Phân tích đoạn video minh họa áp dụng Học thông qua Chơi

Đáp án Mô đun Học thông qua Chơi: Phân tích đoạn video minh họa áp dụng Học thông qua Chơi là Bài tập tự luận mà giáo viên phải hoàn thành khi tham gia tập huấn mô đun Học thông qua Chơi ở Tiểu học. Mời thầy cô tham khảo gợi ý trả lời câu hỏi dưới đây để nhanh chóng hoàn thiện bài kiểm tra sau tập huấn Học thông qua Chơi của mình.

Phân tích đoạn video minh họa áp dụng HTQC
Đáp án Học thông qua Chơi Tiểu học

1. Phân tích đoạn video minh họa áp dụng Học thông qua Chơi

Để hiểu sâu hơn về đặc điểm của HTQC, thầy/cô sẽ xem trích đoạn video về một hoạt động học tập ngắn để xác định các đặc điểm HTQC thể hiện trong hoạt động như thế nào. Các thầy/cô sẽ thực hiện theo các bước hướng dẫn sau đây:

• Tải về máy tính của thầy/cô Phiếu đặc điểm HTQC và dành thời gian đọc hướng dẫn để hiểu cách sử dụng bảng kiểm.

Phiếu đặc điểm HTQC
Phiếu đặc điểm Học thông qua Chơi

• Xem đoạn video và ghi lại các biểu hiện, nội dung cụ thể của từng đặc điểm HTOC.

• Điền vào Phiếu đặc điểm HTQC theo những quan sát và ghi chép mà thầy/cô có được.

• Nộp phiếu đã hoàn thành bằng cách tải lên tệp đính kèm.

2. Bài tập phân tích video Học thông qua chơi

Đây là những gì thầy cô đã làm trong bài tập cuối cùng của mô đun 1, trong đó thầy/cô đã phân tích một video. Thầy/cô còn nhớ lần đó mình đánh dấu yếu tố nào trong bảng kiểm của mình không? Thầy/cô thực hiện việc đó một cách dễ dàng hay khó khăn? Tại sao?

Gợi ý trả lời:

  • Tôi vẫn còn nhớ những yếu tố mình đã đánh dấu trên bảng kiểm. Tôi thực hiện việc đó một cách dễ dàng. Tại vì khi quan sát tiết học và đánh giá kế hoạch bài dạy hiện có giáo viên có thể dễ dàng đánh dấu những yếu tố mà giáo viên nhìn thấy .Ở mỗi mảnh ghép có các yếu tố được đề cập giúp giáo viên dễ dàng xác định những gì mình cần quan sát.
  • Bảng kiểm được thiết kế chi tiết ở các phần. Các yếu tố này không phải là phương án khả quan duy nhất để xác định một đặc điểm trong tiết học nếu giáo viên tìm thấy các yếu tố khác trong tiết học đại diện cho một đặc điểm nào đó giáo viên có thể thêm vào trong mảnh ghép. Có nhều khoảng trống ở phần ghi chép để giáo viên ghi lại những gì quan sát được.

3. Đáp án Mô đun Học thông qua Chơi (Đủ 5 Module)

Mời các bạn tham khảo các tài liệu có liên quan khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
6 37.703
0 Bình luận
Sắp xếp theo