Bài thu hoạch chương trình giáo dục tổng thể tất cả các môn

Chương trình GDPT 2018 nhằm cụ thể hóa mục tiêu giáo dục phổ thông, giúp người học làm chủ kiến thức phổ thông; biết vận dụng hiệu quả kiến thức vào đời sống và tự học suốt đời. Sau khi tập huấn chương trình GDPT 2018 trực tuyến, các thầy cô phải làm bài thu hoạch các môn học. Sau đây là nội dung chi tiết.

1. Giới thiệu tóm tắt Chương trình giáo dục tổng thể 2018

Chương trình giáo dục phố thông bao gồm chương trình tổng thể (khung chương trình), các chương trình môn học và hoạt động giáo dục.

Chương trình tổng thể là văn bản quy định những vấn đề chung nhất, có tính chất định hướng của chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm: Quan điểm xây dựng chương trình, mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông vàmục tiêu chương trình từng cấp học, yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi của học sinh cuối mỗi cấp học, hệ thống môn học và hoạt động giáo dục, thời lượng của từng môn học và hoạt động giáo dục, định hướng nội dung giáo dục bắt buộc ở từng cấp học

Chương trình giáo dục phổ thông hình thành và phát triển cho học sinh những phẩm chất chủ yếu: Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm; những năng lực chung được hình thành, phát triển thông qua tất cả các môn học và hoạt động giáo dục: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; những năng lực đặc thù được hình thành, phát triển chủ yếu thông qua một số môn học và hoạt động giáo dục nhất định: năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực khoa học, năng lực công nghệ, năng lực tin học, năng lực thẩm mĩ, năng lực thể chất. Bên cạnh việc hình thành, phát triển các năng lực chung và năng lực đặc thù, chương trình giáo dục phổ thông còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng những năng lực đặc biệt (năng khiếu) của học sinh.

Hệ thống môn học và hoạt động giáo dục của Chương trình giáo dục phổ thông gồm:

  • Môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc: Là môn học mà mọi học sinh đều phải học và hoạt động giáo dục mà mọi học sinh đều phải tham gia.
  • Môn học tự chọn: Là môn học không bắt buộc, được học sinh chọn theo nguyện vọng.
  • Môn học lựa chọn: Là môn học được học sinh chọn theo định hướng nghề nghiệp.

2. Bài thu hoạch chương trình giáo dục tổng thể tất cả các môn

Lưu ý: Các bài thu hoạch này mang tính chất tham khảo, các bạn chỉ nên đọc để lấy ý tưởng làm bài, phù hợp với kiến thức, môi trường dạy và học cá nhân.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 44.853
0 Bình luận
Sắp xếp theo