cấp thất nghiệp, theo khoản 2 Điều 18, trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định chi trả trợ cấp thất nghiệp, cơ quan bảo hiểm xã hội tại địa phương thực hiện chi trả tiền trợ cấp tháng đầu tiên cho người lao động kèm theo thẻ bảo hiểm y tế.

Hàng tháng, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp thất nghiệp trong vòng 12 ngày tính từ ngày hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

Ví dụ:

Ngày 01/01/2020, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm.

Ngày 20/01/2020, trung tâm dịch vụ việc làm ra Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

Ngày bắt đầu tính hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày 16/01/2020.

Ngày chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên: Từ 20/01 - 25/01/2020.

Ngày chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng thứ 2: Từ 16/02 - 27/02/2020.

Ngày chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng thứ 2: Từ 16/03 - 27/03/2020.

Bước 4. Hàng tháng thông báo tìm kiếm việc làm

Khoản 1 Điều 19 Nghị định này còn quy định, hàng tháng người lao động phải đến trung tâm dịch vụ việc làm để thông báo về việc tìm kiếm việc làm trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo đúng lịch hẹn kèm theo Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp).

4. Khi nào phải thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng

Thời gian thông báo tìm kiếm việc làm được hướng dẫn tại Khoản 4 Điều 10 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH:

4. Ngày người lao động thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm được ghi cụ thể trong phụ lục quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động như sau:

a) Ngày của tháng thứ nhất hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp theo phiếu hẹn trả kết quả;

b) Từ tháng thứ hai trở đi người lao động thực hiện ngày thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bảo hiểm thất nghiệp là khoản trợ cấp khi người lao động mất việc làm được pháp luật quy định. Theo đó, người lao động sẽ được hưởng tiền bảo hiểm thất nghiệp tùy theo số năm đóng và mức đóng của mình theo từng tháng và mỗi tháng phải thực hiện khai báo về tình hình tìm kiếm việc làm.

Như vậy, việc thông báo tìm kiếm việc làm được thực hiện vào tháng đầu tiên hưởng trợ cấp thất nghiệp là ngày nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp theo phiếu hẹn trả kết quả. Bắt đầu từ tháng thứ hai trở đi thông báo trong 03 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trên đây là Mẫu bảng thông tin đăng ký thất nghiệp 2022 cùng thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp mới nhất dành cho các bạn bị mất việc làm trong tình hình dịch bệnh khó khăn, phức tạp như hiện nay.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
3 720
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo