Giáo án Toán lớp 1 sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục (Trọn bộ cả năm)

Giáo án Toán lớp 1 sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục là mẫu giáo án bài giảng  cả năm theo chương trình mới để các thầy cô tham khảo phục vụ cho công tác soạn giáo án. Sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo.

Lưu ý: Do nội dung giáo án rất dài, nên mời các bạn bấm vào nút Tải về để xem đầy đủ Giáo án Toán lớp 1 sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục cả năm nhé.

Giáo án Toán sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

TUẦN 1

TOÁN

Tiết 1: VỊ TRÍ QUANH TA

I. MỤC TIÊU

- Bước đầu nhận biết được vị trí tương đối giữa hai vật: Trên - dưới; Bên phải bên trái; Phía trước - phía sau. Ở giữa.

- HS có ý thức trong giờ học.

I TÀI LIỆU PHƯƠNG TIỆN

- Videoo bài hát: Cả tuần đều ngoan của nhạc sĩ Phạm Tuyên ; SGK Toán 1; Vở bài tập Toán 1.

- Hình ảnh các bức tranh trong SGK Toán 1.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.HĐ Khởi động

- GV mở video bài hát: Cả tuần đều ngoan.

- GVnêu yêu cầu của tiết học

2. Hoạt động hình thành kiến thức, thực hành.

2.1 Nhận biết quan hệ trên - dưới.

- GV nêu yêu cầu HS quan sát SGK và nêu nhận xét:

- GV nêu yêu cầu HS tô màu trong vở bài tập Toán.

2.2 Nhận biết quan hệ bên phải - bên trái.

- GV nêu yêu cầu HS quan sát SGK và nêu nhận xét:

- GV nêu yêu cầu HS tô màu trong vở bài tập Toán.

- GV nêu yêu cầu HS tìm ví dụ tương tự về quan hệ bên phải - bên trái.

2.3 Nhận biết quan hệ trước - sau, ở giữa

- GV nêu yêu cầu HS quan sát SGK và nêu nhận xét:

- GV nêu yêu cầu HS tô màu trong vở bài tập Toán.

- GV nêu yêu cầu HS tìm ví dụ tương tự về quan hệ trước - sau, ở giữa

3. Hoạt động mở rộng

- GV tổng kết nội dung bài học.

- Lớp phó văn nghệ bắt nhịp, HS hát

- HS quan sát SGK và nêu nhận xét:

Lọ hoa ở trên mặt bàn, con mèo ở dưới gầm bàn. Máy bay bay bên trên, em bé đứng dưới đất.

- HS tô màu theo hướng dẫn trong Vở bài tập Toán.

- HS quan sát SGK và nêu nhận xét:

Cửa ra vào ở bên phải cô giáo. Bàn GV ở bên trái cô giáo. Dãy đèn cao áp ở bên phải ô tô đang chạy. Bên trái ô tô là dãy nhà cao tầng.

- HS tô màu theo hướng dẫn trong Vở bài tập Toán.

- HS tìm ví dụ tương tự về quan hệ bên phải - bên trái.

- HS quan sát SGK và nêu nhận xét:

+ Phía trước ba bạn đứng xếp hàng mua kem là chú bán kem; Bạn Hùng đứng trước em Hoa đang cầm thú bông; Chị Mai đứng sau em Hoa; em Hoa đứng giữa bạn Hùng và chị Mai.

+ Ô tô màu đỏ ở trước ô tô màu vàng, ô tô màu tím ở sau ô tô màu vàng và ô tô màu vàng ở giữa hai ô tô màu đỏ và màu tím.

- HS tô màu theo hướng dẫn trong Vở bài tập Toán.

- HS tìm ví dụ tương tự về quan hệ trước - sau, ở giữa.

- HS lấy ví dụ về các vị trí tương đối giữa các đồ vật mà các em vừa học.

- HS nhận xét, tuyên dương.

Tiết 2: NHẬN BIẾT CÁC HÌNH

I. MUC TIÊU

- Bước đầu nhận dạng được biểu tượng của 6 hình cơ bản: hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác, hình tròn, khối hộp chữ nhật và khối lập phương, nói đúng tên hình.

- Bước đầu nhận ra hình vuông, hình tròn từ các vật thật.

- HS có ý thức trong giờ học

II. TÀI LIỆU PHƯƠNG TIỆN

- Video bài hát: Ông trăng tròn ; SGK Toán 1; Vở bài tập Toán 1.

- Hình ảnh các bức tranh trong SGK Toán 1.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.HĐ Khởi động

- GV mở video bài hát: Ông trăng tròn

2. Hoạt động hình thành kiến thức, thực hành.

2.1 Nhận biết biểu tượng hình vuông

- GV nêu yêu cầu HS quan sát SGK và nêu nhận xét:

- GV nêu yêu cầu HS tô màu trong vở bài tập Toán.

- GV cho HS tìm thêm những vật có dạng hình vuông

2.2 Nhận biết biểu tượng hình chữ nhật.

- GV nêu yêu cầu HS quan sát SGK và nêu nhận xét:

- GV nêu yêu cầu HS tô màu trong vở bài tập Toán.

- GV cho HS tìm thêm những vật có dạng hình chữ nhật.

2.3 Nhận biết biểu tượng hình tam giác.

- GV nêu yêu cầu HS quan sát SGK và nêu nhận xét:

- GV cho HS tìm thêm những vật có dạng hình tam giác.

2.4 Nhận biết biểu tượng hình tròn.

- GV nêu yêu cầu HS quan sát SGK và nêu nhận xét:

- GV nêu yêu cầu HS tô màu trong vở bài tập Toán.

- GV cho HS tìm thêm những vật có dạng hình tam giác.

2.4 Nhận biết biểu tượng khối hộp chữ nhật.

* Thực hiện tương tự như nhận biết hình chữ nhật.

2.4 Nhận biết biểu tượng khối lập phương.

* Thực hiện tương tự như nhận biết khối hộp chữ nhật.

3. Hoạt động mở rộng

- GV tổng kết nội dung bài học.

- Lớp phó văn nghệ bắt nhịp, HS hát

- HS quan sát SGK và nêu nhận xét: Hình thứ nhất và hình thứ hai trong tranh là các hình vuông; viên gạch lát nền có dạng hình vuông, khăn tay cũng có dạng hình vuông.

- HS tô màu theo hướng dẫn trong Vở bài tập Toán.

- HS tìm thêm những vật có dạng hình vuông.

- HS quan sát SGK và nêu nhận xét:

Hình thứ nhất và hình thứ hai trong tranh là các hình chữ nhật, cuốn SGK

Toán 1 có dạng hình chữ nhật, bảng con có dạng hình chữ nhật cửa đi cũng có dạng hình chữ nhật.

- HS tô màu theo hướng dẫn trong Vở bài tập Toán.

- HS tìm thêm những vật có dạng hình chữ nhật.

- HS quan sát SGK và nêu nhận xét:

Hình thứ nhất và hình thứ hai trong tranh là các hình tam giác. Lá cờ có dạng hình tam giác, ê ke có dạng hình tam giác, miếng bánh cũng có dạng hình tam giác.

- HS tìm thêm những vật có dạng hình tam giác.

- HS quan sát SGK và nêu nhận xét:

Hình thứ nhất trong tranh là hình tròn. Mặt đồng hồ có dạng hình tròn, biển báo

giao thông có dạng hình tròn và cái đĩa cũng có dạng hình tròn

- HS tô màu theo hướng dẫn trong Vở bài tập Toán.

- HS tìm thêm những vật có dạng hình tam giác.

- HS thực hiện tương tự như nhận biết hình chữ nhật.

- HS thực hiện tương tự như nhận biết khối hộp chữ nhật.

- HS lấy ví dụ về nhận biết các hình mà các em vừa học.

Tiết 3: LUYỆN TẬP

I. MUC TIÊU

- Nhận biết được hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác, hình tròn, khối hộp chữ nhật và khối lập phương. Nhận biết được hình dạng của một số đồ vật trong đời sống.

- HS có ý thức trong giờ học.

II. TÀI LIỆU PHƯƠNG TIỆN

- SGK Toán 1; Vở bài tập Toán 1.

- III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.HĐ Khởi động

- Trò chơi “Truyền điện”:

2. Hoạt động thực hành.

* Nhận dạng các hình hình học

Bài 1. Trong các hình dưới đây:

- GV nêu yêu cầu của bài tập.

- GV biểu dương HS có câu trả lời

đúng.

Bài 2. Trong hình dưới đây:

- GV nêu yêu cầu của bài tập.

- GV quan sát, giúp đỡ HS có khó khăn trong học tập.

Bài 3. Mỗi đồ vật dưới đây cùng dạng với hình nào? Hãy gọi tên hình đó?

- GV lần lượt cho HS nêu mỗi đồ vật cùng dạng với hình gì.

3. Hoạt động mở rộng

- Trò chơi “Ai nhanh hơn”:

- Kể tên 3 đồ vật có dạng hình vuông;

- Kể tên 3 đồ vật có dạng hình tròn;

- Kể tên 3 đồ vật có dạng hình tam giác.

- GV tổng kết nội dung bài học.

- GV phổ biến luật chơi, hướng dẫn cách chơi

- HS quan sát trong lớp những vật có dạng hình chữ nhật.

Một HS nêu một vật trong lớp có dạng hình chữ nhật rồi chỉ định bạn thứ hai nêu tiếp, bạn thứ hai lại chỉ định bạn thứ ba nêu tiếp,…

- HS quan sát SGK và làm miệng.

- HS nhận xét.

- GV nêu yêu cầu của bài tập.

- HS làm bài vào vở bài tập Toán( cả lớp)

- HS lần lượt cho HS nêu mỗi đồ vật cùng dạng với hình gì.

- HS nhận xét, tuyên dương.

- GV phổ biến luật chơi, hướng dẫn cách chơi.

- HS thực hiện chơi

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
36 20.405
0 Bình luận
Sắp xếp theo