Công văn xin cấp lại mật khẩu trang thuế

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp bởi nhiều lý do khác nhau không ít lần sẽ bị quên mật khẩu khai thuế qua mạng. Công văn xin cấp lại mật khẩu trang thuế là văn bản được lập ra để yêu cầu về việc cấp lại mật khẩu. Mẫu công văn phải ghi đầy đủ nội dung và nêu rõ lí do để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tiến hành xét duyệt tiến hành cấp lại mật khẩu.

1. Công văn xin cấp lại mật khẩu trang thuế

Công văn xin cấp lại mật khẩu trang thuế

CÔNG TY ………………..………

Số : 01/TTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày ….. tháng ….. năm 20…..

TỜ TRÌNH
V/v khôi phục mật khẩu tài khoản quản trị trang thuế điện tử

Kính gửi : Chi cục Thuế ……………………………………………..

Tên công ty : …………… …………………………………………………………..

Địa chỉ : ……………………………………………………………..

Mã số thuế : …………………………………………………………….

Đơn vị chúng tôi vừa gia hạn dịch vụ chữ ký số của Viettel, bây giờ cần vào tài khoản quản trị, để cập nhật serial chứng thư số mới.

Tuy nhiên chúng tôi không nhớ mật khẩu đăng nhập tài khoản quản trị và chữ ký số cũ cũng đã hết hạn nên không sử dụng được chức năng ‘Lấy lại được mật khẩu’.

Kính mong cơ quan quản lý cung cấp cho đơn vị tôi mật khẩu tài khoản quản trị để đơn vị tôi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ khai thuế đúng thời hạn quy định./.

Email khôi phục mật khẩu : …………………………………………………….

Điện thoại liên hệ : ……………………………………………………………

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

2. Hướng dẫn lấy lại mật khẩu khai thuế

Cập nhập lại mật khẩu khai thuế, nộp thuế bằng chữ ký số

Bước 1: Truy cập vào vào trang website khai thuế: https://thuedientu.gdt.gov.vn/

Sau đó vào mục đăng nhập -> Lấy lại mật khẩu.

Công văn xin cấp lại mật khẩu trang thuế

Bước 2: Nhập mã số thuế doanh nghiệp và mật khẩu mới vào ô như hình.

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu khai thuế

Lưu ý: Khi nhập mã số thuế phải có đuôi QL. (Ví dụ: 0314266498-QL)

Bước 3: Sau khi nhập xong bạn gắn chữ ký số vào máy và nhấn cập nhập -> Nhập mã pin của USB -> OK.

Như vậy sau khi thực hiện xong các bước này các bạn có thuế vào thang thuế để đăng nhập lại với mật khẩu vừa thay đổi.

Cập nhập lại mật khẩu khai thuế, nộp thuế bằng cách gọi lên Cơ quan thuế quản lý

Thông thường để cập nhập lại mật khẩu khai thuế, nộp thuế bị quên bằng chữ ký số. Ngoài ra nếu doanh nghiệp rơi vào trường hợp chữ ký số cũ đã hết hạn và vừa gia hạn lại chữ ký số mới thì sẽ không thể áp dụng cách trên. Vì do chữ ký số mới đã thay đổi số seri. Nếu rơi vào trường hợp này các bạn phải nhờ vào phòng kê khai tin học của Cơ quan thuế để được hỗ trợ cấp lại mật khẩu mới.

Một số chi cục thuế linh hoạt giải quyết khi doanh nghiệp gọi điện yêu cầu hỗ trợ. Một số chi cục thuế yêu cầu quý doanh nghiệp phải làm công văn và giấy ủy quyền liên hệ trực tiếp mới đồng ý cấp lại mật khẩu.

Lưu ý: Khi gọi điện đến chi cục thuế xin cấp lại mật khẩu sẽ gửi về email đã đăng ký trước đây.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4.530
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo