Giáo án lớp 4 sách Kết nối tri thức - Tất cả các môn 2024

Giáo án lớp 4 sách Kết nối tri thức năm học 2024 hay còn gọi là Kế hoạch bài dạy lớp 4 KNTT đầy đủ các môn: Toán, Tiếng Việt, Tin học, Lịch sử - Địa Lí, Công nghệ, Đạo Đức, Khoa học, Hoạt động trải nghiệm, Âm nhạc,... HoaTieu.vn xin gửi tới quý thầy cô mẫu Giáo án bản Word và PDF của tất cả các môn lớp 4 KNTT, được biên soạn theo công văn 2345, nhằm giúp thầy cô có thêm tài liệu tham khảo khi xây dựng kế hoạch bài dạy, và giáo án lớp 4 theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

1. Giáo án Tiếng Việt 4 Kết nối tri thức trọn bộ cả năm

TUẦN 11

Tiếng Việt
Đọc: THANH ÂM CỦA NÚI

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

* Năng lực đặc thù:

- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ bài Thanh âm của núi.

- Hiểu nghĩa của các từ ngữ, hình ảnh miêu tả cây khèn, tiếng khèn, người thổi khèn cùng cảnh vật miền núi Tây Bắc qua lời văn miêu tả, biểu cảm của tác giả.

- Biết đọc diễn cảm phù hợp với lời kể, tả giàu hình ảnh, giàu cảm xúc trong bài.

* Năng lực chung: năng lực ngôn ngữ, giao tiếp và hợp tác.

* Phẩm chất: chăm chỉ, yêu nước.

2. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: máy tính, ti vi

- HS: sgk, vở ghi

3. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Mở đầu:

- GV yêu cầu thảo luận nhóm đôi: Trao đổi với bạn những điều em biết về một nhạc cụ dân tộc như khèn, đàn bầu, đàn t’rưng, đàn đá,…

- HS thảo luận nhóm đôi

- GV gọi HS chia sẻ.

- HS chia sẻ

- GV giới thiệu- ghi bài

2. Hình thành kiến thức:

a. Luyện đọc:

- GV gọi HS đọc mẫu toàn bài.

- Bài chia làm mấy đoạn?

- Yêu cầu HS đọc đoạn nối tiếp lần 1 kết hợp luyện đọc từ khó, câu khó (vấn vương, xếp khéo léo,...)

- HS đọc nối tiếp đoạn lần 2 kết hợp giải nghĩa từ.

- Hướng dẫn HS đọc:

+ Cách ngắt giọng ở những câu dài, VD: Đến Tây Bắc,/ bạn sẽ được gặp những nghệ nhân người Mông/ thổi khèn nơi đỉnh núi mênh mang lộng gió.;…

+ Nhấn giọng ở một số từ ngữ thể hiện cảm xúc của tác giả khi nghe tiếng khèn người Mông: Ai đã một lần lên Tây Bắc, được nghe tiếng khèn của người Mông, sẽ thấy nhớ, thấy thương, thấy vấn vương trong lòng...

- HS đọc

- Bài chia làm 4 đoạn, mỗi lần xuống dòng là 1 đoạn

- HS đọc nối tiếp

- HS lắng nghe

..............

2. Giáo án Toán 4 Kết nối tri thức trọn bộ cả năm

TUẦN 1

CHỦ ĐỀ 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

BÀI 1: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000 (TIẾT 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

* Năng lực đặc thù:

- Đọc, viết, so sánh được các số trong phạm vi 100000.

- Nhận biết được cấu tạo thập phân của số trong phạm vi 100000.

- Viết được số thành tổng các chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị và ngược lại.

- Tìm được số liền trước, số liền sau của một số.

* Năng lực chung: năng lực tư duy, lập luận toán học, giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.

* Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: máy tính, ti vi, bộ đồ dùng dạy, học toán 4.

- HS: sgk, vở ghi.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

..............

3. Giáo án Khoa học 4 Kết nối tri thức cả năm

BÀI 2: SỰ CHUYỂN THỂ CỦA NƯỚC VÀ VÒNG TUẦN HOÀN CỦA NƯỚC TRONG TỰ NHIÊN

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức:

Sau bài học này, HS sẽ:

 • Quan sát và làm được thí nghiệm đơn giản để phát hiện ra sự chuyển thể của nước.
 • Vẽ sơ đồ và sử dụng được các thuật ngữ: bay hơi, ngưng tụ, đông đặc, nóng chảy để mô tả sự chuyển thể của nước.
 • Vẽ được sơ đồ và ghi chú được "vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên".

2. Năng lực:

Năng lực chung:

 • Năng lực tự chủ, tự học:Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học, biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
 • Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:Tham gia tích cực vào các trò chơi, hoạt động khám phá kiến thức.
 • Năng lực giao tiếp và hợp tác:Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm.

Năng lực riêng:

 • Thực hành thí nghiệm đơn giản và vẽ sơ đồ về sự chuyển thể của nước.
 • Vẽ và giải thích được sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên.

3. Phẩm chất:

 • Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
 • Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi, làm tốt các bài tập.
 • Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC:

1. Phương pháp dạy học

..............

4. Giáo án Lịch sử và Địa lí 4 Kết nối tri thức

BÀI 6: MỘT SỐ NÉT VĂN HÓA Ở TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức

Sau bài học này, HS sẽ:

 • Mô tả được một số nét văn hóa của các dân tộc ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (lễ hội Gầu tào, lễ hội Lồng tồng, hát Then, múa Xòe Thái, chợ phiên vùng cao,…)

2. Năng lực

Năng lực chung:

 • Năng lực giao tiếp và hợp tác:khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay theo nhóm; Trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp.
 • Năng lực tự chủ và tự học:biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.
 • Giải quyết vấn đề và sáng tạo:biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, tư duy logic, sáng tạo khi giải quyết vấn đề.

Năng lực riêng:

 • Phát triển năng lực tìm tòi khám phá thông qua việc mô tả một số nét văn hóa của các dân tộc ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
 • Có khả năng vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống : đề xuất những việc nên làm để giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa vùng cao.
 • Có khả năng sưu tầm và khai thác thông tin về những nét văn hóa ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ phục vụ bài học.

3. Phẩm chất

 • Trân trọng giá trị văn hóa truyền thống.
 • Có trách nhiệm bảo vệ và phát huy những giá trị của văn hóa vùng cao.

..............

5. Giáo án Đạo đức 4 Kết nối tri thức trọn bộ cả năm

ĐẠO ĐỨC

BÀI 1: BIẾT ƠN NGƯỜI LAO ĐỘNG (4 tiết)

(TIẾT 1)

1. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

− Sau bài học này, HS sẽ:

+ Nêu được đóng góp của một số người lao động ở xung quanh.

+ Biết vì sao phải biết ơn người lao động.

+ Thể hiện được lòng biết ơn người lao động bằng lời nói, việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi.

+ Nhắc nhở bạn bè, người thân có thái độ, hành vi biết ơn những người lao động.

− HS có cơ hội hình thành và phát triển:

+ Năng lực điều chỉnh hành vi, có thái độ, lời nói, việc làm thể hiện lòng biết ơn người lao động.

+ Phẩm chất nhân ái, yêu mến, kính trọng, biết ơn người lao động.

2. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

− SGK, SGV, Vở bài tập Đạo đức 4.

− Bộ tranh về Biết ơn người lao động theo Thông tư 37/2021-TT/BGDĐT.

– Bài hát “Lớn lên em sẽ làm gì?” (sáng tác: Trần Hữu Pháp), video “Bài hát về việc làm và nghề nghiệp”,...

− Máy chiếu, máy tính, bài giảng PowerPoint (nếu có).

3. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

..............

6. Giáo án Hoạt động trải nghiệm 4 Kết nối tri thức

CHỦ ĐỀ: TỰ LỰC THỰC HIỆN
TUẦN 13 – HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ
CHỦ ĐỘNG LẬP KẾ HOẠCH

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức

Sau bài học này, HS sẽ:

 • HS nắm được các bước xây dựng kế hoạch thông qua việc lập kế hoạch giới thiệu cuốn sách yêu thích: xác định mục tiêu, nội dung hoạt động; phân công nhiệm vụ cụ thể, thống nhất hình thức thể hiện.

2. Năng lực

Năng lực chung:

 • Năng lực giao tiếp và hợp tác: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay theo nhóm; Trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp.
 • Năng lực tự chủ và tự học: biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.
 • Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, tư duy logic, sáng tạo khi giải quyết vấn đề.

Năng lực riêng:

 • Nắm được các bước xây dựng kế hoạch thông qua việc lập kế hoạch giới thiệu cuốn sách yêu thích.

3. Phẩm chất

 • Trách nhiệm, chăm chỉ, chủ động xây dựng kế hoạch .

..............

7. Giáo án Công nghệ 4 Kết nối tri thức trọn bộ cả năm

BÀI 1: LỢI ÍCH CỦA HOA, CÂY CẢNH VỚI ĐỜI SỐNG

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức

Sau bài học này, HS sẽ:

 • Nêu được lợi ích của hoa và cây cảnh đối với đời sống.
 • Có hứng thú với việc trồng, chăm sóc và bảo vệ hoa, cây cảnh.

2. Năng lực

Năng lực chung:

 • Chia sẻ được cảm xúc của bản thân khi tặng hoa, cây cảnh cho người thân hoặc được người thân tặng hoa, cây cảnh.Đề xuất được ý tưởng dùng hoa, cây cảnh để trang trí trong căn phòng, ngôi nhà.
 • Đề xuất được ý tưởng trồng một loại hoa, cây cảnh có khả năng làm sạch không khí trong khuôn viên trường học của em.

Năng lực riêng:

 • Nêu được lợi ích của hoa, cây cảnh đối với đời sống.

Phẩm chất

 • Yêu thích hoa, cây cảnh.
 • Có hứng thú với việc trồng, chăm sóc bảo vệ hoa, cây cảnh.

...............

8. Giáo án Tin học 4 Kết nối tri thức trọn bộ cả năm

CHỦ ĐỀ 1: MÁY TÍNH VÀ EM
BÀI 1. PHẦN CỨNG VÀ PHẦN MỀM MÁY TÍNH
(2 tiết)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức:

Sau bài học này, HS sẽ:

 • Kể được tên một số thiết bị phần cứng và phần mềm đã biết.
 • Nêu được sơ lược về vai trò của phần cứng, phần mềm và mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa chúng.
 • Nêu được ví dụ cụ thể về một số thao tác không đúng sẽ gây ra lỗi cho phần cứng và phần mềm trong quá trình sử dụng máy tính.

2. Năng lực

Năng lực chung:

 • Năng lực học tập, tự học: HS biết tự tìm kiếm, chuẩn bị và lựa chọn tài liệu, phương tiện học tập trước giờ học, quá trình tự giác tham gia các và thực hiện các hoạt động học tập cá nhân trong giờ học ở trên lớp,…
 • Năng lực giao tiếp và hợp tác: Khả năng phân công và phối hợp thực hiện nhiệm vụ học tập.
 • Năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo: HS đưa ra các phương án trả lời cho câu hỏi, bài tập xử lý tình huống, vận dụng kiến thức, kĩ năng của bài học để giải quyết vấn đề thường gặp

Năng lực riêng:

 • Nhận dạng, sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông.
 • Thực hiện đúng các thao tác với các thiết bị thông dụng của máy tính.

Phẩm chất:

 • Rèn luyện ý thức trách nhiệm, cẩn thận đối với việc sử dụng thiết bị điện.

...............

9. Giáo án Âm nhạc 4 Kết nối tri thức HK1

CHỦ ĐỀ 4: VUI ĐÓN TẾT

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức

Sau bài học này, HS sẽ:

 • Hát: Tết là tết.
 • Nhạc cụ: Thể hiện nhạc cụ gõ hoặc nhạc cụ giai điệu.
 • Thường thức âm nhạc: Pi-tơ và chó soi.
 • Vận dụng – Sáng tạo.

TIẾT 13:
HÁT: TẾT LÀ TẾT

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức

Sau bài học này, HS sẽ:

 • Nhớ được tên bài hát Tết là tết và tên tác giả.
 • Hát với giọng tự nhiên, tư thế phù hợp, bước đầu hát đúng cao độ, trường độ và rõ lời ca.
 • Biết hát kết hợp vỗ tay theo nhịp, theo phách.

2. Năng lực

Năng lực chung:

 • Tích cực tham gia, biết tương tác, kết hợp trong làm việc nhóm, các hoạt động trải nghiệm, khám phá, biểu diễn.
 • Tự tin, có ý tưởng sáng tạo khi tham gia các hoạt động tập thể.
 • Biết lắng nghe, chia sẻ ý kiến cá nhân, đánh giá và tự đánh giá kết quả học tập.

...............

10. Giáo án Mĩ thuật 4 Kết nối tri thức cả năm

Chủ đề 1: VẺ ĐẸP TRONG ĐIÊU KHẮC ĐÌNH LÀNG VIỆT NAM
(Thời lượng 4 tiết – Học tiết 1)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức.

- Nhận định được một số hình thức biểu hiện của điêu khắc đình làng (chạm khắc gỗ, tượng tròn).

- Biết và giới thiệu về vẻ đẹp trong điêu khắc đình làng.

- Biết về giá trị thẩm mĩ của di sản mĩ thuật.

2. Năng lực.

- Biết mô phỏng, khai thác vẻ đẹp của tượng, phù điêu ở đình làng bằng vật liệu sẵn có.

- Khai thác được vẻ đẹp tạo hình trong điêu khắc đình làng để thiết kế một món quà lưu niệm.

- Sử dụng chất liệu phù hợp trong thực hành, sáng tạo sản phẩm mĩ thuật 3D bằng hình thức nặn hoặc đắp nổi.

3. Phẩm chất.

- Có tình cảm yêu quý những di sản mĩ thuật cảu quê hương, đất nước.

- Yêu thích vận dụng đa dạng các yếu tố mĩ thuật trong tạo hình, thiết kế SPMT.

...............

11. Giáo án Giáo dục thể chất 4 Kết nối tri thức cả năm

PHẦN 2. VẬN ĐỘNG CƠ BẢN
CHỦ ĐỀ 2: BÀI TẬP THỂ DỤC
BÀI 1: ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ, ĐỘNG TÁC TAY, ĐỘNG TÁC CHÂN VỚI VÒNG
(2 tiết)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức

Sau bài học này, HS sẽ:

 • Biết và thực hiện vệ sinh đảm bảo an toàn trong giờ tập luyện của môn Giáo dục thể chất.
 • Biết quan sát tranh ảnh, động tác làm mẫu của GV để tập luyện động tác vươn thở, động tác tay, động tác chân với vòng và tự sửa sai động tác.
 • Thực hiện được các động tác vươn thở, động tác tay, động tác chân với vòng và vận dụng được vào trong các hoạt động tập thể.

2. Năng lực

Năng lực chung:

 • Biết phối hợp với bạn bè khi tập luyện theo nhóm, tổ.
 • Biết lắng nghe, sửa sai và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV.

Năng lực riêng:

 • Bước đầu biết điều khiển tổ, nhóm tập luyện và giúp đỡ bạn trong tập luyện.
 • Tham gia tích cực các trò chơi vận động và bài tập phát triển thể lực.
 • Hoàn thành lượng vận động của bài tập.

...............

12. Giáo án Tiếng Anh 4 Global Success (Cả năm)

Link tải: Giáo án Tiếng Anh 4 Global Success trọn bộ cả năm

UNIT 1: MY FRIENDS

Lesson 1 – Period 1

I. OBJECTIVES

By the end of the lesson, pupils will be able to:

Language knowledge & skills

- understand and correctly repeat the sentences in two communicative contexts (pictures) in which pupils ask and answer questions about where someone is from;

- correctly say the words and use Where are you from?I’m from _____. to ask and answer questions about where someone is from;

- enhance the correct use of Where are you from? – _____. to ask and answer questions about where someone is from in a freer context.

Competences

- Communication and collaboration: work in pairs and groups to complete the learning tasks

- Self-control & independent learning: perform listening tasks

Attributes

- Show pride in where they come from and great respect for where someone comes from by using appropriate gestures and intonation when asking and answering about nationality.

II. RESOURCES AND MATERIALS

- Student’s book: Page 10

- Audio tracks 6, 7

- Teacher’s guide: Pages 17, 18, 19

- Website hoclieu.vn

- Flash cards/ pictures and posters (Unit 1)

- Computer, projector, …

III. PROCEDURE

Warm-up and review – Look, listen and repeat – Listen, point and say – Let’s talk – Fun corner and wrap-up

...............

Tải file Giáo án lớp 4 KNTT theo chương trình mới về máy để xem đầy đủ nội dung 

Mời bạn đọc tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác tại mục Dành cho giáo viên thuộc chuyên mục Tài liệu nhé.

Đánh giá bài viết
80 46.623
0 Bình luận
Sắp xếp theo