Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK mới lớp 5 Kết nối tri thức

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK mới lớp 5 Kết nối tri thức - Tất cả các môn gồm: Toán, Tiếng việt, Mỹ thuật, Khoa học, Đạo đức, Hoạt động trải nghiệm,... là gợi ý đáp án để giáo viên tham khảo, nhằm nhanh chóng trả lời các câu hỏi thu hoạch sau tập huấn thay sách giáo khoa mới lớp 5 năm học 2024-2025. Sau đây là chi tiết Đáp án 10 câu hỏi tập huấn thay SGK lớp 5 bộ Kết nối tri thức. Mời thầy cô cùng theo dõi.

Đáp án câu hỏi sau tập huấn SGK lớp 5 Kết nối tri thức
Đáp án câu hỏi sau tập huấn SGK lớp 5 Kết nối tri thức

1. Đáp án tập huấn SGK Tiếng Việt 5 Kết nối tri thức

2. Đáp án tập huấn SGK Toán 5 Kết nối tri thức

3. Đáp án tập huấn SGK Khoa học 5 Kết nối tri thức

4. Đáp án tập huấn SGK Lịch sử - Địa lí 5 Kết nối tri thức

5. Đáp án tập huấn SGK Đạo đức 5 Kết nối tri thức

6. Đáp án tập huấn SGK Hoạt động trải nghiệm 5 Kết nối tri thức

7. Đáp án tập huấn SGK Tin học 5 Kết nối tri thức

8. Đáp án tập huấn SGK Công nghệ 5 Kết nối tri thức

9. Đáp án tập huấn SGK Giáo dục thể chất 5 Kết nối tri thức

10. Đáp án tập huấn SGK Mĩ thuật 5 Kết nối tri thức

11. Đáp án tập huấn SGK Âm nhạc 5 Kết nối tri thức

Đang cập nhật...

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác Dành cho giáo viên trên chuyên mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
6 191
0 Bình luận
Sắp xếp theo